Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra K

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
kafar mhux magħruf chiefer
kiefer Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kalamita mhux magħruf calamitus
kalamituż Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kalvarju mhux magħruf Calvariù
kalvarju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kalzri mhux magħruf Carciri
karċiri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kalċi mhux magħruf Calici
Kaliċi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kamra mhux magħruf Cmamar
kmamar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kanonizzazzjoni mhux magħruf Canunizat
Kanunizzat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kant mhux magħruf cantica
kantika Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kant mhux magħruf B’cant
b’kant Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kant mhux magħruf icantau
ikantaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kant mhux magħruf tcanta
tkanta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kanċellerija mhux magħruf Cancellier
kanċellier Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kanċellerija mhux magħruf Cancillier
kanċillier Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kanċillerija mhux magħruf Cancellier
kanċellier Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kap mhux magħruf Cap
kap Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kap mhux magħruf Cap
Kap Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kapaċi mhux magħruf capaci
kapaċi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kapitlu mhux magħruf Capitolu
kapitolu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kapitlu mhux magħruf Capitulu
kapitulu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kapitlu mhux magħruf capitulu
kapitulu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kapitlu mhux magħruf Cap(ito)lu
kapitlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kapitlu mhux magħruf Capitulu
kapitlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kapriċċ mhux magħruf capricci
kapriċċi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kaptan mhux magħruf Capitani
kaptani Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kaptan mhux magħruf Captan
Kaptan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kaptan mhux magħruf Cap(ta)n
Kaptan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kardinal mhux magħruf Cardinal
kardinal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
karestija mhux magħruf Carestia
karestija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
karità mhux magħruf carità
karità Ignazio Saverio Mifsud (1739)
karizzi mhux magħruf Carizzi
Karizzi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
karkar mhux magħruf ciarciar
karkar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
karkar mhux magħruf imcarcar
imkarkar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
karmelu mhux magħruf Carmnu
Karmnu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
karmelu mhux magħruf Carmlitani
Karmelitani Ignazio Saverio Mifsud (1739)
karnival mhux magħruf Carnival
Karnival Ignazio Saverio Mifsud (1746)
karru mhux magħruf carru
karru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
karta mhux magħruf carti
karti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kast mhux magħruf Castità
kastità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kastig mhux magħruf castig
kastig Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kastig mhux magħruf ticastiga
tikkastiga Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kastig mhux magħruf Castighi
Kastigi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kastità mhux magħruf Castit[à]
kastità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
katarina mhux magħruf Caterina
Katarina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
katedra mhux magħruf Catedra
katedra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
katina mhux magħruf Catina
katina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
katina mhux magħruf catenati
inkatenati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kattoliku mhux magħruf cattolica
kattolika Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kava mhux magħruf icava
ikava Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kavall mhux magħruf cavalier
kavallier Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kawża mhux magħruf causa
kawża Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kawża mhux magħruf In causa
Il-kawża Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kawża mhux magħruf Causa
kawża Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kaċċa mhux magħruf Caccia
Kaċċa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
każa mhux magħruf Casata
Każata Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kbir mhux magħruf Chbarat
Kbarat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kelb mhux magħruf cliep
klieb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kell mhux magħruf mà icollusc
ma jkollux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell mhux magħruf icolcom
ikollkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell mhux magħruf chellu
kellu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell mhux magħruf chellec
kellek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell mhux magħruf icollu
jkollu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell mhux magħruf icolla
jkollha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell mhux magħruf mà icollomsc
ma jkollhomx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell mhux magħruf mà icolliesc
ma jkollhiex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kell- mhux magħruf chella
kellha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kell- mhux magħruf chellusc
kellux Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kell- mhux magħruf chellu
kellu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kell- mhux magħruf chelli
kelli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kell- mhux magħruf Sc’chellu
X’kellu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kell- mhux magħruf chellec
kellek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kellem mhux magħruf itchellem
jitkellem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kellem mhux magħruf nitchellem
nitkellem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kelma mhux magħruf itchellem
jitkellem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma mhux magħruf tchellem
tkellem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma mhux magħruf chelmiet
kelmiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma mhux magħruf cliem
kliem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma mhux magħruf nitchellem
nitkellem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma mhux magħruf chelma
kelma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma mhux magħruf t’chellem
tkellem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kelma mhux magħruf itchelmu
jitkellmu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kelma mhux magħruf ichelmu
ikellmu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kelma mhux magħruf sc’chliem
x’kliem Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kelma mhux magħruf Celma
Kelma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kelma mhux magħruf chliem
kliem Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kemm mhux magħruf chem
kemm Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kemm mhux magħruf Chem.
