Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra P

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
padiljun mhux magħruf Padigliun
padiljun Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pajjiż mhux magħruf Paisi
Pajjiżi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pajjiż mhux magħruf Pais
Pajjiż Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pajjiż mhux magħruf Paisa
pajjiżha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pajjiż mhux magħruf pais
pajjiż Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pajjiż mhux magħruf paisi
pajjiżi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
palazz mhux magħruf palaz
palazz Ignazio Saverio Mifsud (1746)
palestina mhux magħruf Palestina
Palestina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
papa mhux magħruf Papa
Papa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
paralitiku mhux magħruf Paraliticu
paralitiku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
parir mhux magħruf ul parir
u l-parir Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pariġi mhux magħruf Parigi
Pariġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
parti mhux magħruf parti
parti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
partikular mhux magħruf particularment
parikularment Ignazio Saverio Mifsud (1739)
partikular mhux magħruf particulari
partikulari Ignazio Saverio Mifsud (1740)
partikular mhux magħruf particularment
partikularment Ignazio Saverio Mifsud (1746)
partikular mhux magħruf particularm(en)t
partikularment Ignazio Saverio Mifsud (1746)
partikularment mhux magħruf particolarment
partikolarment Ignazio Saverio Mifsud (1741)
partikularment mhux magħruf Particolar(men)t
partikolarment Ignazio Saverio Mifsud (1741)
parzjali mhux magħruf parzialità
parzjalità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
paskasju mhux magħruf Pascasiu
Paskasju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pass mhux magħruf pass
pass Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pass mhux magħruf b’Pass
b’pass Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pass mhux magħruf pas[s]
pass Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pass mhux magħruf f'pass
f'pass Ignazio Saverio Mifsud (1741)
passaġġ mhux magħruf tipassiggia
tippassiġġa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
passjoni mhux magħruf passioni
passjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
patri mhux magħruf Patriarchi
patrijarki Ignazio Saverio Mifsud (1741)
patri mhux magħruf patriarca
patrijarka Ignazio Saverio Mifsud (1740)
patri mhux magħruf Patri
Patri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
patri mhux magħruf Patriarca
patrijarka Ignazio Saverio Mifsud (1740)
patri mhux magħruf Patri
patri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
patrija mhux magħruf Patria
Patrija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
patrun mhux magħruf Patrun
patrun Ignazio Saverio Mifsud (1740)
paċenzja mhux magħruf pacentia
paċenzja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
paċi mhux magħruf paci
paċi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pellegrin mhux magħruf Pellegrin
pellegrin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pellegrin mhux magħruf Pellegrinagg
pellegrinaġġ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
penitent mhux magħruf penitenti
penitenzi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
penitent mhux magħruf paenitenza
penitenza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
penitent mhux magħruf Penitentii
penitenzi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
penitent mhux magħruf Penitenza
Penitenzi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
penitent mhux magħruf penitenza
penitenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
penitenza mhux magħruf penitenza
penitenza Ignazio Saverio Mifsud (1746)
per mhux magħruf Per mez
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1739)
per mhux magħruf Per mezz
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1740)
per mhux magħruf Permezz
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1741)
per mhux magħruf per mez
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1746)
per mhux magħruf p(er) mez
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1746)
per mhux magħruf per
per Ignazio Saverio Mifsud (1740)
perfett mhux magħruf perfez(io)ni
perfezzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
perfezzjoni mhux magħruf perfetta
perfetta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
perfezzjoni mhux magħruf perfettioni
perfezzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
perfezzjoni mhux magħruf tiperfetiona
tipperfezzjona Ignazio Saverio Mifsud (1739)
perfezzjoni mhux magħruf perfetti
perfetti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
perfezzjoni mhux magħruf perfett
perfett Ignazio Saverio Mifsud (1740)
periklu mhux magħruf periculusa
perikuluża Ignazio Saverio Mifsud (1740)
periklu mhux magħruf Periculu
Periklu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
permess mhux magħruf permettiesc
permettiex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
permess mhux magħruf tipermetti
tippermetti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
permez mhux magħruf per mez
permezz Ignazio Saverio Mifsud (1740)
persuna mhux magħruf Persunaggi
persunaġġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
persuna mhux magħruf Persunag
persunaġġ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
persuna mhux magħruf Persuni
persuni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
persuna mhux magħruf persuna
persuna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
persuna mhux magħruf persunagg
persunaġġ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
persważjoni mhux magħruf ipersuadi
jipperswadi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
persważjoni mhux magħruf persuada
