Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra H

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
hares mhux magħruf Ihares
ihares Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hareġ mhux magħruf mahrugin
maħruġin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hawn mhux magħruf auna
hawna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hawn mhux magħruf aun
hawn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hawn mhux magħruf Au
Hawn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hawn mhux magħruf mausc
m’hawnx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hawn mhux magħruf mau’sc
m’hawnx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hawn mhux magħruf Auna
hawna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
heda mhux magħruf ieħda
jehda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hedded mhux magħruf theddit
theddid Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hedded mhux magħruf hedded
hedded Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hekk mhux magħruf halecda
gћalhekda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hekk mhux magħruf ecda
hekda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hekk mhux magħruf ec
hekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hekk mhux magħruf ech
hekk Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hekk mhux magħruf eccu
hekk hu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hekk mhux magħruf alhecda
għalhekkda Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hekk mhux magħruf Alecda
għalhekda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hekk mhux magħruf Ec
hekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hekk da mhux magħruf Ecda
hekda Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hemm mhux magħruf emma
hemma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hemm mhux magħruf em
hemm Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hemm mhux magħruf em(m)
hemm Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hemm mhux magħruf em(m)a
hemma Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hemm mhux magħruf em(m)à
hemma Ignazio Saverio Mifsud (1746)
henna mhux magħruf hena
hena Ignazio Saverio Mifsud (1741)
heġġ mhux magħruf inheggeg
inħeġġeġ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hi mhux magħruf isc
hix Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hi mhux magħruf ia
hija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hi mhux magħruf
hija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hi mhux magħruf isc
hiex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hi mhux magħruf Ia
hija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hu mhux magħruf musc
mhux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hu mhux magħruf ua
huwa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hu mhux magħruf
huwa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hu mhux magħruf
hu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hu mhux magħruf scinu
x’inhu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hu mhux magħruf uma
huma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hu mhux magħruf usc
hux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hu mhux magħruf aħna
aħna Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hu mhux magħruf
huwa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hu mhux magħruf intom
intom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hu mhux magħruf mà husc
ma hux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hu mhux magħruf mausc
ma’ hux Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hu mhux magħruf Ù
hu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hu mhux magħruf oht
oħt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hu mhux magħruf umà
huma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hu la mhux magħruf ula
hu la Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hu/huwa mhux magħruf
huwa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hu/huwa mhux magħruf ua
huwa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hu/huwa mhux magħruf Ua
huwa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
huma mhux magħruf umà
huma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
huma mhux magħruf Umiesc
humiex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
huma mhux magħruf uma
huma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
huma mhux magħruf mà umiesc
mhumiex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
huma mhux magħruf scinuma
x'inhuma Ignazio Saverio Mifsud (1740)
huma mhux magħruf umiesc
humiex Ignazio Saverio Mifsud (1741)