Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra G

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
gabinett mhux magħruf Gabinetti
Gabinetti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
gawda mhux magħruf igaudi
igawdi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
gawda mhux magħruf t’gaudi
tgawdi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
gawda mhux magħruf iguadi
igawdi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
gawda mhux magħruf igaudu
igawdu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
gawda mhux magħruf ingaudu
ingawdu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
gie mhux magħruf igu
jiġu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
gie mhux magħruf tigi
tiġi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
girgor mhux magħruf Girgor
Girgor Ignazio Saverio Mifsud (1740)
glorja mhux magħruf gloriusa
glorjuża Ignazio Saverio Mifsud (1741)
glorja mhux magħruf Gloria
glorja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
glorja mhux magħruf gloria
glorja Ignazio Saverio Mifsud (1739)
glorja mhux magħruf gloriusi
glorjużi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
glorja mhux magħruf glorij
glorji Ignazio Saverio Mifsud (1746)
glorja mhux magħruf Glorius
glorjuż Ignazio Saverio Mifsud (1740)
glorja mhux magħruf Iggloria
gglorja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
glorja mhux magħruf gloria
igglorja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
goffredu mhux magħruf Goffredu
Goffredu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
gost mhux magħruf gustiiet
*gustijiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
gost mhux magħruf Gost
Gost Ignazio Saverio Mifsud (1741)
gost mhux magħruf gustiiet
gostijiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
gost mhux magħruf gost
gost Ignazio Saverio Mifsud (1746)
gost mhux magħruf gostiiet
gostijiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
gost mhux magħruf gostiet
gostiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
grad mhux magħruf f'gradu
f’gradu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
gradilja mhux magħruf gradiglia
gradilja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
gran mhux magħruf Gran
Gran Ignazio Saverio Mifsud (1741)
gran mhux magħruf Gran
gran Ignazio Saverio Mifsud (1740)
grat mhux magħruf gratitudni
gratitudni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
grat mhux magħruf ingrati
ingrati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
grat mhux magħruf ingrata
ingrata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
grat mhux magħruf sc'Ingratitudni
x'ingratitudni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
grazzja mhux magħruf tiringraziah
tirringrazzjah Ignazio Saverio Mifsud (1741)
grazzja mhux magħruf gratii
grazzji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
grazzja mhux magħruf grazia
grazzja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
grazzja mhux magħruf grazii
grazzji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
grazzja mhux magħruf grazi
grazzji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
grazzja mhux magħruf Gratia
grazzja Ignazio Saverio Mifsud (1739)
grazzja mhux magħruf gratia
grazzja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
grazzja mhux magħruf irringratiaù
jirringrazzjaw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
gregorju mhux magħruf Gregoriu
Gregorju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
grotta mhux magħruf grotti
grotti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
gwaj mhux magħruf guai
gwaj Ignazio Saverio Mifsud (1741)
gwerra mhux magħruf guerra
gwerra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
gwerra mhux magħruf guerrieri
gwerrieri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
gwerra mhux magħruf iguereggia
iggwereġġa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
gwerra mhux magħruf guerrier
gwerrier Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf theiduli
tgћiduli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf inheidlec
ingћidlek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf ihidu
jgħidu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf ihit
jgħid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf inhit
ingћid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf theit
tgћid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf inhedilcom
ingћidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf hettilcom
gћidtilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf theidu
tgћidu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf inhit
ngħid Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf inheic
ngħidx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf het
għidt Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf inheidula
ingħidulha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf inheidu
ingħidu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf ihit
jgħid Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf iheidu
jgħidu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf theidu
tgħidu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf theit
tgħid Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf ihedilom
jgħidilhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf thedilcom
tgħidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf inhedilcom
ngħidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf ettilcom
għidtilkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf hettilcom
għidtilkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad mhux magħruf inedilcom
ingħidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf ihidu
jgħidu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf heidu
għidu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf inhedulu
ingħedulu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf Ihidila
Jgħidilha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf Theidù
Tgħidlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf Ehit
Għid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf Sc’in ihidu
Xi ngħidu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf theidusc
tgħidux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf ihidlu
jgħidlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf ihidlec
jgħidlek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf hadu
għadu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf ihidilcom
jgħidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf ihidli
jgħidli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf ihedulcom
jgħidulkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf hatcom
għadkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf inheidlec
ingħidlek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf heidlu
għidlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf inheit
ingħid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf theiduli