pperswada Ignazio Saverio Mifsud (1740)
però mhux magħruf però
però Ignazio Saverio Mifsud (1741)
però mhux magħruf Però
però Ignazio Saverio Mifsud (1740)
però mhux magħruf p(er)ò
però Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pest mhux magħruf pesta
pesta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
piena mhux magħruf puieni
pwieni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
pietru mhux magħruf Pietru
Pietru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pinġa mhux magħruf ipingi
ipinġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pinġa mhux magħruf pinguta
pinġuta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pinġa mhux magħruf ipinguh
ipinguh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pittur mhux magħruf Pittur
pittur Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pjaga mhux magħruf piaga
pjaga Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pjaneta mhux magħruf Pianeti
pjaneti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pjaneta mhux magħruf pianeti
pjaneti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pjaċir mhux magħruf piaciri
pjaċiri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pjetà mhux magħruf pietus
pjetuż Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pont mhux magħruf pont
pont Ignazio Saverio Mifsud (1741)
poplu mhux magħruf Populu
populu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
poplu mhux magħruf populu
populu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
possibli mhux magħruf possibili
possibbli Ignazio Saverio Mifsud (1739)
potenza mhux magħruf potestà
potestà Ignazio Saverio Mifsud (1741)
potenza mhux magħruf potenti
potenti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
potenza mhux magħruf potenza
potenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
potenza mhux magħruf putenti
putenti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
potenza mhux magħruf putent
putent Ignazio Saverio Mifsud (1740)
potenza mhux magħruf potent
potent Ignazio Saverio Mifsud (1740)
potenzi mhux magħruf potenzi
potenzi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
predestinazzjoni mhux magħruf praedestinati
predestinati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
predestinazzjoni mhux magħruf predestinati
predestinati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
predikatur mhux magħruf predica
predika Ignazio Saverio Mifsud (1741)
predikatur mhux magħruf Predicaturi
predikaturi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
predikatur mhux magħruf prietchi
priedki Ignazio Saverio Mifsud (1739)
predikatur mhux magħruf praedicaturi
predikaturi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
predikatur mhux magħruf praedichi
prediki Ignazio Saverio Mifsud (1740)
predikatur mhux magħruf Ippredica
ippredika Ignazio Saverio Mifsud (1741)
predikatur mhux magħruf Predicaturi
Predikaturi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prekursùr mhux magħruf precursur
prekursur Ignazio Saverio Mifsud (1739)
prekursùr mhux magħruf Precursura
prekursura Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prekursùr mhux magħruf praecursura
prekursura Ignazio Saverio Mifsud (1740)
preparazzjoni mhux magħruf preparati
preparati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
preparazzjoni mhux magħruf preparam(en)t
preparament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prerogativa mhux magħruf prerogativi
prerogativi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
preservazzjoni mhux magħruf ippersevera
ippersevera Ignazio Saverio Mifsud (1741)
preservazzjoni mhux magħruf preservata
preservata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
prezz mhux magħruf praetiùs
prezzjuż Ignazio Saverio Mifsud (1741)
prezz mhux magħruf praetius
prezzjuż Ignazio Saverio Mifsud (1741)
preċett mhux magħruf praecett
preċett Ignazio Saverio Mifsud (1739)
preċett mhux magħruf praecettah
preċettah Ignazio Saverio Mifsud (1739)
preżent mhux magħruf present
preżent Ignazio Saverio Mifsud (1741)
preżent mhux magħruf presentement
preżentement Ignazio Saverio Mifsud (1740)
preżent mhux magħruf ippresenta
jippreżenta Ignazio Saverio Mifsud (1740)
preżent mhux magħruf presenza
preżenza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
preżunzjoni mhux magħruf Presunzioni
preżunzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
priedka mhux magħruf ipriedicau
ippridikaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prinċep mhux magħruf Princep
prinċep Ignazio Saverio Mifsud (1741)
prinċep mhux magħruf Princep
Prinċep Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prinċipal mhux magħruf Principali
prinċipali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
privilegg mhux magħruf sc'privilegi
x'privileggi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
privileġġ mhux magħruf privilegi
privileġġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
privileġġ mhux magħruf Privileggi
privileġġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
privileġġ mhux magħruf Privilegiat
privileġġjat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
privileġġ mhux magħruf Privilegii
privileġġi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
privileġġ mhux magħruf Privilegi
privileġġi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
probabbli mhux magħruf probabili
probabili Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prodgu mhux magħruf prodigu
prodigu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
prodiġju mhux magħruf prodigiù
prodiġju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prodiġju mhux magħruf prodigij
prodiġji Ignazio Saverio Mifsud (1746)
proferixxa mhux magħruf iproferisci
jipproferixxi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
profeta mhux magħruf Profeta
profeta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
profeta mhux magħruf Profeti
profeti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
