Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra S

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
sa mhux magħruf hasabiesc
ħasabiex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sa mhux magħruf hasansitra
ħasansitra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sa mhux magħruf
sa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sa mhux magħruf Sachem
Sakemm Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sa mhux magħruf sà chem
sakemm Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sa mhux magħruf ħasabiesc
ħasabiex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sa mhux magħruf ħasansitrà
ħasansitra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sa mhux magħruf ħasansitra
ħasansitra Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sa mhux magħruf hansitra
ħansitra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sab mhux magħruf insap
jinsab Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sab mhux magħruf tinsap
tinsab Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sab mhux magħruf t’insap
tinsab Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sab mhux magħruf insabu
jinsabu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sab mhux magħruf insap
insab Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sab mhux magħruf insapsc
insabx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sab mhux magħruf isibulusc
isibulux Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sab mhux magħruf sabu
sabu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sab mhux magħruf issip
issib Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sab mhux magħruf Issibu
Issibu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sab mhux magħruf isip
isib Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab mhux magħruf jinsabu
jinsabu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab mhux magħruf insip
insib Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab mhux magħruf insapsc
nstabx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab mhux magħruf issip
ssib Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab mhux magħruf insibu
nsibu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab mhux magħruf tinsapsc
tinsabx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab mhux magħruf issibu
issibu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab mhux magħruf insapc
insabx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab mhux magħruf sap
sab Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sab mhux magħruf isibiesc
issibhiex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
saba' mhux magħruf bsebhu
b'sebgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
safar mhux magħruf siefer
siefer Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saffar mhux magħruf isfar
isfar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagrament mhux magħruf Sacrament
Sagrament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagrament mhux magħruf iss(acramen)t
sagrament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagrament mhux magħruf Sacram(en)t
Sagrament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagrament mhux magħruf issacra(men)t
Is-Sagrament Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagrament mhux magħruf Sacram(enta)t
Sagramentat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagrileġġ mhux magħruf Sacrilegu
Sagrilegu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sagru mhux magħruf Sacrusanta
Sagrosant Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sagru mhux magħruf sacrusant
sagrusant Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sajd mhux magħruf Saieda
sajjieda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sajd mhux magħruf Instat
Jinstad Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sajd mhux magħruf Issaieda
Is-sajjieda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sajd mhux magħruf Istadu
Jistadu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sakku/ saqqu mhux magħruf Saccu
Sakku/saqqu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sala mhux magħruf issala
sala Ignazio Saverio Mifsud (1746)
salab mhux magħruf Salbu
sallbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salab mhux magħruf salbuh
sallbuh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salab mhux magħruf Imsallap
Imsallab Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salab mhux magħruf Imsalbin
Imsalbin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salab mhux magħruf imsallap
imsallab Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salab mhux magħruf Salip
salib Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salamun mhux magħruf Salamun
Salamun Ignazio Saverio Mifsud (1740)
salib mhux magħruf Salip
Salib Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saltan mhux magħruf Slaten
slaten Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saltan mhux magħruf Issultan
is-sultan Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saltan mhux magħruf issultan
Is-sultan Ignazio Saverio Mifsud (1740)
saltan mhux magħruf Issultan
Sultan Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saltan mhux magħruf Slaten
Slaten Ignazio Saverio Mifsud (1746)
salva mhux magħruf tà Salvazioni
tas-salvazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salva mhux magħruf issalva
jissalva Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salva mhux magħruf Salva
salva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
salva mhux magħruf Issalvait
Issalvajt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
salva mhux magħruf Salva
Salva Ignazio Saverio Mifsud (1746)
salva mhux magħruf Salvatur
salvatur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
salva mhux magħruf Salvait
salvajt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sam mhux magħruf Isum
Isum Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sam mhux magħruf Issaum
sawm Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sam mhux magħruf saum
sawm Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama' mhux magħruf isimhu
isimgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama' mhux magħruf smaitu
smajtu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama' mhux magħruf nisma
nisma' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama' mhux magħruf smait
smajt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama' mhux magħruf isma
jisma' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama' mhux magħruf tisimusc
tisimgħux Ignazio Saverio Mifsud (1740)
samaritan mhux magħruf Samaritani
Samaritani Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sama’ mhux magħruf smaitu
smajtu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama’ mhux magħruf tisma
tisma’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama’ mhux magħruf tismana
tismagћna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama’ mhux magħruf isimhu
isimgћu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama’ mhux magħruf isimu
isimgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sama’ mhux magħruf isimuhu
isimgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sama’ mhux magħruf tisimuh
tisimgħuh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama’ mhux magħruf semhu
semgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama’ mhux magħruf insemhu
insemgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sama’ mhux magħruf Mismuh
mismuh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama’ mhux magħruf Isimhu
jisimgħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sama’ mhux magħruf isimhu
isimgħu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sama’ mhux magħruf Nisma
Nisma’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sama’ mhux magħruf smait
smajt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sama’ mhux magħruf Isma
Isma’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sama’ mhux magħruf smaituħ
smajtuh Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sama’ mhux magħruf sama’
sama’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
san mhux magħruf santu
santu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
san mhux magħruf Santissima
Santissima Ignazio Saverio Mifsud (1739)
san mhux magħruf San Tumas
San Ignazio Saverio Mifsud (1746)
san mhux magħruf S(antissimu)
santissimu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
san mhux magħruf Iss(antissimu)
Santissimu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
san mhux magħruf San Matteù
San Mattew Ignazio Saverio Mifsud (1746)
san mhux magħruf San
san Ignazio Saverio Mifsud (1740)
san mhux magħruf S.
