Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra B

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
bagħad mhux magħruf nobodu
nobogħdu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bagħad mhux magħruf iobhot
jobgħod Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bagħad mhux magħruf obhot
obgħod Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bagħat mhux magħruf mibutin
mibgħutin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bagħat mhux magħruf mibut
mibgħut Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bagħat mhux magħruf nibat
nibgħat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bagħat mhux magħruf ibhat
jibgħat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bagħat mhux magħruf Bahatlu
Bgħatlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bagħat mhux magħruf Mibhut
Mibgħut Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bagħat mhux magħruf bahat
bagħat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bambin mhux magħruf Bambin
bambin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
banda mhux magħruf banda
banda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
banda mhux magħruf bandohra
bandoħra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
banda mhux magħruf bnadi
bnadi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bankett mhux magħruf banchett
bankett Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bankett mhux magħruf banchet
bankett Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bankett mhux magħruf banchetti
banketti Ignazio Saverio Mifsud (1746)
baqa' mhux magħruf ipca
jibqa' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baqa' mhux magħruf tipca
tibqa' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baqa' mhux magħruf bacalisc
baqalix Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baqa’ mhux magħruf baca
baqa’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
baqa’ mhux magħruf pcait
bqajt Ignazio Saverio Mifsud (1739)
baqa’ mhux magħruf bacà
baqa’ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
baqa’ mhux magħruf tipca
tibqa’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baqa’ mhux magħruf tibca
tibqa’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baqa’ mhux magħruf Bachet
Baqgħet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
baqa’ mhux magħruf bacha
baqa’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
baruni mhux magħruf Baruni
baruni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
basta mhux magħruf bbastasc
bbastax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
basta mhux magħruf bastanti
bastanti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
basta mhux magħruf Basta
Basta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
basta mhux magħruf Ibasta
Ibbasta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
basta mhux magħruf tibasta
tibbasta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bata mhux magħruf tbatia
tbatija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bata mhux magħruf il tbatiet
il tbatiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bata mhux magħruf Bateù
Batew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bata mhux magħruf Batà
Bata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bata mhux magħruf tbatiiet
tbatijiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bata mhux magħruf ibatu
ibatu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
batta mhux magħruf ibatti
ibatti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
batta mhux magħruf irbattu
irribattu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baxx mhux magħruf ibasciau
ibaxxu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baxx mhux magħruf ibascu
ibaxxu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
baxx mhux magħruf Bascia
Baxxa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
baxx mhux magħruf Basc
Baxx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beatifikazzjoni mhux magħruf beata
beata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beatifikazzjoni mhux magħruf beat
beat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beatifikazzjoni mhux magħruf beatu
beatu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beatifikazzjoni mhux magħruf Beati
Beati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beatifikazzjoni mhux magħruf Beatu
beatu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beatitudini mhux magħruf beatitudini
beatitudini Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beatu mhux magħruf Beatu
Beatu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
beda mhux magħruf nibdeù
nibdew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beda mhux magħruf bidu
bidu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beda mhux magħruf bdeu
bdew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beda mhux magħruf nibdeu
nibdew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beda mhux magħruf nibda
nibda Ignazio Saverio Mifsud (1739)
beda mhux magħruf Bdeù
Bdew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beda mhux magħruf ibda
ibda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
beda mhux magħruf bdeù
bdew Ignazio Saverio Mifsud (1746)
beda mhux magħruf bdiet
bdiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bejn mhux magħruf bein
bejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bejn mhux magħruf beinu
bejnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bejn mhux magħruf Beinietom
bejniethom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beka mhux magħruf bichi
biki Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beka mhux magħruf Ipcù
Jibku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka mhux magħruf Pchiet
Bkiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka mhux magħruf bichà
beka Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka mhux magħruf nipchu
nibku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka mhux magħruf tipcu
tibku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka mhux magħruf tipchi
tibki Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka mhux magħruf imbicchi
imbikki Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka mhux magħruf p'cheit
bkejt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka mhux magħruf pcheit
bkejt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka mhux magħruf Nipchi
nibki Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka mhux magħruf sc'bichi
x'biki Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beka mhux magħruf ipchi
jibki Ignazio Saverio Mifsud (1741)
belt mhux magħruf bliet
bliet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
belt mhux magħruf Belt
Belt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
belt mhux magħruf belt
belt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ben mhux magħruf bein taiep
ben tajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ben mhux magħruf ben taiep
ben tajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ben mhux magħruf Ben
ben Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ben tajjeb mhux magħruf bentaiep
ben tajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ben tajjeb mhux magħruf ben taiep
ben tajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bena mhux magħruf Imbneù
Inbnew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
benedittin mhux magħruf Benedittini
Benedittini Ignazio Saverio Mifsud (1739)
benefattur mhux magħruf ibbenefica
jibbenefika Ignazio Saverio Mifsud (1741)
benefattur mhux magħruf beneficii
benefiċċji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
benefattur mhux magħruf benefici
benefiċċji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
benefattur mhux magħruf Benefatturi
benefatturi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bentajjeb mhux magħruf ben taieb
bentajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beraħ mhux magħruf ilbierah
ilbieraћ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beraħ mhux magħruf il bierah
ilbieraћ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bernard mhux magħruf Bernardu
Bernardu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
betulja mhux magħruf Batulia
Betulja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beża' mhux magħruf tibsa
tibża' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beża’ mhux magħruf bisa
biża’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beża’ mhux magħruf mà ibsusc
ma jibżgћux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
beża’ mhux magħruf imbessihin
imbeżżgħin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beża’ mhux magħruf basà
baża’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
beża’ mhux magħruf ibissa
ibeżża’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
beża’ mhux magħruf Tibsa
Tibża’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
beża’ mhux magħruf ibsa
jibża’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bi mhux magħruf b’actar
b’aktar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi mhux magħruf bilisem
bil-isem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi mhux magħruf biom
bihom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi mhux magħruf bi Silenziu
bis-silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi mhux magħruf biha
biha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi mhux magħruf be dauc
b’hedawk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi mhux magħruf b’Pass
b’pass Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi mhux magħruf bedan
b’hedan Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi mhux magħruf billisem
bil-isem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi mhux magħruf bi lisem
bl-isem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi mhux magħruf bedana
b’hedana Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bi mhux magħruf bia
biha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bi mhux magħruf P’
B’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bi mhux magħruf p’tant
b’tant Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf bi
bir- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf biħ
bih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf bedaun
b’hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf b’imħabba
b’imħabba Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf bi snienu
bi snienu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf bl’esperienza
bl-esperjenza Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf ptant
b’tant Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf bil famiglia
bil-familja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf bi silenziu
bis-silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf bebda
bl-ebda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf bliema
b’liema Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf pt’tant
b’tant Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf psci
b’xi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf bil lise(m)
bl-isem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bi mhux magħruf bi silentiu
bis-silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bid-demm mhux magħruf bi dem
bid-demm Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bidel mhux magħruf biddel
biddel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bidel mhux magħruf Bidel
Bidel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bidel mhux magħruf tbiddel
tbiddel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bieb mhux magħruf Biep
Bieb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
biegħ mhux magħruf ibiħ
ibigħ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
biegħed mhux magħruf bheit
bgћid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
biegħed mhux magħruf bhat
bgħid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
biegħed mhux magħruf bheit
bgħid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bierek mhux magħruf imbierec
imbierek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bierek mhux magħruf imbierech
imbierek Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bierek mhux magħruf Berchilom
Berkilhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bierek mhux magħruf Imbierec
Imbierek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bierek mhux magħruf imbierchin
imberkin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bierek mhux magħruf ibiercu
ibierku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bierek mhux magħruf l'Imbierec
l-imbierek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bies mhux magħruf biesu
biesu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bies mhux magħruf bieset
bieset Ignazio Saverio Mifsud (1740)
biex mhux magħruf biesc
biex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
biex mhux magħruf bis
biex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bikem mhux magħruf imbicmin
imbikkmin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bil- mhux magħruf bil
Bil- Ignazio Saverio Mifsud (1739)
billi mhux magħruf billi
billi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
billi mhux magħruf Billi
billi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
biss mhux magħruf bis
biss Ignazio Saverio Mifsud (1741)
biss mhux magħruf Bis
biss Ignazio Saverio Mifsud (1740)
biċċa mhux magħruf bicciet
biċċiet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bl- mhux magħruf bil
bl- Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bla mhux magħruf bla
bla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bniedem mhux magħruf bnedimin
bnedimin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bniedem mhux magħruf biniedem
bniedem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bniedem mhux magħruf Bniedimin
Bnedimin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bniedem mhux magħruf bnedimin
bnedmin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bniedem mhux magħruf bniedem
bniedem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bniedem mhux magħruf bniedimin
bnedmin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bniedem mhux magħruf bniede(m)
bniedem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
boezju mhux magħruf Boetiu
Boezju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bolla mhux magħruf bulla
bulla Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bon mhux magħruf bon
bon Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bosk mhux magħruf boschiiet
boskijiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
brazz mhux magħruf Brazzi
Brazzi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
brevement mhux magħruf brevement
brevement Ignazio Saverio Mifsud (1746)
brevement mhux magħruf Brevement
brevement Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bulla mhux magħruf bulla
bulla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bħal mhux magħruf phal
bћal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bħal mhux magħruf phal mà
bћalma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bħal mhux magħruf phal
bħall- Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bħal mhux magħruf pħal
bħal Ignazio Saverio Mifsud (1746)
bħal mhux magħruf phala
bħala Ignazio Saverio Mifsud (1740)
bħal kikuna mhux magħruf phal chiecuna
bħal kikuna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bżonn mhux magħruf bsogn
bżonn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bżonn mhux magħruf bsogni
bżonji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
bżonn mhux magħruf ibsugnani
bżonn Ignazio Saverio Mifsud (1739)
bżonn mhux magħruf ibsugnana
bżonjana Ignazio Saverio Mifsud (1741)