Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra D

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
dagħa mhux magħruf Daha
Dagħa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dahar mhux magħruf Dahru
Dahru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak mhux magħruf fedauc
f’hedawk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak mhux magħruf iedauc
hedawk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak mhux magħruf iedac
hedak Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak mhux magħruf iedica
hedika Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak mhux magħruf iedic
hedik Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak mhux magħruf fedak
f’hedak Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dak mhux magħruf dich
dik Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dak mhux magħruf fedic
f’hedik Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dak mhux magħruf Dak
Dak Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dak mhux magħruf dac
dak Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dak mhux magħruf bedac
b’hedak Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dak mhux magħruf bedic
b’hedik Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dak mhux magħruf b'edauc
b'hedawk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dak mhux magħruf bedic
b'hedik Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dak mhux magħruf din
din Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dak/hedak mhux magħruf Fedac
f'hedak Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dalam mhux magħruf mudulam
mudlam Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dalam mhux magħruf midlamin
midlamin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dam mhux magħruf dam
dam Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dam mhux magħruf deiem
dejjem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dam mhux magħruf idumu
idumu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dam mhux magħruf Diemet
Diemet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dam mhux magħruf damet
damet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan mhux magħruf fedaun
f’hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan mhux magħruf iedin
hedin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan mhux magħruf iedaun
hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan mhux magħruf bedaun
b’hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan mhux magħruf iedana
hedana Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan mhux magħruf iedauna
hedawna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan mhux magħruf fedana
f’hedana Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dan mhux magħruf iedauna
jedawna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dan mhux magħruf be daun
dawn Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dan mhux magħruf Fedan
F’hedan Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dan mhux magħruf fedàn
f’hedan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dan mhux magħruf beduan
b’hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dan mhux magħruf fedin
f’hedin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dan mhux magħruf iedan
hedan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dan mhux magħruf bedan
b’hedan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dan/hedan mhux magħruf Iedan
hedan Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dan/hedan mhux magħruf Iedaun
hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
danimarka mhux magħruf Dania
Danimarka Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dann mhux magħruf donnu
donnu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dannazzjoni mhux magħruf Dan(n)azioni
Dannazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daqq mhux magħruf Iddacca
Id-daqqa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daqq mhux magħruf idoccu
idoqqu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daqq mhux magħruf idac
id-daqq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daqs mhux magħruf Dacs
Daqs Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dar mhux magħruf fi dar
fid-dar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dar mhux magħruf duar
dwar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dar mhux magħruf idiar
djar Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dar mhux magħruf dar
dar Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dar mhux magħruf imdaura
imdawra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dar mhux magħruf Dar
Dar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dar mhux magħruf Imdaur
Imdawwar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dar mhux magħruf Dari
Dari Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dar mhux magħruf imdauar
imdawwar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dar mhux magħruf daru
daru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dar mhux magħruf duar
dwar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dar mhux magħruf darek
darek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dar mhux magħruf ma duarec
madwarek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dar mhux magħruf ù diar
u d-djar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
darab mhux magħruf darba
darba Ignazio Saverio Mifsud (1741)
darab mhux magħruf drabi
drabi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
darab mhux magħruf darptein
darbtejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
darab mhux magħruf darbiet
darbiet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
darab mhux magħruf tidrop
tidrob Ignazio Saverio Mifsud (1746)
darba mhux magħruf la darba
la darba Ignazio Saverio Mifsud (1746)
david mhux magħruf David
David Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dawl mhux magħruf iddaul
id-dawl Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dawl mhux magħruf idaul
id-dawl Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dawn mhux magħruf fedaun
f'hedawn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
daħal mhux magħruf itholsc
jidħolx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
daħal mhux magħruf Tithol
Tidħol Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daħal mhux magħruf Dahlet
Daħlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
daħal mhux magħruf itħlu
jidħlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
daħal mhux magħruf tħalt
dħalt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
daħal mhux magħruf dahal
daħal Ignazio Saverio Mifsud (1740)
daħal mhux magħruf iddahhal
iddaħħal Ignazio Saverio Mifsud (1740)
daħal mhux magħruf dahhalsc
ddaħħalx Ignazio Saverio Mifsud (1740)
daħal mhux magħruf di[e]hel
dieħel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
daħal mhux magħruf ithol
jidħol Ignazio Saverio Mifsud (1740)
daħal mhux magħruf ithac
jidħak Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ddiskorra mhux magħruf Discorriet
Diskorriet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ddiskuta mhux magħruf Nidiscutilcom
Niddiskutilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dedika mhux magħruf dedicata
dedikata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
deheb mhux magħruf deep
