Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra R

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
ra mhux magħruf uriet
wriet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf iaraù
jaraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf nurilcom
nurilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf rauh
rawh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf Arau
araw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf iara
jara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf taraù
taraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf Merà
mera Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf raina
Rajna Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ra mhux magħruf taraù
Taraw Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ra mhux magħruf raitu
rajtu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ra mhux magħruf turu
Turu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ra mhux magħruf iarau
jaraw Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ra mhux magħruf iuru
juru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ra mhux magħruf
ra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ra mhux magħruf mera
mera Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ra mhux magħruf tara
tara Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ra mhux magħruf iuri
juri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ra mhux magħruf miria
mirja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ra mhux magħruf tarà
taraha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ra mhux magħruf Rat
Rat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf Raù
Raw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf Ràh
Rah Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf uera
wera Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ra mhux magħruf narà
nara Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ra mhux magħruf nurilcom
nurikom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ra mhux magħruf naraù
naraw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ra mhux magħruf iarà
jara Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ra mhux magħruf nurilec
nurilek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ra mhux magħruf tarausc
tarawx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ra mhux magħruf uri
uri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ra mhux magħruf Iara
jara Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ra mhux magħruf Nurilcom
nurilkom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ra mhux magħruf nara
nara Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ra mhux magħruf tarà
tara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf tarauh
tarawh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf Naraù
naraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf Narauom
narawhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf naracom
narakom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf Narac
narak Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf rait
rajt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf turi
turi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ra mhux magħruf iurih
jurih Ignazio Saverio Mifsud (1741)
raba' mhux magħruf l'erba
l-erba’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
raba' mhux magħruf erba
erba' Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rabat mhux magħruf marbutin
marbutin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rabat mhux magħruf raptuħ
rabtuh Ignazio Saverio Mifsud (1746)
raba’ mhux magħruf fl’erbatasc
fl-erbatax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
raba’ mhux magħruf erbatasc
erbatax Ignazio Saverio Mifsud (1739)
raba’ mhux magħruf raba
Raba’ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
raba’ mhux magħruf erba
erba’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
raba’ mhux magħruf Erbein
erbgħin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rabb mhux magħruf Rabbi
Rabbi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rabja mhux magħruf rabbiat
rabjat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rabtuh mhux magħruf Raptuh
Rabtuh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rada’ mhux magħruf ierdhu
jerdgħu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
radd mhux magħruf irot
irodd Ignazio Saverio Mifsud (1741)
radd mhux magħruf raddeù
raddew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
radd mhux magħruf inrodusc
inroddux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ragħa mhux magħruf ireghu
jirgħaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ragħa mhux magħruf irha
jirgħa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
raheb mhux magħruf raep
raħeb Ignazio Saverio Mifsud (1739)
rakkont mhux magħruf Raccuntalom
rakkuntalhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rakkont mhux magħruf irraconta
jirrakkonta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
raqad mhux magħruf Riechet
Rieqed Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ras mhux magħruf Rasu
Rasu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ras mhux magħruf Irras
Ir-ras Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ras mhux magħruf rasi
rasi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ras mhux magħruf rasu
rasu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
razza mhux magħruf irrazza
ir-razza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
raġa’ mhux magħruf traggia
traġġa’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
raġel mhux magħruf irgiel
irġiel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
raġel mhux magħruf ragel
raġel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
raġel mhux magħruf Ragel
raġel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
raġun mhux magħruf bragiuni
B’raġuni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
raġun mhux magħruf ragiun
raġun Ignazio Saverio Mifsud (1746)
raġun mhux magħruf bragiuni
b'raġuni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
raġun mhux magħruf iragiuni
ir-raġuni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rbatt mhux magħruf irbattu
jirbattu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rbatt mhux magħruf tirbatti
tirbatti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rbatta mhux magħruf irbatti
jirbatti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
re mhux magħruf li Regina
lir-reġina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
re mhux magħruf Irregina
Ir-reġina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
reda’ mhux magħruf arda
arda’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
redentur mhux magħruf redentur
