Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra F

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
fada mhux magħruf tifda
tafda Ignazio Saverio Mifsud (1740)
faga mhux magħruf nufgah
nufgah Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fakar mhux magħruf ftacru
ftakru Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fakar mhux magħruf Iftacru
Iftacru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fakar mhux magħruf ftacar
ftakar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fakar mhux magħruf iftacar
jiftakar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fakar mhux magħruf ifaccrua
ifakkruha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
falliment mhux magħruf infallibili
infallibbli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
falliment mhux magħruf infalibili
infallibbli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
falz mhux magħruf foloz
foloz Ignazio Saverio Mifsud (1740)
falz mhux magħruf falsità
falsità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fama mhux magħruf famusi
famużi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fama mhux magħruf fama
fama Ignazio Saverio Mifsud (1740)
familja mhux magħruf famiglia
familja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
faqar mhux magħruf fchira
fqira Ignazio Saverio Mifsud (1739)
faqar mhux magħruf Fichir
Fqir Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faqar mhux magħruf Focra
Foqra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faqar mhux magħruf fchir
fqir Ignazio Saverio Mifsud (1746)
faqar mhux magħruf facar
faqar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
faragħun mhux magħruf Faruni
faragħuni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fariżew mhux magħruf farisei
farizej Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fariżew mhux magħruf Fariseù
Fariżew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
farrak mhux magħruf farrac
farrak Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fastidju mhux magħruf fastidiù
fastidju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fatt mhux magħruf Fat
Fatt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fatt mhux magħruf fatt
fatt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fatt mhux magħruf fat
fatt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
favur mhux magħruf favurini
favurini Ignazio Saverio Mifsud (1739)
favur mhux magħruf ti favuruni
tiffavuruni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
favur mhux magħruf sc’favuri
x’favuri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
favur mhux magħruf Favoriti
Favoriti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
favur mhux magħruf ifavuruni
iffavurini Ignazio Saverio Mifsud (1746)
favur mhux magħruf Favuri
favuri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
faċilità mhux magħruf b’facilità
b’faċilità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faċilità mhux magħruf facili
faċili Ignazio Saverio Mifsud (1740)
faċilità mhux magħruf facil(men)t
faċilment Ignazio Saverio Mifsud (1746)
faħar mhux magħruf infahhruom
infaħħruhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faħar mhux magħruf ifahhara
ifaħħarha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faħar mhux magħruf fahhara
faħħarha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faħar mhux magħruf ifahhar
ifaћћar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faħar mhux magħruf t’fahhret
tfaћћret Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faħar mhux magħruf Tfhahret
Tfaħħret Ignazio Saverio Mifsud (1741)
faħar mhux magħruf ifaħħru
ifaħħru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
faħar mhux magħruf ifahhar
ifaħħar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
feda mhux magħruf Tifda
tifdi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fehem mhux magħruf ifem
jifhem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fehem mhux magħruf fehma
fehma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fehem mhux magħruf itfiem
jitfiehem Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fehem mhux magħruf titfiem
titfiehem Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fehem mhux magħruf Fehmet
Fehmet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fehem mhux magħruf Fehem
Fehem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fehem mhux magħruf tifmu
tifhmu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fehem mhux magħruf Fimtu
Fhimtu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fehem mhux magħruf Feħmu
Fehmu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fehem mhux magħruf fimtuni
fhimtuni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fejn mhux magħruf fein
fejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fejn mhux magħruf feinom
fejnhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fejn mhux magħruf feina
fejnha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fejn mhux magħruf feinu
fejnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fejn mhux magħruf Feicom
Fejnkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fejn mhux magħruf Fein
fejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
feliċi mhux magħruf felici
feliċi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
feliċi mhux magħruf felicità
felicità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
feraħ mhux magħruf ferhanin
ferħanin Ignazio Saverio Mifsud (1739)
feraħ mhux magħruf tifrah
tifraħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ferm mhux magħruf Ferma
Ferma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ferreri mhux magħruf Ferreri
Ferreri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ferrerju mhux magħruf Ferreriu
Ferrerju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferrerju mhux magħruf Ferreriù
Ferrerju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fertilità mhux magħruf fertili
fertili Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ferventi mhux magħruf b’fervur
b’fervur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferħ mhux magħruf ferh
ferħ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferħ mhux magħruf ferha
ferħa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferħ mhux magħruf ferħ
ferħ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ferħ mhux magħruf ferhana
ferħana Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferħ mhux magħruf ifrah
jifraħ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferħ mhux magħruf ferhan
ferħan Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ferħ mhux magħruf ifirhu
jifirħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
festa mhux magħruf festività
festività Ignazio Saverio Mifsud (1741)
festa mhux magħruf Festa
festa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fetaħ mhux magħruf miftuha
miftuћa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fetaħ mhux magħruf iftah
jiftaħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fetaħ mhux magħruf miftuha
miftuħa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fetaħ mhux magħruf ifthu
iftħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fetaħ mhux magħruf infethu
infetħu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fetaħ mhux magħruf tiftahom
tiftaħhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fferma mhux magħruf ifferma
fferma Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fi mhux magħruf fehsiebi
fe ћsiebi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi mhux magħruf fedauc
f’hedawk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi mhux magħruf fli Spiritu
fl-ispiritu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi mhux magħruf fsci
f’xi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi mhux magħruf fihom
fihom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi mhux magħruf fedin
f’hedin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi mhux magħruf fiom
fihom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi mhux magħruf fil
fil- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi mhux magħruf fih
fih Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi mhux magħruf flart
fl-art Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi mhux magħruf fina
fina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi mhux magħruf fi
fi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fi mhux magħruf Fia
Fija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fi mhux magħruf fiħ
fih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf f’loc