profeta mhux magħruf Profetia
profezija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
profeta mhux magħruf profetizzat
profetizzat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
profeta mhux magħruf Profeta
Profeta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
profitt mhux magħruf Profitt
Profitt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
prokopju mhux magħruf Procopiù
Prokopju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pront mhux magħruf pront
pront Ignazio Saverio Mifsud (1746)
propja mhux magħruf propia
propja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
proponent mhux magħruf tipproponi
tipproponi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
proponent mhux magħruf niproponilcom
nipproponilkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
proposta mhux magħruf propositioni
proposizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
proposta mhux magħruf ipproponi
pproponi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
proposta mhux magħruf proponeit
pproponejt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
proposta mhux magħruf propona
ppropona Ignazio Saverio Mifsud (1746)
proprju mhux magħruf Propiament
propjament Ignazio Saverio Mifsud (1741)
proprju mhux magħruf propria
proprja Ignazio Saverio Mifsud (1746)
protest mhux magħruf tiprotesta
tipprotesta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
protezzjoni mhux magħruf Protettioni
protezzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
protezzjoni mhux magħruf Protezzioni
protezzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
protezzjoni mhux magħruf Protettrici
Protettriċi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
protezzjoni mhux magħruf Protetti
protetti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
protezzjoni mhux magħruf Protettur
protettur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
protezzjoni mhux magħruf protettioni
protezzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prova mhux magħruf provi
Provi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
prova mhux magħruf niprovaielcomsc
nippruvahilkomx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
prova mhux magħruf ipprovaù
ipprovaw Ignazio Saverio Mifsud (1739)
prova mhux magħruf niprovalcom
niprovalkom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prova mhux magħruf niprova
nipprova Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prova mhux magħruf Iprovah
jipprovah Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prova mhux magħruf iprova
jipprova Ignazio Saverio Mifsud (1740)
prova mhux magħruf ippruvausc
ma ppruvawx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf ipprovaù
ppruvaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf provaom
pruvahom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf mà tiprovasc
ma tippruvax Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf tiprovahom
tippruvahom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf iprovaom
jippruvahom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf ippruvaom
jippruvahom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf mà ipprovasc
ma jippruvax Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf ipprovaitu
pprovajtu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf tiprovaù
tippruvaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf tiprovauom
tippruvawhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf ipprovauom
ppruvawhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf iprovaù
ppruvaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf provi
provi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf niprovaħ
nippruvah Ignazio Saverio Mifsud (1746)
prova mhux magħruf prova
prova Ignazio Saverio Mifsud (1740)
provdiment mhux magħruf Ipprovedia
jipprovdiha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
provdiment mhux magħruf Providenza
providenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
provdiment mhux magħruf providenza
providenza Ignazio Saverio Mifsud (1746)
provdiment mhux magħruf iprovedi
jipprovdi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
provdiment mhux magħruf Provvidenza
providenza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
proverbju mhux magħruf Proverbi
proverbji Ignazio Saverio Mifsud (1740)
proxxmu mhux magħruf prossimu
proxximu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
pubbliku mhux magħruf publican
pubblikan Ignazio Saverio Mifsud (1739)
pubbliku mhux magħruf ippublikau
jippubblikaw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pubbliku mhux magħruf publicani
pubblikani Ignazio Saverio Mifsud (1746)
pulptu mhux magħruf pulpiti
pulpti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
punt mhux magħruf pont
punt Ignazio Saverio Mifsud (1739)
punt mhux magħruf Pont
pont Ignazio Saverio Mifsud (1740)
punt mhux magħruf Ponti
punti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pur mhux magħruf pura
pura Ignazio Saverio Mifsud (1739)
pur mhux magħruf purità
purità Ignazio Saverio Mifsud (1739)
pur mhux magħruf purificata
purifikata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
pur mhux magħruf sc’ purità
x’purità Ignazio Saverio Mifsud (1740)
purgatorju mhux magħruf Purgatoriu
purgatorju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
puru mhux magħruf puru
puru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
puru mhux magħruf purù
puru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
purċissjoni mhux magħruf Prucessioni
Pruċessjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pussess mhux magħruf ippossieda
ippossjeda Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pussess mhux magħruf ippossidisc
jippossedix Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pussess mhux magħruf ipossiedi
jippossjedi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
pussess mhux magħruf Tiposiedi
tippossiedi Ignazio Saverio Mifsud (1741)