Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra T

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
ta mhux magħruf motiha
mogћtija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf iati
jagћti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf iatu
jagћtu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf tatiulna
tagћtihulna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf tat
tat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf tinhatasc
tingħatax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf iati
jagħti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta mhux magħruf iatiha
jagħtiha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta mhux magħruf atuni
agħtuni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta mhux magħruf tatu
tagħtu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta mhux magħruf tinhata
tingħata Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta mhux magħruf natu
nagħtu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta mhux magħruf inhatau
ingħataw Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta mhux magħruf Motia
Mogħtija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf Iatun(i)
Jagħtuni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf
Ta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf Tana
Tagħna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf iatiħ
jagħtih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta mhux magħruf taħ
tah Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta mhux magħruf iatina
jagħtina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta mhux magħruf iatu
jagħtu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta mhux magħruf taomsc
tahomx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta mhux magħruf inhata
jingħata Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta mhux magħruf natielcom
nagħtihielkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta mhux magħruf motiha
mogħtija Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta mhux magħruf atiħ
agħtih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta mhux magħruf inhata
ngħata Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta mhux magħruf Iati
jagħti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf Thana
tagħna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf Ta
ta' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf
Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf Moti
mogħti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf da discors
tad-diskors Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf t'ahha
tagħha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf natua
nagħtuha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf tiac
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf mhot[i]
mogħti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf tauh
tawh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf tiach
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf tati
tagħti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf iatih
jagħtih Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta mhux magħruf inhatasc
ingħatax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf inhata
ingħata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf nhatausc
ingħatax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf natuom
nagħtuhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta mhux magħruf tihac
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
taba' mhux magħruf tebha
tebgħa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
taba’ mhux magħruf tebha
tebgħa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
taba’ mhux magħruf ittebha
it-tebgħa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tabilħaqq mhux magħruf tabilhac
tabilħaqq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
taf mhux magħruf tafu
tafu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tal mhux magħruf taulu
tawlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tal mhux magħruf itaual
itawwal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tal- mhux magħruf tal
tal- Ignazio Saverio Mifsud (1739)
talab mhux magħruf itloba
itlobha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf titlop
titlob Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf nitolbu
nitolbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf titloblu
titloblu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf titolbu
titolbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf nitolbuha
nitolbuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf itlobiela
itlobhielha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
talab mhux magħruf talbilom
talbilhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
talab mhux magħruf nitolbuc
nitolbuk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
talab mhux magħruf nitolbuh
nitolbuh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
talab mhux magħruf Titlop
Titlob Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf Talap
Talab Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf Itolbuh
Itolbuh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf Talbet
Talbet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf Nitolbua
nitolbuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf talbu
talbu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
talab mhux magħruf itolbu
itolbu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
talab mhux magħruf itolbulu
itolbulu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
talab mhux magħruf itolbu
jitolbu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
talab mhux magħruf itlop
jitlob Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf talp
talb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talab mhux magħruf Nitolbu
nitolbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
talent mhux magħruf ittalent
it-talent Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tali mhux magħruf tali
tali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tali mhux magħruf b’tali
b’tali Ignazio Saverio Mifsud (1740)
talment mhux magħruf talmenti
talment Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tama mhux magħruf tamà
tama Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tama mhux magħruf ittama
it-tama Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tama mhux magħruf itmà
jitma’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tama mhux magħruf nitma
nitma’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tama mhux magħruf tama
tama Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tama’ mhux magħruf itma
jitma’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tant mhux magħruf tant
tant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tant mhux magħruf f’tant
f’tant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tant mhux magħruf Ptant
b’tant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tant mhux magħruf Tant
tant Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tant mhux magħruf p'tant
b'tant Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tard mhux magħruf tart
tard Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tarka mhux magħruf tarca
tarka Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tassew mhux magħruf taseu
tassew Ignazio Saverio Mifsud (1740)
taħt mhux magħruf taht
taħt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
taħt mhux magħruf tahtu
taħtu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
taħt mhux magħruf taħt
taħt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf tana
tagћna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ mhux magħruf tal Verità
tal-verità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ mhux magħruf tihu
tiegħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ mhux magħruf ta
ta’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ mhux magħruf
ta’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ mhux magħruf tahha
tagħha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ mhux magħruf tacom
tagħkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ mhux magħruf tabilhac
tabilħaqq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
ta’ mhux magħruf tabilhac
tabilhaqq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta’ mhux magħruf t’Ahhom
tagħhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta’ mhux magħruf t’ahha
tagħha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta’ mhux magħruf tiac
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta’ mhux magħruf tihi
tiegħi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
ta’ mhux magħruf tiach
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1739)
ta’ mhux magħruf t’Alla
t’Alla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf tà L’Altar