tgħiduli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf inhedilcom
ingħidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf heidulu
għidulu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf inhit
ingħid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf Heidu
Għidu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf thidu
tgħidu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf inhidlu
ingħidlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad mhux magħruf Ihit
jgħid Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf Theit
tgħid Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf inhed[il]com
ngħidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf ihiduh
jgħiduh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf ihidili
jgħidli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf ihidom
jgħidhom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf inheit
ngħid Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf heidili
jgħidli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf ettilcom
għedtilkom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf thelidom
tgħidilhom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad mhux magħruf heiduli
għiduli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf thedinna
tgħidilna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad mhux magħruf heidli
għidli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadd mhux magħruf Ihodduom
Jgħodduhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadda mhux magħruf ihaddi
jgħaddi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadda mhux magħruf hadda
għadda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadda mhux magħruf haddeu
gћaddew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadda mhux magħruf thaddi
tgħaddi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għadda mhux magħruf haddei
għaddej Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għadda mhux magħruf iddeuh
għaddewh Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għadda mhux magħruf immhoddin
imgħoddin Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għadda mhux magħruf Inhaddu
Ngħaddu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadda mhux magħruf inhaddi
ngħaddi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għadda mhux magħruf haddietlec
għaddietlek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għadda mhux magħruf inhaddu
ingħaddu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għadda mhux magħruf t’haddi
tgħaddi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għadda mhux magħruf ihaddi
ngħaddi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadu mhux magħruf adeua
għadewwa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għadu mhux magħruf hadu
għadu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għadu mhux magħruf ħadu
għadu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għadu mhux magħruf hadù
għadu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għadu mhux magħruf hadeua
għedewwa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għajat mhux magħruf ihaitu
jgħajtu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għajat mhux magħruf ilhaiat
il-għajat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għajjat mhux magħruf haiat
għajjat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għajjat mhux magħruf hajat
għajjat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għajn mhux magħruf tal hainein
tal-gћajnejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għajn mhux magħruf Haineiha
Għajnejha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għajn mhux magħruf Haineh
Għajnejh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għajn mhux magħruf hainein
għajnejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għajn mhux magħruf haineic
għajnejk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal mhux magħruf alhaec
gћala hekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal mhux magħruf hal
għal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal mhux magħruf al
għal- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal mhux magħruf alhecda
għalhekda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal mhux magħruf al ec
gћalhekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal mhux magħruf al
għal Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għal mhux magħruf alhecda
għalhekk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għal mhux magħruf aliesc
għaliex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għal mhux magħruf Hal ecda
Għalhekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal mhux magħruf À
Għas- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal mhux magħruf halina
għalina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għal mhux magħruf alec
għalhekk Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għal mhux magħruf halchem
għalkemm Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għal mhux magħruf halecda
għalhekda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għal mhux magħruf alecca
għalhekka Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għal mhux magħruf alhecda
ghal hekda Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għal mhux magħruf all'
għall- Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għal mhux magħruf haliom
għalina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għala mhux magħruf haliesc
gћaliex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għala mhux magħruf alies
gћaliex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għala mhux magħruf aliesc
għaliex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għala mhux magħruf alhaec
għala hekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għala mhux magħruf ilhalà
il-għala Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għala mhux magħruf halà
għala Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għalaq mhux magħruf talac
tagħlaq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għalhekk mhux magħruf alhecda
għalhekk da Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għalhekk mhux magħruf al hec
għalhekk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għaliex mhux magħruf haliesc
għaliex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaliex mhux magħruf Aliesc
għaliex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għalkemm mhux magħruf halchem il darba
għalkemm-il darba Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għallem mhux magħruf Itthalim
it-tagħlim Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għallem mhux magħruf ihallimni
għallimni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għallem mhux magħruf ihallem
jgħallem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għallem mhux magħruf hallem
għallem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għallem mhux magħruf tallima
tgħallimha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għallem mhux magħruf Thalmet