redentur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
redentur mhux magħruf Redenz(io)ni
Redenzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
redentur mhux magħruf Irredentur
ir-redentur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
refa’ mhux magħruf Rafà
Rafa’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
refa’ mhux magħruf Refhet
refgħet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
refuġju mhux magħruf refrigeriu
refriġerjù Ignazio Saverio Mifsud (1741)
refà mhux magħruf Iarfa
Rafa’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
regola mhux magħruf irregula
Ir-regula Ignazio Saverio Mifsud (1740)
regola mhux magħruf nirregulauh
nirregulawh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
regola mhux magħruf reguli
reguli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
reliġjon mhux magħruf religiusi
reliġjużi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
reliġjon mhux magħruf religiosi
reliġjożi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
reliġjon mhux magħruf irreligiusi
Ir-reliġjużi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
reliġjon mhux magħruf Religius
reliġjuż Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rema mhux magħruf Irtema
rtema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rema mhux magħruf mormia
mormija Ignazio Saverio Mifsud (1739)
rema mhux magħruf Irtmeù
Irtmew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rema mhux magħruf Iarmiha
jarmiha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rema mhux magħruf Irtema
Irtema Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rema mhux magħruf nintremeu
nintremew Ignazio Saverio Mifsud (1740)
renju mhux magħruf Regni
Renji Ignazio Saverio Mifsud (1741)
renju mhux magħruf Regnu
renju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
reprobu mhux magħruf reprobri
reprobri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
resaq mhux magħruf ierscac
jersaq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
resaq mhux magħruf Erscù
Ersqu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
resaq mhux magħruf Reschet
Resqet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
resaq mhux magħruf erscu
ersqu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
resaq mhux magħruf terschu
tersqu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
resaq mhux magħruf mà iersacsc
ma jersaqx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
resaq mhux magħruf resaq
resaq Ignazio Saverio Mifsud (1746)
resaq mhux magħruf iersac
jersaq Ignazio Saverio Mifsud (1746)
restritt mhux magħruf ristritti
restritti Ignazio Saverio Mifsud (1746)
reċta mhux magħruf irrecita
irreċta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
reċta mhux magħruf irrecitaha
irreċtaha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
reġa’ mhux magħruf raghu
raġgћu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
reġa’ mhux magħruf narga
narġa’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
reġa’ mhux magħruf iarga
Jarġa’ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
reġa’ mhux magħruf raga
Reġa’ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
reġa’ mhux magħruf Jerghu
jerġgħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
reġa’ mhux magħruf ragià
reġa’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
reġa’ mhux magħruf iargia
jerġa’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
reġa’ mhux magħruf targhu
terġgħu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
reġa’ mhux magħruf narghu
nerġgħu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
reġa’ mhux magħruf argià
arġa’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
reġistru mhux magħruf registrat
reġistrat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
reġistru mhux magħruf registra
rreġistra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
reġistru mhux magħruf registrati
reġistrati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
riavveda mhux magħruf ravveda
ravveda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ried mhux magħruf tric
tridx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ried mhux magħruf trit
trid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ried mhux magħruf ret
redt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ried mhux magħruf riet
ried Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ried mhux magħruf irridu
irridu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ried mhux magħruf mà tridusc
ma tridux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ried mhux magħruf irit
irid Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ried mhux magħruf Rihet
Ried Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ried mhux magħruf Riedet
Riedet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ried mhux magħruf irrit
rrid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ried mhux magħruf ma iridomsc
ma jridhomx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ried mhux magħruf mà irritc
ma rridx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ried mhux magħruf tridu
tridu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ried mhux magħruf irit
jrid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ried mhux magħruf sc’irrit
xi rrid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ried mhux magħruf mà riec
ma riedx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ried mhux magħruf Riet
ried Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ried mhux magħruf irit
Irid Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ried mhux magħruf irrit
irrid Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ried mhux magħruf tridunisc
tridunix Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rifless mhux magħruf Riflessioni
riflessjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rifless mhux magħruf Irriflessioni
Ir-riflessjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rifless mhux magħruf riflessioni
riflessjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rikeb mhux magħruf harcupteina
gћarkupptejna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rikeb mhux magħruf cupteih
kupptejh Ignazio Saverio Mifsud (1739)
rikmanda mhux magħruf Irricmanda
irrikmanda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rikonoxxenti mhux magħruf tirconosciù
tirkonoxxu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rikors mhux magħruf ircorri
irrikorri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rikors mhux magħruf irricorru
irrikorru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rikors mhux magħruf Ircorra
jirrikorra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rikors mhux magħruf Irricorri
jirrikorri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rikors mhux magħruf Ircorreù