kemm Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kerrah mhux magħruf chruhia
kruhija Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kerrah mhux magħruf icreh
ikreh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kewkba mhux magħruf cuiechep
kwiekeb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kewkba mhux magħruf chuiechep
kwiekeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
keċċa mhux magħruf Imcocci
imkeċċi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
keċċa mhux magħruf Imchecci
imkeċċi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
keċċa mhux magħruf Checcieta
keċċietha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
keċċa mhux magħruf ichecciħ
ikeċċih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kiber mhux magħruf chibret
kibret Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber mhux magħruf acbar
akbar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber mhux magħruf chbira
kbira Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber mhux magħruf chbar
kbar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber mhux magħruf chbir
kbir Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber mhux magħruf chburia
kburija Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kiber mhux magħruf acbar
kbir Ignazio Saverio Mifsud (chibir)
kiber mhux magħruf macbara
makbara Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kiber mhux magħruf Chbarat
Kbarat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiber mhux magħruf achbar
akbar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kiber mhux magħruf akbar
akbar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kiber mhux magħruf icabrulu
ikabbrulu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kiber mhux magħruf Chbira
kbira Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kiber mhux magħruf l'acbar
l'akbar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kiel mhux magħruf ichel
Ikel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kiel mhux magħruf iecol
jiekol Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf mà chienec
ma kinetx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf icunu
ikunu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf icolla
ikollha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf mà icunusc
ma jkunux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf chellu
kellu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf chien
kien Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf icun
ikun Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf chienet
kienet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf schien
x’kien Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf mà chiensc
ma kienx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf incunu
inkunu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf chienusc
kinux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf chella
kellha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf ma chellusc
ma kellux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf tcun
tkun Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf cun
kun Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf t’cunu
tkunu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf icolloc
ikollok Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf icunusc
ikunux Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kien mhux magħruf conna
konna Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kien mhux magħruf conc
kontx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kien mhux magħruf ichùn
ikun Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien mhux magħruf icunlu
ikunlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien mhux magħruf Tcunu
Tkunu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf Chienesc
Kinetx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf Icolliesc
ikollhiex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf Tcunsc
Tkunx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf Incun
Inkunu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kien mhux magħruf icun
jkun Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf cont
kont Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf Chienec
kinitx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf tcunu
tkunu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf icunu
jkunu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf tcu(n)
tkun Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf chien[et]
kienet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf ic(un)u
jkunu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf chien(u)
kienu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf mà chienusc
ma kinux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf incun
inkun Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf chienu
kienu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf icu(n)
Jkun Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf tcunusc
tkunux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kien mhux magħruf Chien
kien Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien mhux magħruf s [c]hienet
x'kienet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien mhux magħruf Icun
ikun Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien mhux magħruf chiensc
kienx Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien mhux magħruf icunsc
ikunx Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kien mhux magħruf schien
x'kien Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kif mhux magħruf chif
kif Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb mhux magħruf mictup
miktub Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb mhux magħruf chitep
kiteb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb mhux magħruf ctip
ktieb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb mhux magħruf ictep
jikteb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb mhux magħruf cotba
kotba Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb mhux magħruf ictbu
iktbu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kiteb mhux magħruf cotop
kitbiet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kiteb mhux magħruf ctiep
ktieb Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kiteb mhux magħruf Chitbet
Kitbet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kiteb mhux magħruf ictep
ikteb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kkonstrinġa mhux magħruf ticostringini
tikkostrinġini Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kkonċeda mhux magħruf iconcedilu
kkonċedielu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kleru mhux magħruf Chiericu
Kjeriku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kliem mhux magħruf chelmiet
kelmiet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kliem mhux magħruf itchellem
jitkellem Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kmand mhux magħruf ticmanda
tikkmanda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kmand mhux magħruf cmandah
kmandah Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kmand mhux magħruf cmant
kmand Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kmand mhux magħruf cumandamenti
kumandamenti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kmand mhux magħruf cmandaħ
kmandah Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kmand mhux magħruf chmandat
