Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra M

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
m'hux/mhux mhux magħruf Musc
mhux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ma mhux magħruf musc
mhux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ma mhux magħruf
ma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ma mhux magħruf ma’
ma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ma mhux magħruf ma'
ma Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ma mhux magħruf ma'
ma' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ma hix mhux magħruf maisc
ma hix Ignazio Saverio Mifsud (1740)
madonna mhux magħruf Madonna
Madonna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
maestà mhux magħruf Maestà
Maestà Ignazio Saverio Mifsud (1746)
magħmudija mhux magħruf Mamudia
Magħmudija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
makkabew mhux magħruf Macabei
Makabej Ignazio Saverio Mifsud (1740)
malinkonija mhux magħruf Malinconicu
malinkoniku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
malku mhux magħruf Malcu
Malku Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mandra mhux magħruf mandra
mandra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
maniġġ mhux magħruf im(m)aniggia
jimmaniġġa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
manna mhux magħruf Manna
manna Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar mhux magħruf marsc
marx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
mar mhux magħruf Marru
Marru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mar mhux magħruf imur
jmur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar mhux magħruf marru
marru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar mhux magħruf mar
mar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar mhux magħruf im(m)orru
mmorru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar mhux magħruf mà imursc
ma jmurx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar mhux magħruf tmorru
tmorru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar mhux magħruf im(m)ur
mmur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mar mhux magħruf Imursc
imurx Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mar mhux magħruf imur
imur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mar mhux magħruf tmur
tmur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mar mhux magħruf mort
mort Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mara mhux magħruf Mara
Mara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mara mhux magħruf Marà
mara Ignazio Saverio Mifsud (1740)
marad mhux magħruf Marit
marid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
marad mhux magħruf Marat
Marad Ignazio Saverio Mifsud (1741)
marad mhux magħruf marit
marid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
marad mhux magħruf mart
mard Ignazio Saverio Mifsud (1746)
marad mhux magħruf morda
morda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
marija mhux magħruf Maria
Marija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
marija mhux magħruf M(ari)a
Marija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
martirji mhux magħruf Martirii
martirji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
martri mhux magħruf martiriu
martirju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
martri mhux magħruf martiri
martiri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
martri mhux magħruf martirizzati
martirizzati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
martri mhux magħruf martirizati
martirizzati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
martri mhux magħruf Martirizzat
martirizzat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
martri mhux magħruf Martiriu
martirju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
martri mhux magħruf Martiriu
martiri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
materja mhux magħruf Materia
Materja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mattew mhux magħruf Matteu
Mattew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mattew mhux magħruf Matteù
Mattew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
maġġur mhux magħruf maggiorment
maġġorment Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ma’ mhux magħruf mihei
miegћi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ma’ mhux magħruf macom
magħkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ma’ mhux magħruf Mahhom
magħhom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ma’ mhux magħruf Mahha
magħha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ma’ mhux magħruf mihi
miegħi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ma’ mhux magħruf mà digna
mad-dinja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ma’ mhux magħruf Mica
miegħek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mbagħad mhux magħruf imbahat
imbagħad Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mejda mhux magħruf meida
mejda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mela mhux magħruf mi mli
mimli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mela mhux magħruf immela
immela Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mela mhux magħruf Im(m)elà
immela Ignazio Saverio Mifsud (17411)
mela mhux magħruf Mimli
Mimli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mela mhux magħruf mimlia
mimlija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mela mhux magħruf mimli
mimli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mela mhux magħruf intliet
imtliet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mela mhux magħruf mimliin
mimlijin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
memorabbli mhux magħruf Memoria
memorja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mentri mhux magħruf mentri
mentri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mentri mhux magħruf Mentri
mentri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mertu mhux magħruf sc’meritu
x’meritu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mertu mhux magħruf meriti
merti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
mertu mhux magħruf tim(m)erita
timmerita Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mertu mhux magħruf meritu
mertu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mesken mhux magħruf imseichen
imsejken Ignazio Saverio Mifsud (1739)
mesken mhux magħruf Mischin
Miskin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mesken mhux magħruf imseichnin
imsejknin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mess mhux magħruf immissuh
imissuh Ignazio Saverio Mifsud (1739)
mess mhux magħruf imis
imiss Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mess mhux magħruf Imissu
Imissu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mess mhux magħruf Imissua
imissuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mess mhux magħruf Imissua
Imissuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mess mhux magħruf imissu
imissu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mess mhux magħruf mes
mess Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mess mhux magħruf imissuc
imissuk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
meta mhux magħruf mità
meta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
meta mhux magħruf mita
meta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
meta mhux magħruf Mita
mita Ignazio Saverio Mifsud (1740)
meta mhux magħruf Mità
mita Ignazio Saverio Mifsud (1740)
metafora mhux magħruf b’metafora
b’metafora Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mexa mhux magħruf Imsciet
Imxiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mexa mhux magħruf imsci
imxi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mezz mhux magħruf per mez
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mhix mhux magħruf Mi
Mhi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mhux mhux magħruf musc
mhux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mhux mhux magħruf mùsc
mhux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miet mhux magħruf tnasc il meiet
tnax-il mejjet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