tal-Altar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf taħħa
tagħha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf
tas- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf tà l’istess
tal- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf tà Sema
tas- Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf tal gost
tal-gost Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf tihac
tiegħek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf taħom
tagħhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf taħħom
tagħhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf tana
tagħna Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf tal’impeccabiltà
tal-impekkabiltà Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf ta Sichina
tas-Sikkina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ta’ mhux magħruf tà Sciechen
tas-Skieken Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tela' mhux magħruf titla
titla' Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tela’ mhux magħruf titla
titla’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tela’ mhux magħruf talà
tala’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tela’ mhux magħruf tala
tala’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tela’ mhux magħruf itilu
jitilgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tempesta mhux magħruf ittempesti
t-tempesti Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tentatur mhux magħruf ittanta
ittanta Ignazio Saverio Mifsud (1739)
teoloġija mhux magħruf Teologu
Teologu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
teoloġija mhux magħruf Teologi
teologi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
teqel mhux magħruf tchila
tqila Ignazio Saverio Mifsud (1741)
terremot mhux magħruf terremoti
terremoti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
teżir mhux magħruf ittesori
it-teżori Ignazio Saverio Mifsud (1741)
teżor mhux magħruf ittesori
it-teżori Ignazio Saverio Mifsud (1741)
teżor mhux magħruf Sc’Tesori
x’teżori Ignazio Saverio Mifsud (1741)
teżor mhux magħruf ittesor
it-teżor Ignazio Saverio Mifsud (1741)
teżor mhux magħruf tesor
teżor Ignazio Saverio Mifsud (1741)
teżor mhux magħruf itesori
teżori Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tfaħħar mhux magħruf Itfahhar
jitfaħħar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tfiehem mhux magħruf Itfiemhu
jitfiehmu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tfiehem mhux magħruf Tetfiem
tetfiehem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tfiehem mhux magħruf Itfiemu
jitfiehmu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tieb mhux magħruf taiba
tajba Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tieb mhux magħruf taiep
tajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tieb mhux magħruf ben taiep
tajjeb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tiegħi mhux magħruf m'intihi
minn tiegħi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tiegħu mhux magħruf Tihu
tiegħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tieġ mhux magħruf teiec
tejjeġ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tieġ mhux magħruf teiga
tejjiġha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tifel mhux magħruf Tifla
tifla Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tifel mhux magħruf tifel
tifel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tifel mhux magħruf Tifel
Tifel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tifel mhux magħruf Tfaiel
Tfajjel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tifel mhux magħruf itfaiel
t-tfajjel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tifel mhux magħruf tifla
tifla Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tilef mhux magħruf tilfù
tilfu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tilef mhux magħruf Tilef
Tilef Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tilef mhux magħruf Intilfet
Intilfet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tilef mhux magħruf tilef
tilef Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tilef mhux magħruf intilefsc
intilifx Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tilef mhux magħruf titlef
titlef Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tilef mhux magħruf tlifta
tliftha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tirann mhux magħruf tarrania
tarranija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
titlu mhux magħruf tituli
titli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tlieta mhux magħruf tlittasc
tliettax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tlieta mhux magħruf tlieta
Tlieta Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tlieta mhux magħruf tles
tliet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tlieta mhux magħruf tletin
tletin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tmienja mhux magħruf Timiena
Tmienja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tnejn mhux magħruf tnasc il meiet
tnax-il mejjet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tnejn mhux magħruf tnein
tnejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tnejn mhux magħruf tieni
tieni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tnejn mhux magħruf Tnein
tnejn Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tnejn mhux magħruf ittieni
it-tieni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tonna mhux magħruf I’tton
It-tonn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tra mhux magħruf tracu
traku Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tradiment mhux magħruf tradit
ittradit Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tradiment mhux magħruf itradini
jittradini Ignazio Saverio Mifsud (1746)
tradiment mhux magħruf itradiħ
jittradih Ignazio Saverio Mifsud (1746)
trasformazzjoni mhux magħruf titrasforma
tittrasforma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
trattament mhux magħruf titrattaù
tittrattaw Ignazio Saverio Mifsud (1746)
trattament mhux magħruf trattati
ttrattati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
trattenut mhux magħruf titrattieni
titrattieni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
trattenut mhux magħruf tratteneit
trattenejt Ignazio Saverio Mifsud (1739)
traxxendenti mhux magħruf trascendentali
traxxendentali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tribolu mhux magħruf tribulationi
tribulazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tribolu mhux magħruf tribulata
tribulata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tribolu mhux magħruf Tribulazioni
tribulazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tribulanza mhux magħruf Tribulazioni
tribulazzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tribun mhux magħruf tribunal
tribunal Ignazio Saverio Mifsud (1740)
trijonf mhux magħruf titrionfa
titrijonfa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
triq mhux magħruf triec
triq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
triq mhux magħruf Ittriec
It-triq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
triq mhux magħruf ittrecat
it-triqat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
triq mhux magħruf itriec
it-triq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tromba mhux magħruf tromba
tromba Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tron mhux magħruf Ittron
it-tron Ignazio Saverio Mifsud (1746)
ttenda mhux magħruf ittendiet
ittendiet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
tumas mhux magħruf Tumas
Tumas Ignazio Saverio Mifsud (1739)
tumas mhux magħruf San Tumas
Tumas Ignazio Saverio Mifsud (1746)
turment mhux magħruf itturmenti
it-turmenti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
turment mhux magħruf tormenti
turmenti Ignazio Saverio Mifsud (1739)
turment mhux magħruf b’turmenti
b’turmenti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
turment mhux magħruf turmenti
turmenti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
turment mhux magħruf p’turmenti
b’turmenti Ignazio Saverio Mifsud (1740)
turment mhux magħruf Itturment
It-turment Ignazio Saverio Mifsud (1741)
turment mhux magħruf ittormenti
turmenti Ignazio Saverio Mifsud (1746)
turment mhux magħruf tormentati
tormentati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
turment mhux magħruf Turmentati
turmentati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
turment mhux magħruf ittormentati
it-tormentati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
turment mhux magħruf itturmentati
it-turmentati Ignazio Saverio Mifsud (1741)
twil mhux magħruf tuil
twil Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tîtlu mhux magħruf ittitulu
it-titulu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
tîtlu mhux magħruf ittitolu
It-titolu Ignazio Saverio Mifsud (1739)