deheb Ignazio Saverio Mifsud (1739)
deheb mhux magħruf dep
deheb Ignazio Saverio Mifsud (1739)
deher mhux magħruf dherlu
deherlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deher mhux magħruf dehritlu
dehritlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deher mhux magħruf tidirli
tidhirli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deher mhux magħruf idhru
jidhru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deher mhux magħruf ideher
jidher Ignazio Saverio Mifsud (1739)
deher mhux magħruf idhirlu
jidhirlu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
deher mhux magħruf idhirlec
jidhirlek Ignazio Saverio Mifsud (1739)
deher mhux magħruf sci Idirlcom
x’jidhrilkom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deher mhux magħruf deher
deher Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deher mhux magħruf idirlec
jidhirlek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deher mhux magħruf idihirli
jidhirli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deher mhux magħruf dehret
dehret Ignazio Saverio Mifsud (1746)
deher mhux magħruf deħret
dehret Ignazio Saverio Mifsud (1746)
deher mhux magħruf tidħer
tidher Ignazio Saverio Mifsud (1746)
deher mhux magħruf tidher
tidher Ignazio Saverio Mifsud (1746)
deher mhux magħruf Idirlu
jidhirlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deher mhux magħruf idher
jidher Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deher mhux magħruf tideher
tidher Ignazio Saverio Mifsud (1740)
deliberazzjoni mhux magħruf deliberationi
deliberazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
demm mhux magħruf dem
demm Ignazio Saverio Mifsud (1740)
demonju mhux magħruf iddemoniù
id-demonju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
demonju mhux magħruf Demonii
demonji Ignazio Saverio Mifsud (1740)
demonju mhux magħruf demoniu
demonju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
demonju mhux magħruf Demoniu
demonju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
den mhux magħruf Digni
Denji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
den mhux magħruf dign
den Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dendel mhux magħruf imdendel
imdendel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
denn mhux magħruf dignament
dinjament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
denn mhux magħruf dignam(en)t
dinjament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
denna mhux magħruf deni
deni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
denna mhux magħruf dign
den Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deplorabbli mhux magħruf Deplorabili
Deplorabili Ignazio Saverio Mifsud (1741)
destin mhux magħruf destinat
destinat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
destin mhux magħruf destinata
destinata Ignazio Saverio Mifsud (1740)
determina mhux magħruf determina
iddetermina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
determina mhux magħruf iddetermenia
iddetermina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
determina mhux magħruf iddetermina
iddetermina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
determina mhux magħruf idetermina
iddetermina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
determina mhux magħruf det(ermi)na
ddetermina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot mhux magħruf b’devozioni
b’devozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot mhux magħruf divot
divot Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot mhux magħruf iddivozioni
id-divozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot mhux magħruf divoti
divoti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot mhux magħruf Devizioni
devizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot mhux magħruf fi divozioni
fid-divozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot mhux magħruf Divoti
devoti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
devot mhux magħruf divotioni
devozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
devot mhux magħruf iddevotioni
devozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
devot mhux magħruf Iddivot
Id-devot Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot mhux magħruf Iddivoti
Id-devoti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot mhux magħruf Divota
Divota Ignazio Saverio Mifsud (1741)
devot mhux magħruf divozioni
devozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
devot mhux magħruf id-divotioni
id-devozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
devot mhux magħruf devotioni
devozzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deċenti mhux magħruf Indeċent
Indeċent Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deżert mhux magħruf Iddesert
Id-deżert Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deżert mhux magħruf desert
deżert Ignazio Saverio Mifsud (1746)
deżert mhux magħruf fi desert
fid-deżert Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deżolazzjoni mhux magħruf desulata
deżulata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
deżolazzjoni mhux magħruf desolationi
deżolazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
difatti mhux magħruf defatto
defatto Ignazio Saverio Mifsud (1741)
difatti mhux magħruf defattu
defattu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
difatti mhux magħruf De fatto
Difatti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
difatti mhux magħruf defattu
difattu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
differenti mhux magħruf Iddiferenza
Id-differenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
differenti mhux magħruf Differenza
Differenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
differenti mhux magħruf different
differenti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diffiċli mhux magħruf iddifficultà
id-diffikultà Ignazio Saverio Mifsud (1740)
difiża mhux magħruf tiddefenduh
tiddefenduh Ignazio Saverio Mifsud (1739)
difiża mhux magħruf iddefendu
jiddefendu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
difiża mhux magħruf tidifendi
tiddifendi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
difiża mhux magħruf iddifendia
iddifendiha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
difiża mhux magħruf tiddifendina
tiddifendina Ignazio Saverio Mifsud (1740)
difiża mhux magħruf difenda
ddifenda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dija mhux magħruf dia
dija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dija mhux magħruf iddia
dija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dija mhux magħruf Iddia
id-dija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dik mhux magħruf fedic
f’hedik Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dik(a) mhux magħruf iedich
dik Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dikjarazzjoni mhux magħruf Iddichiara
jiddikjara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dikjarazzjoni mhux magħruf dichiara
ddikjara Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dikment mhux magħruf dicment
dikment Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dilluvju mhux magħruf diluviu
dilluvju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
din mhux magħruf iedina
hedina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