kkmandat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
knisja mhux magħruf Chnisia
knisja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
knisja mhux magħruf chnisia
knisja Ignazio Saverio Mifsud (1739)
knisja mhux magħruf chneies
knejjes Ignazio Saverio Mifsud (1739)
knisja mhux magħruf chnjsia
knisja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
knisja mhux magħruf Chneies
Knejjes Ignazio Saverio Mifsud (1746)
knisja mhux magħruf Chnisia
Knisja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
koadjutur mhux magħruf coadiuturi
koadjuturi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
koll mhux magħruf collosc
kollox Ignazio Saverio Mifsud (1741)
koll mhux magħruf colla
kollha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
koll mhux magħruf collu
kollu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
koll mhux magħruf colla
kollha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
koll mhux magħruf collu
kollu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
koll mhux magħruf collha
kollha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
koll mhux magħruf collosc
kollox Ignazio Saverio Mifsud (1746)
koll mhux magħruf icolla
ikollha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
koll mhux magħruf iconna
ikollna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
koll mhux magħruf colloc
kollok Ignazio Saverio Mifsud (1741)
koll- mhux magħruf ilcol
ilkoll Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kollu mhux magħruf Icollu
ikollu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kollu mhux magħruf collu
kollu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kolonja mhux magħruf Colonia
kolonja Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kombusta mhux magħruf combusta
kombusta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
komdu mhux magħruf com(m)odità
komodità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
komparattiv mhux magħruf comparationi
komparazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kompendju mhux magħruf compendiati
kompendjati Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kompla mhux magħruf compla
kompla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kompla mhux magħruf cumple(ta)m(en)t
kumpletament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kompożizzjoni mhux magħruf iccomponu
jikkomponu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
komprensjoni mhux magħruf ticomprendu
tikkomprendu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konferma mhux magħruf nicunfirma
nikkunfirma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konferma mhux magħruf icunfirma
ikkunfirma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
konferma mhux magħruf icunfirmah
ikkunfirmah Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konferma mhux magħruf icunfirmau
ikkunfirmaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konferma mhux magħruf iccumfirmah
jikkunfirmah Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konferma mhux magħruf confirmat
konfirmat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konfessur mhux magħruf Cunfissuri
kunfissuri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konfużjoni mhux magħruf iccunfundi
jikkunfundi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konfużjoni mhux magħruf icconfondini
ikkonfondini Ignazio Saverio Mifsud (1739)
konfużjoni mhux magħruf Confus
Konfuż Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konfużjoni mhux magħruf Confusi
konfużi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konfużjoni mhux magħruf Confusa
konfuża Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konklavi mhux magħruf Conclavi
konklavi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konklużjoni mhux magħruf iconcludi
jikkonkludi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konness mhux magħruf Connessi
konnessi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsagrazzjoni mhux magħruf consacrat
ikkonsagrat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsagrazzjoni mhux magħruf consacra
ikkonsagra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsagrazzjoni mhux magħruf cunsecrat
ikkonsagrat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsegwenza mhux magħruf consequenza
konsegwenza Ignazio Saverio Mifsud (1739)
konsenja mhux magħruf Cunsignatu
kunsinjatu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni mhux magħruf iconsidera
jikkonsidera Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni mhux magħruf nicunsideraù
nikkunsideraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni mhux magħruf cunsideraina
ikkunsiderajna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni mhux magħruf nicunsiderau
nikkunsideraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni mhux magħruf icunsidera
jikkunsidera Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni mhux magħruf iconsidera
ikkonsidera Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konsiderazzjoni mhux magħruf Icunsiderah
jikkunsiderah Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsiderazzjoni mhux magħruf iconsidera
kkunsidera Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsiderazzjoni mhux magħruf consideraù
kkonsideraw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konsiderazzjoni mhux magħruf Niconsiderau
nikkonsideraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsistent mhux magħruf iccunsisti
jikkunsisti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konsistenti mhux magħruf iconsistu
jikkonsistu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsolazzjoni mhux magħruf ticonsola
tikkonsola Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsolazzjoni mhux magħruf consolati
kkonsolati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsolazzjoni mhux magħruf consolaz(io)ni
konsolazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsolazzjoni mhux magħruf consolationi
konsolazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
konsolazzjoni mhux magħruf icconsolaù
jikkonsolaw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konsulta mhux magħruf Cunsultati
kunsultati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kont mhux magħruf cont
kont Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kontenut mhux magħruf iccontieni
ikkontieni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kontinwazzjoni mhux magħruf continua
kontinwa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kontinwazzjoni mhux magħruf continuazioni
kontinwazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kontinwazzjoni mhux magħruf Continua(men)t
kontinwament Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kontra mhux magħruf contrà
kontra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kontra mhux magħruf contrapost
kontrapost Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kontrasta mhux magħruf icontrastau
jikkontrastaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konversazzjoni mhux magħruf fil conversationi
fil-konversazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konverżjoni mhux magħruf convertita
konverta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
konverżjoni mhux magħruf Converta
ikkonverta Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konverżjoni mhux magħruf ticconverti
tikkonverti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konċess mhux magħruf Concessi