f’lok Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf Fi li Scrittura
fl-Iskrittura Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf ficom
fikom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf fi
fis- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf fi
fid- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf fedac
f’hedak Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf fil Chneies
fil-Knejjes Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf fi Sacrament
fis-Sagrament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf fiesc
fiex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf fi tieni
fit-tieni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf fliscarpell
fl-iskarpell Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf fil scmara
fix-xmara Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf fi Cenaculu
fiċ-Ċenakulu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf fi dar
fid-dar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf filoc
fil-lok Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fi mhux magħruf Fil
fil- Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fi mhux magħruf f'
f' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fi mhux magħruf fiha
fiha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fidi mhux magħruf b’fidi
b’fidi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fidi mhux magħruf fidi
fidi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fidil mhux magħruf Fidil
Fidil Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fieq mhux magħruf feichitom
fejqithom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fieq mhux magħruf Ifiec
Ifieq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fieq mhux magħruf ifeiaculu
jfejjaqulu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fieq mhux magħruf infeiaculec
nfejjaqulek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fieq mhux magħruf ifeicu
ifejqu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
figura mhux magħruf figura
figura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
figura mhux magħruf ifiguralna
ffiguralna Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fih mhux magħruf fiha
fiha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fil gloria mhux magħruf iassignaom
jassinjahom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
filippu mhux magħruf Filippu
Filippu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
filli mhux magħruf filli
filli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
filosofija mhux magħruf Filosofia
filosofija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
filosofija mhux magħruf Filosofi
filosofi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
filosofija mhux magħruf filosofia
filosofija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fini mhux magħruf fini
fini Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fis mhux magħruf Fis
Fis Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisa mhux magħruf fis
fis Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fisser mhux magħruf imfissra
imfissra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisser mhux magħruf t’fisser
tfisser Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisser mhux magħruf fisser
fisser Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisser mhux magħruf Fissirtilcom
Fissirtilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisser mhux magħruf Imfissra
Mfissra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisser mhux magħruf Ifisser
Ifisser Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fisser mhux magħruf ifissirom
jfissirhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fisser mhux magħruf ifissruom
ifissruhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fisser mhux magħruf ifissru
ifissru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fisser mhux magħruf iffissirom
iffissirhom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fisser mhux magħruf ifisser
ifisser Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fittex mhux magħruf t’fittesc
tfittex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fittex mhux magħruf ifittesc
jfittex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fittex mhux magħruf iffittesc
ifittex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fittex mhux magħruf inficcu
infittxu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fittex mhux magħruf ficcu
fittxu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fittex mhux magħruf ificcu
ifittxu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fittex mhux magħruf Tificciù
Tfittxu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fittex mhux magħruf Ficciù
Fittxu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fittex mhux magħruf fittesc
fittex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fittex mhux magħruf iffitesc
jfittex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fittex mhux magħruf ifittiscom
ifittixhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fittex mhux magħruf tfitesc
tfittex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fittex mhux magħruf tficciù
tfittxu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fittex mhux magħruf tfittesc
tfittex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fittex mhux magħruf inficciua
ifittxuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fittex mhux magħruf imficcin
imfittxin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fizjo- mhux magħruf Fisonomia
fiżjonomija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fl- mhux magħruf fli
fl- Ignazio Saverio Mifsud (1739)
flaġell mhux magħruf flagellat
flaġellat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
flimkien mhux magħruf fl'imchien
flimkien Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fomm mhux magħruf tal fom
tal-fomm Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fomm mhux magħruf fom
fomm Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fomm mhux magħruf fom(m)u
fommu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
forsi mhux magħruf forsi
forsi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fortuna mhux magħruf fortunat
fortunat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
forza mhux magħruf forza
forza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
forza mhux magħruf Sc’forza
X’forza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
forza mhux magħruf forzi
forzi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fost mhux magħruf Fost
Fost Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fost mhux magħruf fost
fost Ignazio Saverio Mifsud (1746)
franġisk mhux magħruf Franciscani
Franġiskani Ignazio Saverio Mifsud (1739)
franġisk mhux magħruf Franciscu
Fraġisku Ignazio Saverio Mifsud (1740)
franġisk mhux magħruf Francisc
Franġisk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
frasattant mhux magħruf fra satan[t]
frasattant Ignazio Saverio Mifsud (1740)
fraternità mhux magħruf fratellanzi
fratellanzi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
fraternità mhux magħruf frat(er)na
fraternal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fratterija mhux magħruf frattariet
frattarijiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
frott mhux magħruf Frot
Frott Ignazio Saverio Mifsud (1741)
frott mhux magħruf frottiet
frottiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ftakar mhux magħruf Ftacar
Ftakar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ftaħar mhux magħruf t'fahhir
tfaħħir Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ftit mhux magħruf ftita
ftit ta’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ftit mhux magħruf ftit
ftit Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ftit mhux magħruf ftita
ftita Ignazio Saverio Mifsud (1746)
fundamentali mhux magħruf Funda(menta)li
Fundamentali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
funeral mhux magħruf funerali
funeral Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fuq mhux magħruf fucu
fuqu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fuq mhux magħruf fuc
fuq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fuq mhux magħruf fuca
fuqha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
fuq mhux magħruf Fuciesc
Fuqiex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
furja mhux magħruf furius
furjuż Ignazio Saverio Mifsud (1740)
furja mhux magħruf Foria
Furja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
f’ mhux magħruf Fdasc
f’dax- Ignazio Saverio Mifsud (1740)