san Ignazio Saverio Mifsud (1740)
san mhux magħruf Santu
santu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
san/sant mhux magħruf S(antissm)a
santissima Ignazio Saverio Mifsud (1740)
santa mhux magħruf Sant’
Santa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sapjenza mhux magħruf tà Sapienza
tas-sapjenza Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sapjenza mhux magħruf Sapienza
Sapjenza Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saqsa mhux magħruf isacsi
isaqsi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saqsa mhux magħruf sacseu
saqsew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saqsa mhux magħruf mistocsi
mistoqsi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
saqsa mhux magħruf insacsicom
insaqsikom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
saqsa mhux magħruf Isacsù
Isaqsu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saqsa mhux magħruf sacsu
saqsu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saqsa mhux magħruf isacsu
ssaqsu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saqsa mhux magħruf sacsuom
staqsuhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sar mhux magħruf seier
sejjer Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sar mhux magħruf sarù
saru Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sar mhux magħruf seirin
sejrin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sar mhux magħruf seier
sejjer Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sar mhux magħruf Seira
Sejra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sar mhux magħruf issir
ssir Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sar mhux magħruf sar
sar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sar mhux magħruf Seirin
sejrin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sar mhux magħruf irna
sirna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saraċin mhux magħruf Isaracini
Is-saraċini Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata' mhux magħruf sethet
setgħet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' mhux magħruf nisthu
nistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' mhux magħruf isthu
jistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' mhux magħruf ista
jista' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' mhux magħruf nista
nista' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' mhux magħruf sata
sata' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' mhux magħruf nistuhu
nistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sata' mhux magħruf satasc
satax Ignazio Saverio Mifsud (1740)
satar mhux magħruf mistur
mistur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sata’ mhux magħruf tista
tista’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ mhux magħruf istha
jista’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ mhux magħruf ista
jista’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ mhux magħruf nisthu
nistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ mhux magħruf tisthu
tistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ mhux magħruf mà satasc
ma satax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ mhux magħruf satà
sata’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ mhux magħruf nista
nista’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ mhux magħruf istuhu
jistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sata’ mhux magħruf nistuhu
nistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sata’ mhux magħruf nis[t]hu
nistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sata’ mhux magħruf Sethec
setgħetx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sata’ mhux magħruf mà tistasc
ma tistax Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sata’ mhux magħruf mà istasc
ma jistax Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sawwar mhux magħruf isauar
isawwar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sawwar mhux magħruf Sauar
sawwar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saċerdot mhux magħruf Sacerdoti
saċerdoti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saħ mhux magħruf insihu
jinsieħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saħ mhux magħruf seiah
sejjaћ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saħ mhux magħruf issehuli
issejħuli Ignazio Saverio Mifsud (1739)
saħ mhux magħruf Sehilom
sejħilhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
saħ mhux magħruf seiahlu
sejjaħlu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
saħ mhux magħruf isehula
iseħulha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
saħ mhux magħruf isseħilom
ssejħilhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ mhux magħruf sieħlu
sieħlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ mhux magħruf issiħlu
issieħlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ mhux magħruf isiħ
jsieħ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ mhux magħruf isiħilhom
issiħilhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ mhux magħruf isehilcom
isejħilkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ mhux magħruf insiħ
nsieħ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
saħ mhux magħruf isehulu
isejħulu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
saħ mhux magħruf tinsih
tinsieħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
saħħ mhux magħruf issahha
is-saћћa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sebat aħwa mhux magħruf i sebha tahua
is-sebat aħwa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sebaħ mhux magħruf Sabiha
sabiћa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sebaħ mhux magħruf sabiha
sabiħa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sebaħ mhux magħruf sabiħa
sabiħa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sebaħ mhux magħruf sabih
sabiħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sebaħ mhux magħruf Sabiha
sabiħa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
seba’ mhux magħruf seba
seba’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
seba’ mhux magħruf seba tiiem
sebat ijiem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
seftur mhux magħruf sefturi
sefturi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
seftur mhux magħruf Sirftura
Siftura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
seftur mhux magħruf Issiftura
Is-seftura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
seftur mhux magħruf Sefturi
Sefturi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
seftur mhux magħruf sifturi
sifturi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
segwa mhux magħruf seguaci
segwaċi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sejf mhux magħruf seif
sejf Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sejf mhux magħruf sueif
swief Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sejf mhux magħruf siuf
sjuf Ignazio Saverio Mifsud (1746)
selaħ mhux magħruf misluh
misluħ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema mhux magħruf i Sema
is-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema mhux magħruf tà Sema
tas-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema mhux magħruf Issema
is-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema mhux magħruf Smeuiet
smewwiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema mhux magħruf fi sema
fis-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema mhux magħruf smeuiet
smewwiet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sema mhux magħruf Isema
Is-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema mhux magħruf Issem(m)a
Is-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema mhux magħruf Sema
Sema Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sema mhux magħruf ismeuiet
smewwiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sema mhux magħruf Sema
sema Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sema mhux magħruf fissema
fis-sema Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sema mhux magħruf tà sema
tas-sema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema’ mhux magħruf Smaitu
Smajtu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sema’ mhux magħruf Ismahha
jismagħha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
semma mhux magħruf Im(m)sem(m)i
Msemmi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
semma mhux magħruf Mismuha
mismugħa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
semma mhux magħruf Sem(m)eina
semmejna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sempliċi mhux magħruf simplicement
simpliċement Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sempliċi mhux magħruf simplici
sempliċi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sena mhux magħruf Sena
sena Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sena mhux magħruf sena
sena Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sena mhux magħruf Issena
Is-sena Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sena mhux magħruf issinin
is-snin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sena mhux magħruf snin
snin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sens mhux magħruf Sens
sens Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sens mhux magħruf issensi
sensi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sentenza mhux magħruf issentenza
Is-sentenza Ignazio Saverio Mifsud (1740)
serafin mhux magħruf iseraficu
is-serafiku Ignazio Saverio Mifsud (1740)
seraq mhux magħruf isirchu
jisirqu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
seraq mhux magħruf Serac
Seraq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
serv mhux magħruf Servih
Servih Ignazio Saverio Mifsud (1741)
serv mhux magħruf Iservua
iservuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
serv mhux magħruf Serva
Serva Ignazio Saverio Mifsud (1741)
serv mhux magħruf Servitu
Servizz Ignazio Saverio Mifsud (1741)
serv mhux magħruf iservu
iservu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serv mhux magħruf mà iservisc
ma jservix Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serv mhux magħruf Isserva
jisserva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
serv mhux magħruf servut
servut Ignazio Saverio Mifsud (1740)
serv mhux magħruf servit
servut Ignazio Saverio Mifsud (1740)
serva mhux magħruf serveusc
servewx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
serva mhux magħruf Isserva
isserva Ignazio Saverio Mifsud (1740)
serva mhux magħruf Iservini
iservini Ignazio Saverio Mifsud (1739)
serva mhux magħruf inservi
inservi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
serva mhux magħruf serviesc
serviex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
serva mhux magħruf isserveù
isservew Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva mhux magħruf isserva
isserva Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva mhux magħruf mà isserviesc
ma jisserviex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva mhux magħruf isserveit
sservejt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva mhux magħruf Serviet
Serviet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva mhux magħruf tisserva
tisserva Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva mhux magħruf isserveù
sservew Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva mhux magħruf servut
servut Ignazio Saverio Mifsud (1746)
serva mhux magħruf servisc
sservix Ignazio Saverio Mifsud (1741)
serħ mhux magħruf nistrih
nistrieħ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
serħ mhux magħruf isserrahom
isserraħhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
seta’ mhux magħruf tista