konċessi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni mhux magħruf concediela
konċedielha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni mhux magħruf ticoncedilu
tikkonċedilu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni mhux magħruf cuncessi
kunċessi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konċessjoni mhux magħruf Concedielu
ikkonċidielu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni mhux magħruf Concieda
Ikkonċieda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni mhux magħruf Icuncidila
jikkunċiedila Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni mhux magħruf ticuncedilo(m)
tikkunċedilhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni mhux magħruf Conceda
konċeda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni mhux magħruf Concedilù
konċedielu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni mhux magħruf Ticuncedi
tikkunċedi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
konċessjoni mhux magħruf conced[ie]lu
ikkonċedielu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
konċessjoni mhux magħruf icconcedielna
jikkonċedilna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
korla mhux magħruf incolra
inkolra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
korla mhux magħruf incorla
inkorla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
korrispondent mhux magħruf iccorrispondi
jikkorrispondi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kostanza mhux magħruf Custanza
kustanza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kostrett mhux magħruf costrit
kostrit Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kostrinġiment mhux magħruf custritti
kustritti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kostrinġiment mhux magħruf ticostringina
tikkostringi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kostrinġiment mhux magħruf costritti
kostritti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kostrinġiment mhux magħruf ticostringicsc
tikkostrinġix Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kostrinġiment mhux magħruf ti costringic
tikkostrinġik Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kostrinġiment mhux magħruf ticostringico(m)
tikostrinġikom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kotor mhux magħruf actar
aktar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kotor mhux magħruf l'actar
l-aktar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kreatur mhux magħruf Cre(tur)a
Kreatura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kreatur mhux magħruf Creatura
kreatura Ignazio Saverio Mifsud (1740)
krisologu mhux magħruf Crisologu
Krisologu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kristu mhux magħruf Cristu
Kristu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kristu mhux magħruf Cristu
kristu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kristu mhux magħruf Ch(rist)u
kristu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kriżostmu mhux magħruf Crisostomu
Kriżostomu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kriżostomu mhux magħruf Crisostomu
Kriżostomu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
krudil mhux magħruf crudil
krudil Ignazio Saverio Mifsud (1740)
krudil mhux magħruf Crudili
krudili Ignazio Saverio Mifsud (1741)
krudili mhux magħruf sc'Crudeltà
x'krudeltà Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kull mhux magħruf culleila
kull lejla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kull mhux magħruf culma
kulma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kull mhux magħruf culumchien
kullimkien Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kull mhux magħruf cullma
kulma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kull mhux magħruf culhat
kullhadd Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kull mhux magħruf Culsena
kull sena Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kull mhux magħruf Culma
kulma Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kull mhux magħruf culmin
kull min Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kull mhux magħruf cul
kull Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kumbat mhux magħruf Icumbatti
jikkumbatti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kumbatt mhux magħruf icumbattu
jikkumbattu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kumbatt mhux magħruf cumbatta
kkumbatta Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kumbatt mhux magħruf iccumbatti
ikkumbatti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kumpanija mhux magħruf Cumpagnia
Kumpanija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kumpanjament mhux magħruf accumpagnat
akkumpanjat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kumpann mhux magħruf cumpagnata
kumpanjata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kumpann mhux magħruf cumpagnat
kumpanjat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kumpann mhux magħruf Cumpagnia
kumpanija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kumparsa mhux magħruf cumparsa
kumparsa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kumpass mhux magħruf cu(m)pas
kumpass Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kumpass mhux magħruf cumpassioni
kumpassjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kumpassjoni mhux magħruf cumpassioni
kumpassjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kumpassjoni mhux magħruf Cumpassioni
kumpassjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kumpassjoni mhux magħruf b'compassioni
b'kompassjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kundizzjoni mhux magħruf conditioni
kondizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kunsill mhux magħruf niconsigliac
nikkonsiljak Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kuntent mhux magħruf cuntent
kuntent Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kuntent mhux magħruf Ticuntenta
tikkuntenta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kuntent mhux magħruf icontenta
ikkuntenta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kuntent mhux magħruf cunt[ent]tau
ikkuntentaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kuntentizza mhux magħruf cuntentizzi
kuntentizzi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kuntentizzi mhux magħruf contentizzi
kuntentizzi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kuntrarju mhux magħruf contrariu
kuntrarju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
kunċizzjoni mhux magħruf Cuncettioni
kuncizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kuruna mhux magħruf curunella
kurunella Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kuruna mhux magħruf Curunella
kurunella Ignazio Saverio Mifsud (1741)
kustanti mhux magħruf custanti
kustanti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kustat mhux magħruf Custat
kustat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kwalsisija mhux magħruf qualsisia
kwalunkwe Ignazio Saverio Mifsud (1739)
kwalsivolja mhux magħruf Qualsivoglia
qualsivoglia Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kwalsivolja mhux magħruf p'qualsivoglia
qualsivoglia Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kwantità mhux magħruf quantità
kwantità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
kważi mhux magħruf quasi
kważi Ignazio Saverio Mifsud (1741)