din mhux magħruf Bedin
B’din Ignazio Saverio Mifsud (1741)
din mhux magħruf iedin
hedin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
din(a) mhux magħruf edina
hedina Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dineb mhux magħruf idnubiet
id-dnubiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dineb mhux magħruf Midimbin
midinbin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dineb mhux magħruf midnep
midneb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dineb mhux magħruf midimba
midinba Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dineb mhux magħruf dnup
dnub Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dineb mhux magħruf dnubiet
dnubiet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dineb mhux magħruf Iddnubiet
Id-dnubiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dineb mhux magħruf dnubietna
dnubietna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dinja mhux magħruf digna
dinja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dinja mhux magħruf iddigna
dinja Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dinja mhux magħruf ma digna
mad-dinja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dinja mhux magħruf Iddigna
id-dinja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dinjità mhux magħruf iddignità
id-dinjità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dinjità mhux magħruf Dignità
Dinjità Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dinjità mhux magħruf Dignità
dinjità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
disa’ mhux magħruf disha
disa’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors mhux magħruf iddiscorsi
id-diskorsi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors mhux magħruf discorsi
diskorsi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors mhux magħruf iddiscors
id-diskors Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors mhux magħruf discorra
ddiskorra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors mhux magħruf Iddiscurria
jiddiskuriha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors mhux magħruf iddiscorrisc
iddiskorriex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors mhux magħruf ta discorsi
tad-diskorsi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors mhux magħruf nidiscorria
niddiskorriha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors mhux magħruf Iddiscorri
jiddiskorri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors mhux magħruf discors
diskors Ignazio Saverio Mifsud (1739)
diskors mhux magħruf iddiscorri
iddiskorri Ignazio Saverio Mifsud (1739)
diskors mhux magħruf iddiscorsi
Id-diskorsi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
diskors mhux magħruf nidiscurrilcom
Niddiskurrilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diskors mhux magħruf niddiscorri
niddiskorri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
diskors mhux magħruf tà discors
tad-diskors Ignazio Saverio Mifsud (1740)
diskors mhux magħruf iddiscorru
jiddiskorru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
diskors mhux magħruf Iddiscors
id-diskors Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dispensa mhux magħruf tidispensaom
tiddispensahom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dispożizzjoni mhux magħruf iddisponu
jiddisponu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dispożizzjoni mhux magħruf iddisponi
jiddisponi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dispożizzjoni mhux magħruf iddispositioni
id-dispożizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dispożizzjoni mhux magħruf dispost
dispost Ignazio Saverio Mifsud (1746)
disprezz mhux magħruf disprez
disprezz Ignazio Saverio Mifsud (1740)
disprezz mhux magħruf disprezza
disprezza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
disprezz mhux magħruf Jiddisprezza
Jiddisprezza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
disputa mhux magħruf fil disputa
fid-disputa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
distruzzjoni mhux magħruf iddistruġġiha
Jiddistruġġiha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
divers mhux magħruf diversi
diversi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
divertiment mhux magħruf divertime(n)ti
divertimenti Ignazio Saverio Mifsud (1746)
divin mhux magħruf Divinità
divinità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dixxiplina mhux magħruf disciplini
dixxiplini Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diġà mhux magħruf digià
diġà Ignazio Saverio Mifsud (1740)
diżgrazzja mhux magħruf Iddisgrazia
Id-diżgrazzja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
diżunur mhux magħruf disunur
diżunur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
djaboliku mhux magħruf diabolicu
dijaboliku Ignazio Saverio Mifsud (1740)
djiegu mhux magħruf Diegu
Djiegu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dlam mhux magħruf idlam
dlam Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dnub mhux magħruf dnubiet
dnubiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dnub mhux magħruf dnubiiet
dnubiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dnub mhux magħruf idnep
jidneb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dnub mhux magħruf Midnep
Midneb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dnub mhux magħruf dnup
dnub Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dnub mhux magħruf Midimbin
Midinbin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dnub mhux magħruf dnubietcom
dnubietkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
domanda mhux magħruf iddimanda
dimanda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dota mhux magħruf dutat
dutat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dota mhux magħruf dotaħ
dotah Ignazio Saverio Mifsud (1746)
driegħ mhux magħruf Drihu
Driegħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
driegħ mhux magħruf Drih
Driegħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
driegħ mhux magħruf diraih
dirgħajh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dritt mhux magħruf diretta
diretta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dritt mhux magħruf iddritta
id-dritta Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dubju mhux magħruf nidubitau
niddubitaw Ignazio Saverio Mifsud (1739)
dubju mhux magħruf iddubita
iddubita Ignazio Saverio Mifsud (1740)
dubju mhux magħruf Iddubiù
Id-dubju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dubju mhux magħruf dubiu
dubju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
dulluvju mhux magħruf iddùluviu
id-dilluvju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dulluvju mhux magħruf idiluviu
id-dilluvju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
dumnikan mhux magħruf Duminicana
Duminikana Ignazio Saverio Mifsud (1740)
duttrina mhux magħruf dutrini
duttrini Ignazio Saverio Mifsud (1740)
duttrina mhux magħruf dutrina
duttrina Ignazio Saverio Mifsud (1740)
duttur mhux magħruf Duttur
duttur Ignazio Saverio Mifsud (1739)
duttur mhux magħruf duturi
dutturi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
duttur mhux magħruf D(uttu)r
duttur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
duttur mhux magħruf Iddutturi
id-dutturi Ignazio Saverio Mifsud (1740)