Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra Q

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
qabad mhux magħruf cabdu
qabdu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qabad mhux magħruf Cabduh
qabduh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qabad mhux magħruf Cabdet
qabdet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qabad mhux magħruf aqbat
aqbad Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qabad mhux magħruf iacbat
jaqbad Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qabar mhux magħruf ocbra
oqbra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qabel mhux magħruf cabel
qabel Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qabel mhux magħruf cabal
qabel Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qaddes mhux magħruf imcaddes
imqaddes Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qaddes mhux magħruf imcades
imqaddes Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qaddes mhux magħruf imcadsin
imqaddsin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qaddes mhux magħruf imcazzin
imqaddsin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis mhux magħruf Caddisin
qaddisin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis mhux magħruf Imcaddes
imqaddes Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis mhux magħruf Caddisa
qaddisa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis mhux magħruf chdusia
qdusija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis mhux magħruf Caddis
qaddis Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis mhux magħruf Imcazza
imqaddsa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis mhux magħruf imcazza
imqaddsa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qaddis mhux magħruf Caddisin
Qaddisin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qaddis mhux magħruf Caddisa
Qaddisa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qaddis mhux magħruf Caddis
Qaddis Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qaddis mhux magħruf icaddes
iqaddes Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qaddis mhux magħruf Cuddies
quddies Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis mhux magħruf caddis
qaddis Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad mhux magħruf chieda
qiegћda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad mhux magħruf cahat
qagħad Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad mhux magħruf iocot
joqgħod Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad mhux magħruf chihet
qiegћed Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad mhux magħruf chiehet
qiegћed Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad mhux magħruf Nocodu
noqogћdu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad mhux magħruf iocodu
joqogħdu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qagħad mhux magħruf iocodula
joqogħdulha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qagħad mhux magħruf chihet
qiegħed Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qagħad mhux magħruf chiet
qiegħed Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qagħad mhux magħruf iochot
joqgħod Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qagħad mhux magħruf tochot
toqgħod Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qagħad mhux magħruf chieda
qiegħda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qagħad mhux magħruf chiedin
qegħdin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qagħad mhux magħruf chieet
qiegħed Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qagħad mhux magħruf icheidom
iqegħdhom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qagħad mhux magħruf nocodu
noqogħdu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad mhux magħruf cada
qagħda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qajl mhux magħruf Caila
Qajla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qal mhux magħruf cal
qal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal mhux magħruf calet
qalet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal mhux magħruf callu
qallu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal mhux magħruf calla
qallha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal mhux magħruf ihit
jgħid Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal mhux magħruf ineidula
ngħidula Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal mhux magħruf calsc
qalx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal mhux magħruf het
għedt Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal mhux magħruf heidili
għidli Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal mhux magħruf iheic
jgħidx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal mhux magħruf incalu
intqalu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal mhux magħruf calulu
qalulu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qal mhux magħruf calu
qalu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qal mhux magħruf Callu
Qallu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal mhux magħruf Caltu
Qalitu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal mhux magħruf Qalitu
Qalitu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal mhux magħruf callom
qallhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qala' mhux magħruf tacla
taqla' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qala' mhux magħruf achilinna
aqlgħalna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qala’ mhux magħruf taclalec
taqlalek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qala’ mhux magħruf tacla
taqla’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qala’ mhux magħruf Calà
Qala’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qala’ mhux magħruf Calhet
qalgħet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qalb mhux magħruf f’calba
f’qalbha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qalb mhux magħruf f’calbek
f’qalbek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qalb mhux magħruf club
qlub Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qalb mhux magħruf calb
qalb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qalb mhux magħruf clup
qlub Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qalb mhux magħruf calp
qalb Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qalà mhux magħruf Calhu
qalgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qam mhux magħruf Chamet
Qamet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qam mhux magħruf cam
qam Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qam mhux magħruf Cumu
Qumu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qamar mhux magħruf camar
qamar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qanpiena mhux magħruf chniepel
qniepen Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qara mhux magħruf Nacraù
naqraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qara mhux magħruf nacrau
naqraw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qara mhux magħruf Acraù
Aqraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qara mhux magħruf Nacra
Naqra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qara mhux magħruf tincara
tinqara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qarben mhux magħruf tcarbina
tqarbina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben mhux magħruf titcarb(n)u
titqarbnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben mhux magħruf titcarben
titqarben Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben mhux magħruf itcarbnu
tqarbnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben mhux magħruf tcarbnu
tqarbnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben mhux magħruf tcarbint
tqarbint Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben mhux magħruf titcarb[n]u
titqarbnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben mhux magħruf tcarbin
tqarbin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben mhux magħruf itcarben
jitqarben Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarr mhux magħruf istcar
jistqarr Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qarr mhux magħruf tis[t]carru
tistqarru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarraq mhux magħruf titcarrac
titqarraq Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qata’ mhux magħruf cata
qata’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qata’ mhux magħruf imcattha
Imqatta’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qata’ mhux magħruf Cathet
Qatgħet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qata’ mhux magħruf Iacthulu
jaqtgħulu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qata’ mhux magħruf Iactalu
jaqtagħlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qata’ mhux magħruf Cathet
qatgħet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qata’ mhux magħruf Mactuha
maqtuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qata’ mhux magħruf nacta
naqta’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qata’ mhux magħruf catà
qata’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qata’ mhux magħruf catalu
qatagħlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qata’ mhux magħruf imcatthin
imqattgħin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qata’ mhux magħruf imcatta
imqatta’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qatel mhux magħruf ioctol
joqtol Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qatel mhux magħruf mactul
maqtul Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qatel mhux magħruf ioctlu
joqtlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qatel mhux magħruf toctol
toqtol Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qatel mhux magħruf Incatel
inqatel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qatel mhux magħruf Catlu
Qatlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qatel mhux magħruf chtil
qtil Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qatt mhux magħruf cat
qatt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qatt mhux magħruf Cat
qatt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qawsalla mhux magħruf Causalla
Qawsalla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qawwa mhux magħruf Cauja
Qawwija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qawwi mhux magħruf cauia
qawwija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qawwi mhux magħruf caua
qawwa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qawwi mhux magħruf p’cauà
b’qawwa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qiegħ mhux magħruf chih
Qiegħ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qies mhux magħruf chies
qies Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qies mhux magħruf tchis
tqis Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qies mhux magħruf ichis
iqis Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qilla mhux magħruf chella
qella Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qorob mhux magħruf crabatna
qrabatna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qorob mhux magħruf Crabatna
qrabatna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qorti mhux magħruf Corti
Qorti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
quddiem mhux magħruf cuddiem
quddiem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
quddiem mhux magħruf chuddiem
quddiem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
quddiem mhux magħruf cuddiemom
quddiemhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
quddiem mhux magħruf Cuddiema
quddiema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
quddiem mhux magħruf cuddiemu
quddiemu Ignazio Saverio Mifsud (1746)