Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra I

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
iben mhux magħruf bint
bint Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iben mhux magħruf tal Liben
tal-Iben Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iben mhux magħruf liben
l-iben Ignazio Saverio Mifsud (1739)
iben mhux magħruf taliben
tal-iben Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iben mhux magħruf Bintà
Bintha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iben mhux magħruf bin
bin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
iben mhux magħruf ibnu
ibnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
id mhux magħruf fideiha
f’idejha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
id mhux magħruf fidehia
f’idejha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
id mhux magħruf idehi
idejh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
id mhux magħruf bi dehia
b’idejha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
id mhux magħruf ideih
idejh Ignazio Saverio Mifsud (1739)
id mhux magħruf ideicom
idejkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
id mhux magħruf fidehia
idejha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
id mhux magħruf Ihdu
Idu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
id mhux magħruf deiħ
jdejh Ignazio Saverio Mifsud (1746)
id mhux magħruf fidei[n]
f'idejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
id mhux magħruf Ideina
idejna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
idjota mhux magħruf L’Idiota
l’Idjota Ignazio Saverio Mifsud (1739)
idolatrija mhux magħruf Iduli
Idoli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ieħor mhux magħruf l’ohrain
l-oћrajn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ieħor mhux magħruf ihor
ieћor Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ieħor mhux magħruf ùlihor
u l-ieћor Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ieħor mhux magħruf lohra
l-oћra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ieħor mhux magħruf ihor
ieħor Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ieħor mhux magħruf Iehor
Ieħor Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ieħor mhux magħruf loħra
l-oħra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ieħor mhux magħruf lihor
l-ieħor Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ikel mhux magħruf ichel
ikel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ikoll mhux magħruf icollu
ikollu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
il- mhux magħruf L’
L- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
il- mhux magħruf il
il- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
il- mhux magħruf I
Is- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
il- mhux magħruf Il
il- Ignazio Saverio Mifsud (1740)
il- mhux magħruf ul
u l- Ignazio Saverio Mifsud (1740)
illarga mhux magħruf allarga
jallarga Ignazio Saverio Mifsud (1746)
illi mhux magħruf illi
illi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
illi mhux magħruf Illi
Illi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
illi is-sultan mhux magħruf il Issultan
illi is-sultan Ignazio Saverio Mifsud (1740)
illodi mhux magħruf Illodi
Illodi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
illum mhux magħruf illum
illum Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ilma mhux magħruf ilma
ilma Ignazio Saverio Mifsud (1746)
imitazzjoni mhux magħruf Imitaù
Imitaw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
imitazzjoni mhux magħruf Imitaua
imitawha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
imma mhux magħruf imà
imma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
imma mhux magħruf Imma
imma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
imma mhux magħruf Immà
imma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
imma mhux magħruf Im(m)issa
Imm’issa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
imma mhux magħruf im(m)à
imma Ignazio Saverio Mifsud (1746)
imma mhux magħruf immà
imma Ignazio Saverio Mifsud (1740)
immakulat mhux magħruf immaculat
immakulat Ignazio Saverio Mifsud (1739)
immakulat mhux magħruf Immaculata
Immakulata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
immela mhux magħruf immela
immela Ignazio Saverio Mifsud (1739)
immela mhux magħruf im(m)ela
immela Ignazio Saverio Mifsud (1746)
immela mhux magħruf im(m)elà
immela Ignazio Saverio Mifsud (1746)
immela mhux magħruf Immela
immela Ignazio Saverio Mifsud (1740)
impediment mhux magħruf impedisci
jimpedixxi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
impekkabbli mhux magħruf impeccabiltà
impekkabiltà Ignazio Saverio Mifsud (1746)
impertinenti mhux magħruf impertinenti
impertinenti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
imperu mhux magħruf l’Imperatur
l-imperatur Ignazio Saverio Mifsud (1741)
importanti mhux magħruf impurtac
jimpurtak Ignazio Saverio Mifsud (1739)
imqar mhux magħruf imcar
imqar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
in grazzja mhux magħruf ingrazia
in grazzja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
in grazzja mhux magħruf in gratia
in grazzja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
in kumpanija mhux magħruf in cumpagnia
in kumpanija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
in persuna mhux magħruf in persuna
in persuna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
in prova mhux magħruf in prova
in prova Ignazio Saverio Mifsud (1741)
indirizz mhux magħruf Indrizza
indirizza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
indja mhux magħruf Indi