irkorrew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rikors mhux magħruf tirricorri
tirrikorri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rikors mhux magħruf tirricorru
tirrikorru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rikors mhux magħruf irricorrù
irrikorru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rikors mhux magħruf ricorri
irrikorri Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rimedju mhux magħruf Remediu
Rimedju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rinovazzjoni mhux magħruf irnova
irnova Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rinunzja mhux magħruf Rinunzia
rrinunzja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ripar mhux magħruf ripar
ripar Ignazio Saverio Mifsud (1740)
risposta mhux magħruf Irrispondi
jirrispondi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
risposta mhux magħruf risponda
irrisponda Ignazio Saverio Mifsud (1739)
risposta mhux magħruf irrisposta
risposta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
risposta mhux magħruf irispondi
rrispondi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
risposta mhux magħruf Irrisposta
ir-risposta Ignazio Saverio Mifsud (1740)
risposta mhux magħruf nirrispondilcom
nirrispondilkom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ritratt mhux magħruf Irritrat
Ir-ritratt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ritratt mhux magħruf irritrat
ritratt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rivelazzjoni mhux magħruf rivelat
rivelat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rivelazzjoni mhux magħruf bi revelationi
bir-rivelazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
riġel mhux magħruf frigleih
F’riġlejh Ignazio Saverio Mifsud (1739)
riġel mhux magħruf friglein
f’riġlejn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
riġel mhux magħruf frigleiħ
f’riġlejh Ignazio Saverio Mifsud (1746)
riġel mhux magħruf frigleich
f'riġlejk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
riħ mhux magħruf irrih
ir-riħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
riħ mhux magħruf rih
riħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
riżoluzzjoni mhux magħruf risolut
riżolut Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rkupru mhux magħruf Irricupera
irrikupera Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rkupru mhux magħruf Ircupera
irkupera Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rmied mhux magħruf rmiet
rmied Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rnexxa mhux magħruf irnescia
irnexxa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rnexxa mhux magħruf Irnesciusc
irnexxewx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rnexxa mhux magħruf irnescielu
rnexxielu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
romol mhux magħruf armla
armla Ignazio Saverio Mifsud (1739)
rpoż mhux magħruf irposa
irpoża Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rraveda mhux magħruf irravedi
rravedi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rrinfaċċa mhux magħruf Tirinfacciaha
Tirrinfaccjaha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rrinfaċċa mhux magħruf irrinfaccia
rrinfaċċa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rubertu mhux magħruf Rubertu
Rubertu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ruma mhux magħruf Ruma
Ruma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ruħ mhux magħruf irruiehom
irwieћhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ruħ mhux magħruf ruhu
ruћu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ruħ mhux magħruf irruiehna
irwieћna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ruħ mhux magħruf Ruh
ruћ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ruħ mhux magħruf ruhi
ruħi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ruħ mhux magħruf ruh
ruħ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ruħ mhux magħruf ruiehcom
rwieħkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ruħ mhux magħruf irruihitna
irwieħitna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ruħ mhux magħruf irrueihiet
irwejħiet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ruħ mhux magħruf Ruihiet
rwejħiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ruħ mhux magħruf Ruieho(m)
rwieħhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ruħ mhux magħruf rueiħiet
rwejħiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ruħ mhux magħruf Ruħ
Ruħ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ruħ mhux magħruf irruieħ
erwieħ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ruħ mhux magħruf ruħi
ruħi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ruħ mhux magħruf ruħa
ruħha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ruħ mhux magħruf ruħu
ruħu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ruħ mhux magħruf Ruhu
ruħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ruħ mhux magħruf bruhu
b'ruħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ruħ mhux magħruf irrueihiet
ir-rwejħiet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ruħ mhux magħruf irruieh
erwieħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ruħ mhux magħruf irruih
l-erwieħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ruħ mhux magħruf irruh
ir-ruħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ruħ mhux magħruf ruih
rwieħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ruħ mhux magħruf l'eruieh
l-erwieħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ruħ mhux magħruf liruieh
l-irwieħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ruħ mhux magħruf l'eruih
l-erwieħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rxoxta mhux magħruf irsusctat
irxuxtat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rċieva mhux magħruf ircievuh
jirċievuh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rċieva mhux magħruf tircievi
tirċievi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rċieva mhux magħruf irceveit
rċevejt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rċieva mhux magħruf tircievu
tirċievu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rċieva mhux magħruf tircievuħ
tirċevuh Ignazio Saverio Mifsud (1746)
rċieva mhux magħruf irceva
irċieva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rċieva mhux magħruf nircievi
nirċievi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
rċieva mhux magħruf ircieva
irċieva Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rċieva mhux magħruf irceveina
irċevejna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rċieva mhux magħruf ircievu
jirċievu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
rħama mhux magħruf irham
irħam Ignazio Saverio Mifsud (1741)