miet mhux magħruf miet
miet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
miet mhux magħruf meiet
mejjet Ignazio Saverio Mifsud (1739)
miet mhux magħruf meut
mewt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
miet mhux magħruf tmut
tmut Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miet mhux magħruf im(m)ut
immut Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miet mhux magħruf imut
imut Ignazio Saverio Mifsud (1741)
miet mhux magħruf meitin
mejtin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mija mhux magħruf mitein
mitejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mija mhux magħruf mit
mitt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
min mhux magħruf min
minn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mindu mhux magħruf Min mondu
Minn mindu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mingħajr mhux magħruf min hair
mingħajr Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf mn’Alla
mn’Alla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf mn’art
mn’art Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf mil
mil- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf minnom
minnhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf minna
minnha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf min hair
mingħajr Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf min
minn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf minhair
mingħajr Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf minnu
minnu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf milleuel
mill-ewwel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf min har
mingħajr Ignazio Saverio Mifsud (1739)
minn mhux magħruf Min har
mingħajr Ignazio Saverio Mifsud (1739)
minn mhux magħruf mincom
minnkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
minn mhux magħruf Min hair
mingħajr Ignazio Saverio Mifsud (1739)
minn mhux magħruf Mi tuelida
mit-twelida Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn mhux magħruf minnec
minnek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn mhux magħruf mnideich
minn idejk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn mhux magħruf mint ihu
minn tiegħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn mhux magħruf Minni
Minni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf Mill’istes
Mill- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf Mni’dein
Mni’idejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf minn
mill- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf mi dnup
mid-dnub Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf mil
mill- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf Mi
mill- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf min
mill- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf mi digna
mid-dinja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf mni
minn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf minni
minni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf min scein
mix-xejn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf mi
minn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf mi Sacrament
mis-Sagrament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf min hant
mingħand Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf min(n)u
minnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
minn mhux magħruf Min
minn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn mhux magħruf Minn
minn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn mhux magħruf mi Demoniu
mid-demonju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn mhux magħruf mi dar
mid-dar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn mhux magħruf milli
milli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn mhux magħruf mil Angeli
mill-anġli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minn mhux magħruf Minsci
minn xi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf Minna
minnha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minn mhux magħruf Minnina
minna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
minur mhux magħruf minuri
minuri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
minur mhux magħruf minur
minur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
miraklu mhux magħruf Miraculi
mirakuli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
miraklu mhux magħruf Miraculu
mirakulu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
miraklu mhux magħruf miraculu
Miraklu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
miraklu mhux magħruf miraculi
mirakuli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
miraklu mhux magħruf miraculi
mirakli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miraklu mhux magħruf miraculu
miraklu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
missier mhux magħruf Missier
missier Ignazio Saverio Mifsud (1739)
missier mhux magħruf Missierec
missierek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
missier mhux magħruf Missieru
missieru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
missier mhux magħruf Missieru
Missieru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
missier mhux magħruf Missieri
Missieri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
missier mhux magħruf Missierec
Missierek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
missier mhux magħruf Missierna
missierna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
missier mhux magħruf Misseriietna
missirijietna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
misterju mhux magħruf Misteriu
misterju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
misterju mhux magħruf misteriu
misteru Ignazio Saverio Mifsud (1739)
misterju mhux magħruf Misterij
Misteri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
misterju mhux magħruf Misteriu
Misterju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miżerikordja mhux magħruf Misericordia
miżerikordja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
miżerikordja mhux magħruf misericordia
miżerikordja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miżerja mhux magħruf miserabili
miżerabbli Ignazio Saverio Mifsud (1739)
miżerja mhux magħruf miseria
miżerja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
miżerja mhux magħruf miserii
miżerji Ignazio Saverio Mifsud (1740)
miżerja mhux magħruf Miserji
Miżerji Ignazio Saverio Mifsud (1746)
miżerja mhux magħruf Miserabili
miżerabili Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mod mhux magħruf b’mot
b’mod Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mod mhux magħruf mot
mod Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mod mhux magħruf B’modi
Modi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mod mhux magħruf modi
modi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
monarka mhux magħruf monarchia
monarkija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
moral mhux magħruf moralità
moralità Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mosè mhux magħruf Moisè
Mojse Ignazio Saverio Mifsud (1741)
motiv mhux magħruf motivi
motivi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
motiv mhux magħruf motivi
motiv Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mottiv mhux magħruf Motif
motiv Ignazio Saverio Mifsud (1740)
mqaddes mhux magħruf Imcaddes
Imqaddes Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mqaddes mhux magħruf Imcazza
Imqaddsa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mqaddsa mhux magħruf imcazza
mqaddsa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mqar mhux magħruf imcar
imqar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mqar mhux magħruf imchar
imqar Ignazio Saverio Mifsud (1739)
mqar mhux magħruf imcar
mqar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
mulej mhux magħruf Muleia
Mulejja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
munita mhux magħruf Munità
munita Ignazio Saverio Mifsud (1741)
mħabba mhux magħruf imħabba
mħabba Ignazio Saverio Mifsud (1746)
m’hix mhux magħruf maisc
Ma hix Ignazio Saverio Mifsud (1739)
m’hux mhux magħruf mausc
mhux Ignazio Saverio Mifsud (1739)