tista’ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
seta’ mhux magħruf tistasc
tistax Ignazio Saverio Mifsud (1739)
seta’ mhux magħruf nistuhu
nistgħu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
settembru mhux magħruf Settembru
Settembru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sewa mhux magħruf isseua
Is-sewwa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sewa mhux magħruf seua
sewwa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sewa mhux magħruf Seuà
Sewwa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sewa mhux magħruf isseua
sewwa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sewwa mhux magħruf biseua
bis-sewwa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
seħet mhux magħruf mishuta
misħuta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
seħet mhux magħruf mishut
misħut Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sfoga mhux magħruf isfoga
jisfoga Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sforz mhux magħruf Sforzata
sforzata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sforz mhux magħruf sforzat
sforzat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sider mhux magħruf Sidru
Sidru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sider mhux magħruf sidru
sidru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sider mhux magħruf sidircom
sidirkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sider mhux magħruf fsidru
f'sidru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sider mhux magħruf f'sidru
f'sidru Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sidon mhux magħruf Sidoni
Sidoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
siegħa mhux magħruf issiha
siegħa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
siegħa mhux magħruf siha
siegħa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
siegħa mhux magħruf issiha
is-siegħa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sieq mhux magħruf f’sacain
f’saqajn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sieq mhux magħruf Sacain
Saqajn Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sieq mhux magħruf issacain
is-saqajn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sieq mhux magħruf psacaic
b'saqajk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sieħeb mhux magħruf Sħabu
Sħabu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sieħeb mhux magħruf Sihbu
Sieħbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sigur mhux magħruf sicura
sikura Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sikkina mhux magħruf issichina
sikkina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sikkina mhux magħruf sicchina
sikkina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sikkina mhux magħruf Schiechen
Skieken Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sikkè mhux magħruf sichè
sikkè Ignazio Saverio Mifsud (1740)
silem mhux magħruf issellem
issellem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
silem mhux magħruf selmila
sellmilha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
silem mhux magħruf sellimlu
sellimlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
silenzju mhux magħruf Silenziu
silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
silenzju mhux magħruf Silenziù
silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1741)
silenzju mhux magħruf silentiu
silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1739)
silenzju mhux magħruf silenziu
silenzju Ignazio Saverio Mifsud (1746)
silet mhux magħruf Siltitu
Siltitu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
silet mhux magħruf siltu
siltu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
simili mhux magħruf simili
simili Ignazio Saverio Mifsud (1740)
simili mhux magħruf issimilitudni
Is-similitudni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sinifikat mhux magħruf Tisignifica
tissinjifika Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sinjal mhux magħruf issignal
is-sinjal Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sinjal mhux magħruf Signalati
Sinjalati Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sinjal mhux magħruf signali
sinjali Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sinjal mhux magħruf signal
sinjal Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sinjur mhux magħruf Issignura
is-Sinjura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sinjur mhux magħruf Signur
sinjur Ignazio Saverio Mifsud (1739)
sinjur mhux magħruf Issignur
Is-sinjur Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sinjur mhux magħruf Signura
Sinjura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sinjur mhux magħruf Signur
Sinjur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sinjur mhux magħruf Sig(nu)r
Sinjur Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sinjur mhux magħruf Issignuri
is-sinjuri Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sitta mhux magħruf li sittin
lis-sittin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sitta mhux magħruf sit
sitt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sitta mhux magħruf sittin
sittin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sitta mhux magħruf sittasc
sittax Ignazio Saverio Mifsud (1746)
siġra mhux magħruf Siġra
Siġra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
siġra mhux magħruf Issigira
Is-siġra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
siġra mhux magħruf issigiar
siġar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
siġġu mhux magħruf issigiiet
is-siġġijiet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
skampa mhux magħruf scamp
skamp Ignazio Saverio Mifsud (1740)
skappa mhux magħruf scappalu
skappalu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
skarpell mhux magħruf fliscarpell
fl-iskarpell Ignazio Saverio Mifsud (1746)
skarsina mhux magħruf Liscarsina
