Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra E

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
e mhux magħruf Eh
E Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ebda mhux magħruf ebda
ebda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
effett mhux magħruf effett
effett Ignazio Saverio Mifsud (1746)
effikaċi mhux magħruf efficacissimu
effikaċissimu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ejja mhux magħruf eia
ejja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ejja mhux magħruf ieieù
ejjew Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ekkleżjali mhux magħruf l'Ecclesiasticu
l-ekklesjastiku Ignazio Saverio Mifsud (1740)
elevazzjoni mhux magħruf Elevata
Elevata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
elezzjoni mhux magħruf elett
elett Ignazio Saverio Mifsud (1741)
elezzjoni mhux magħruf eletta
eletta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
elezzjoni mhux magħruf eletti
eletti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
elezzjoni mhux magħruf l’Eletti
l’Eletti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
elezzjoni mhux magħruf elegia
eleġġa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
elf mhux magħruf elfein
elfejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
elf mhux magħruf elf
elf Ignazio Saverio Mifsud (1740)
elf mhux magħruf asscar telef
għaxart elef Ignazio Saverio Mifsud (1741)
elija mhux magħruf Elia
Elija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
emmen mhux magħruf nemmensc
nemminx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
emmen mhux magħruf nemmen
nemmen Ignazio Saverio Mifsud (1740)
emmen mhux magħruf Mà nem(m)ensc
Ma nemminx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
emmen mhux magħruf nemnu
nemmnu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
emmen mhux magħruf nemmensc
nemmenx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eredi mhux magħruf heredi
eredi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eretiku mhux magħruf l'eretici
l-eretiċi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eretku mhux magħruf Eresii
ereżiji Ignazio Saverio Mifsud (1740)
eroj mhux magħruf Eroica
erojka Ignazio Saverio Mifsud (1740)
errur mhux magħruf errur
errur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
esegwibbli mhux magħruf Esegwiti
Esegwiti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
esegwixxa mhux magħruf ieseguisci
jesegwixxi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
esklamazzjoni mhux magħruf iesclama
jesklama Ignazio Saverio Mifsud (1740)
esklużjoni mhux magħruf iescludi
jeskludi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
esperjenza mhux magħruf esperienza
esperjenza Ignazio Saverio Mifsud (1746)
espożizzjoni mhux magħruf Espositioni
espożizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
espożizzjoni mhux magħruf iesponi
jesponi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
espożizzjoni mhux magħruf espost
espost Ignazio Saverio Mifsud (1746)
essenza mhux magħruf l'essenza
l-essenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
essri mhux magħruf essiri
essiri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
estensjoni mhux magħruf Tistendi
Testendi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
etern mhux magħruf Eternu
eternu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
etern mhux magħruf all'Eternità
għall-eternità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
evanġelju mhux magħruf l’Evangeliù
l-Evanġelju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
evanġelju mhux magħruf Evangelista
evanġelista Ignazio Saverio Mifsud (1741)
evanġelju mhux magħruf Evangelistà
evanġelista Ignazio Saverio Mifsud (1741)
evanġelju mhux magħruf Evangeliu
Evanġelju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
evanġelju mhux magħruf Evangelista
Evanġelista Ignazio Saverio Mifsud (1746)
evanġelju mhux magħruf fl'ingir
fl-inġir Ignazio Saverio Mifsud (1740)
evanġelju mhux magħruf l'Evangelista
l-evanġelista Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ewkaristija mhux magħruf Eucaristia
Ewkaristija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ewkaristija mhux magħruf eucaristicu
ewkaristiku Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ewkaristija mhux magħruf Ewkaristiċi
Ewkaristiċi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ewwel mhux magħruf mill-euenin
mill-ewlenin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ewwel mhux magħruf fleul
fl-ewwel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ewwel mhux magħruf milleuel
mill-ewwel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ewwel mhux magħruf fl’eul
fl-ewwel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ewwel mhux magħruf leuel
l-ewwel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ewwel mhux magħruf leuel net
l-ewwel nett Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ewwel mhux magħruf Leul
l-ewwel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
eġittu mhux magħruf egittu
Eġittu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
eżekija mhux magħruf Esechia
Eżekija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżempju mhux magħruf esempiù
eżempju Ignazio Saverio Mifsud (1739)
eżempju mhux magħruf esempiu
eżempju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
eżerċizzju mhux magħruf esercitat
eżerċitat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju mhux magħruf t’esercitaha
teżerċitaha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju mhux magħruf Esercitata
Eżerċita Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju mhux magħruf Iesercitaù
Jeżerċitaw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju mhux magħruf Esercita
Eżerċita Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju mhux magħruf Esercitat
Eżerċitat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju mhux magħruf Esercitati
Eżerċitati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju mhux magħruf Iesercita
Jeżerċita Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju mhux magħruf T’esercita
teżerċita Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċizzju mhux magħruf Iesercitaha
Jeżerċitaha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
eżerċtu mhux magħruf esercitu
eżerċitu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
eżerċtu mhux magħruf l’esercitu
l-eżerċitu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
eżortazzjoni mhux magħruf Esortazioni
Eżortazzjonijiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)