Tgħalmet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għallem mhux magħruf Imhallem
Mgħallem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għallem mhux magħruf mhalmu
mgħallmu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għallem mhux magħruf ihalmu
jgħallmu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għallem mhux magħruf t'hallimna
tgħallimna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għallem mhux magħruf Nithalmu
nitgħallmu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għalliem mhux magħruf Ihalimna
Jgħallimna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għama mhux magħruf homia
gћomja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamar mhux magħruf hammar
għammar Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamar mhux magħruf ihammar
jgħammar Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamar mhux magħruf L’amara
għamara Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamar mhux magħruf imhamrin
imgħammrin Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamar mhux magħruf imhamra
imgħammra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamar mhux magħruf t’ham(m)ar
tgħammar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf inhamlu
jingћamlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf iamlu
jagћmlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf amlet
għamlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf hamelsc
għamilx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf hamel
għamel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf amluh
gћamluh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf iamel
jagћmel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf tamel
tagћmel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf thamel
tagћmel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf tamlu
tagћmlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf iamel
jagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamel mhux magħruf iamila
jagħmilhiex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamel mhux magħruf iamiliesc
jagħmiliex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamel mhux magħruf tamlula
tagħmlulha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamel mhux magħruf amillu
għamillu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamel mhux magħruf tinhamel
tingħamel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel mhux magħruf amlila
għamlilha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel mhux magħruf Amlu
għamlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel mhux magħruf Sc’hamel
X’għamel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf Iamlu
Jagħmlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf Tamliliesc
Tagħmlilhiex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf Namlila
Nagħmlilha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf hamlu
għamlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf iamlu
jagħmlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf mamul
magħmul Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf tamel
tagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf namel
nagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf namillec
nagħmillek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf iamillec
jagħmillek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf inhamlet
ngħamlet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf hamela
għamilha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf sc’tamel
x’tagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf ħamel
għamel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf hamilt
għamilt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf inhamlu
ingħamlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf inhamel
ingħamel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf tamlu
tagħmlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf hamluħ
għamluh Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf sc’hamilt
x’għamilt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel mhux magħruf Hamlu
għamlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel mhux magħruf Iamel
jagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel mhux magħruf amel
għamel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel mhux magħruf amlitu
għamlitu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel mhux magħruf amlu
għamlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel mhux magħruf inhamlet
ingħamlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf namlu
nagħmlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf hamlet
għamlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf inhamlulu
jingħamlulu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mhux magħruf inhamlu
jingħamlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għammiel mhux magħruf Ham(m)iela
Għammiela Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għan mhux magħruf tihini
tgћinni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għan mhux magħruf Ihina
Jgħinha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għan mhux magħruf Ihin
Jgħin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għan mhux magħruf sc'hainuna
x'għajnuna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għana mhux magħruf hanà
għana Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għana mhux magħruf hani
għani Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għana mhux magħruf hana
għana Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf min hant
mingћand Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf andniesc
għandniex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf handna
għandna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf handu
gћandu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf handi
gћandi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf hant
gћand Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf handa
gћandha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf hantcom
gћandkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf minhant
mingћand Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf ma handusc
m’gћandux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf andiniesc
għandniex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand mhux magħruf handu
għandu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand mhux magħruf handa
għandha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand mhux magħruf hant
għand Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand mhux magħruf hantcom
għandkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand mhux magħruf handiesc
għandhiex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand mhux magħruf hand[n]a
għandna Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand mhux magħruf andec
għandek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand mhux magħruf handec