Indja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ineffabbli mhux magħruf ineffabili
ineffabili Ignazio Saverio Mifsud (1740)
infern mhux magħruf infern
infern Ignazio Saverio Mifsud (1739)
infinit mhux magħruf infinit
infinit Ignazio Saverio Mifsud (1741)
infinit mhux magħruf Infinità
infinità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ingann mhux magħruf L’inganni
l-inganni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ingħoġob mhux magħruf Innogob
ingħoġob Ignazio Saverio Mifsud (1741)
inkarnazzjoni mhux magħruf Incarnata
inkarnata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
inkarnazzjoni mhux magħruf incarnat
inkarnat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
inkarnazzjoni mhux magħruf Incarnaz(io)ni
Inkarnazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inkella mhux magħruf anchella
ankella Ignazio Saverio Mifsud (1741)
inkella mhux magħruf anchella
inkella Ignazio Saverio Mifsud (1739)
inkella mhux magħruf Anchella
ankella Ignazio Saverio Mifsud (1740)
inkwatru mhux magħruf inquatru
inkwatru Ignazio Saverio Mifsud (1739)
innoċenzu mhux magħruf Innocenzu
Innoċenzu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
inqas mhux magħruf Incas
inqas Ignazio Saverio Mifsud (1741)
insara mhux magħruf insara
insara Ignazio Saverio Mifsud (1740)
insomma mhux magħruf In somma
insomma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
insomma mhux magħruf in Som(m)a
insomma Ignazio Saverio Mifsud (1740)
instant mhux magħruf Instant
Instant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
int mhux magħruf intisc
intix Ignazio Saverio Mifsud (1741)
int mhux magħruf int
int Ignazio Saverio Mifsud (1741)
int mhux magħruf Intom
intom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
int mhux magħruf intom
intom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
int mhux magħruf inti
inti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
int mhux magħruf scintom
x'intom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
intellett mhux magħruf intellet
intellett Ignazio Saverio Mifsud (1746)
interess mhux magħruf interessi
interessi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
interess mhux magħruf l'interes
l-interess Ignazio Saverio Mifsud (1741)
interrogazzjoni mhux magħruf interogaù
interrogaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
interrogazzjoni mhux magħruf interrogauom
interrogawhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
interċessjoni mhux magħruf Int(er)cessioni
interċessjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
inti mhux magħruf inti
inti Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inventiv mhux magħruf inventa
inventa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inverżjoni mhux magħruf inverzioni
inverżjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
inġema’ mhux magħruf Ingemhu
inġemgħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
irrisolva mhux magħruf Irrisolvi
jirrisolvi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
irrisponda mhux magħruf Irrispondilu
irrispondielu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
is-superbja mhux magħruf issuperbia
is-superbja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
isem mhux magħruf lisem
l-isem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
isem mhux magħruf illisem
ilissem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
isem mhux magħruf insemmich
insemmik Ignazio Saverio Mifsud (1739)
isem mhux magħruf imsemmin
imsemmijin Ignazio Saverio Mifsud (1739)
isem mhux magħruf Bi lisem
Bl-isem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
isem mhux magħruf Semmia
semmiha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
isem mhux magħruf T’issem(m)a
tissemma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
isem mhux magħruf insemm(m)iħ
insemmih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
isem mhux magħruf illisem
l-isem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
isem mhux magħruf issemma
issemma’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
isem mhux magħruf lisem
isem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
isem mhux magħruf imsemmi
msemmi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
isem mhux magħruf isem(m)iħ
isemmih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
isem mhux magħruf sam(m)eù
semmew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ispirazzjoni mhux magħruf bl'ispirationi
bl-ispirazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
isqof mhux magħruf Iscof
Isqof Ignazio Saverio Mifsud (1739)
issa mhux magħruf issa
issa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
issa mhux magħruf mn’issa
mn’issa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
issa mhux magħruf Sassa
S’issa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
issokta mhux magħruf issocta
issokta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
issoppona mhux magħruf nissupponu
nissopponu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
istituzzjoni mhux magħruf istituiscia
istituwixxa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ittra mhux magħruf blittiri
bl-ittri Ignazio Saverio Mifsud (1739)
iva mhux magħruf ivà
iva Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iva mhux magħruf Iva
iva Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iva mhux magħruf iva
iva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
iġġennen mhux magħruf Iggiennen
iġġennen Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iżaija mhux magħruf Isaia
Iżaija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
iżża mhux magħruf uisseuhair
iżżewħajr Ignazio Saverio Mifsud (1739)