l-iskarsina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sklama mhux magħruf iesclama
jesklama Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sklama mhux magħruf esclama
esklama Ignazio Saverio Mifsud (1746)
skola mhux magħruf scular
skular Ignazio Saverio Mifsud (1740)
skomunika mhux magħruf iscom(m)unicat
skumnikat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
skont mhux magħruf scont
skont Ignazio Saverio Mifsud (1741)
skont mhux magħruf scont
skont Ignazio Saverio Mifsud (1739)
skont mhux magħruf sco(n)t
skont Ignazio Saverio Mifsud (1741)
skritt mhux magħruf l’iscrittura
l-iskrittura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
skritt mhux magħruf scrittura
skrittura Ignazio Saverio Mifsud (1739)
skritt mhux magħruf liscrittura
l-iskrittura Ignazio Saverio Mifsud (1740)
skritt mhux magħruf Fliscrittura
Fl-iskrittura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
skritt mhux magħruf fl’iscrittura
fl-iskrittura Ignazio Saverio Mifsud (1746)
skritt mhux magħruf Scrittura
Skrittura Ignazio Saverio Mifsud (1746)
skritt mhux magħruf l'iscrittura
l'iskrittura Ignazio Saverio Mifsud (1740)
skritt mhux magħruf l'iscrittura
l-iskrittura Ignazio Saverio Mifsud (1741)
skrizzjoni mhux magħruf inscrittioni
inskrizzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
snien mhux magħruf snienu
snienu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sodda mhux magħruf Issodda
Is-sodda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sogħob mhux magħruf ishobiha
jisgħobbiha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
sokkors mhux magħruf soccors
sokkors Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sokkors mhux magħruf soccoria
ssokkorrieha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sokkors mhux magħruf Isoccorriom
issokkorrihom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sokkors mhux magħruf nisocorru
nissokkorru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sokkors mhux magħruf nisoccorrusc
nissokkorrux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sokkors mhux magħruf nisoccorruomsc
nissokkorruhomx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sokkors mhux magħruf nisoccoruom
nissokkorruhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sokkors mhux magħruf nisoccorru
nissokkorru Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sokkors mhux magħruf soccors
okkors Ignazio Saverio Mifsud (1741)
solenni mhux magħruf Sullenni
sulenni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
solenni mhux magħruf Sollenni
solenni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sostenn mhux magħruf issustieni
issustjeni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
spanja mhux magħruf Spagna
Spanja Ignazio Saverio Mifsud (1739)
spassa mhux magħruf tispassia
tispassja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spazju mhux magħruf spatiu
spazju Ignazio Saverio Mifsud (1740)
spekulazzjoni mhux magħruf nispeculau
nispekulaw Ignazio Saverio Mifsud (1739)
spekulazzjoni mhux magħruf nispecula
nispekula Ignazio Saverio Mifsud (1740)
spettakli mhux magħruf spettaculi
spettakuli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spettaklu mhux magħruf Spettaculu
Spettaklu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
speċi mhux magħruf lispeci
speċi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
speċi mhux magħruf Speci
speċi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
speċjali mhux magħruf speciali
speċjali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spieda mhux magħruf nispiedù
nispjedu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spieda mhux magħruf ispiedu
jispiedu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
spieda mhux magħruf spedùt
spedut Ignazio Saverio Mifsud (1739)
spieda mhux magħruf ispiedusc
jispidux Ignazio Saverio Mifsud (1740)
spieda mhux magħruf Nispiedi
nispiedi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spieda mhux magħruf nispiedi
nispiedi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
spieda mhux magħruf spedeu
spedew Ignazio Saverio Mifsud (1746)
spieda mhux magħruf spieda
spieda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
spieda mhux magħruf Spedeit
spedejt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
spieda mhux magħruf ispiedi
jispiedi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spieda mhux magħruf tispiedi
tispiedi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spirtu mhux magħruf tà li Spiritu Santù
tal-Ispiritu s-Santu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spirtu mhux magħruf tà Spiritu Santu
tas-Spiritu Santu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spirtu mhux magħruf spiritu
spiritu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
spirtu mhux magħruf Talispiritu
Tal-ispirtu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spirtu mhux magħruf Ispiritu
Ispiritu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spirtu mhux magħruf Spiritu
spirtu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
spiss mhux magħruf Spis
spiss Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spjegazzjoni mhux magħruf ispiega
jispjega Ignazio Saverio Mifsud (1741)
spjegazzjoni mhux magħruf nispiega
Nnispjega Ignazio Saverio Mifsud (1741)
splendur mhux magħruf splenduri
splenduri Ignazio Saverio Mifsud (1741)
sprovvist mhux magħruf sproveduta
sproveduta Ignazio Saverio Mifsud (1740)
sqallija mhux magħruf Scallia
Sqallija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ssaporta mhux magħruf issoporta
jissoporta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ssokta mhux magħruf issocta
issokta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ssokta mhux magħruf isocta
ssokta Ignazio Saverio Mifsud (1746)
stabbli mhux magħruf Stabili
Stabbli Ignazio Saverio Mifsud (1741)