għandek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand mhux magħruf Handù
Għandu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf Hand
Għand Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf Sc’handna
X’għandna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf Antcomx
Għandkomx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf sc’handi
x’għandi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand mhux magħruf handek
għandek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand mhux magħruf handom
għandhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand mhux magħruf handi
għandi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand mhux magħruf mà handomsc
m’għandhomx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand mhux magħruf ħandu
għandu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand mhux magħruf mà handusc
m’għandux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand mhux magħruf Handu
għandu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand mhux magħruf andnie[sc]
għandniex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand mhux magħruf andna
għandna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand mhux magħruf ande[c]
għandek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand mhux magħruf ant
għand Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand mhux magħruf handniesc
għandniex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf sc'hantcom
x'għandkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand mhux magħruf sc'handec
x'għandek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għant mhux magħruf hant
għant Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaraf mhux magħruf horrief
għorrief Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaraf mhux magħruf haref
għaref Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaraf mhux magħruf herf
għerf Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaraf mhux magħruf hurrief
għurrief Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaraf mhux magħruf maruf
magħruf Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għaraf mhux magħruf inaraf
ingħaraf Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għaraf mhux magħruf taharfu
tagħrfu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għaraf mhux magħruf Mahruf
Magħruf Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaraf mhux magħruf Harfitu
Għarfitu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaraf mhux magħruf haraf
għaraf Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaraf mhux magħruf Herf
għerf Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għaraf mhux magħruf malharef
mal-għaref Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaref mhux magħruf horrief
għorrief Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaref mhux magħruf haref
għaref Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għarr mhux magħruf ahar
agħar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għarus mhux magħruf Harus
għarus Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għarus mhux magħruf herusia
għerusija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għarus mhux magħruf harusa
għarusa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għarus mhux magħruf haraies
għarajjes Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għasar mhux magħruf hasar
għasar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għata mhux magħruf irham
imgħottijin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għawġ mhux magħruf ihauec
jgħawweġ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għax mhux magħruf hasc
għax Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għax mhux magħruf Hasc
għax Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għax mhux magħruf Asc
għax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaxra mhux magħruf asscar
għaxar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaxra mhux magħruf ascra
għaxar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb mhux magħruf imhagbin
imgћaġġbin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb mhux magħruf imhaggep
imgħaġġeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb mhux magħruf nistagbu
nistagħġbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb mhux magħruf istagbu
istagћġbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb mhux magħruf Taggeb
Tgħaġġeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb mhux magħruf Hageb
Għaġeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb mhux magħruf Ihaggep
Jgħaġġeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb mhux magħruf hogiubijiet
għeġubijiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaġeb mhux magħruf hogiubiet
għeġubijiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaġeb mhux magħruf hagep
għaġeb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaġeb mhux magħruf imagba
imgħaġġba Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għaġeb mhux magħruf imhaggeb
imgħaġġeb Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għaġeb mhux magħruf imhagbin
imgħaġġbin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għaġla mhux magħruf b’hagla
b’għaġla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għażel mhux magħruf masulin
magћżulin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għeja mhux magħruf Heia
Għeja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għeja mhux magħruf nheieusc
negħjux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għera mhux magħruf heruien
għarwien Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għereq mhux magħruf iharrac
jgħarraq Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għereq mhux magħruf ihircu
jegħerqu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għereq mhux magħruf harac
għaraq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għex mhux magħruf ihisc
jgħix Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għid mhux magħruf inhidu
ingħidu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għodu mhux magħruf hodua
għodwa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għodu mhux magħruf dalhodu
dalgħodu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għola mhux magħruf hali
gћali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għola mhux magħruf Hoglia
gћolja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għola mhux magħruf olia
għolja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għonq mhux magħruf honcu
għonqu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għoġob mhux magħruf Hogbu
Għoġbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għoġob mhux magħruf Thogob
Togħġob Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għoġob mhux magħruf iogop
jogħġob Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għoġob mhux magħruf hugb[a]
għoġba Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għoġob mhux magħruf togop
togħġob Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għud mhux magħruf huda
għuda Ignazio Saverio Mifsud (1740)