Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra X

Lemma Għerq Forma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
xaba’ mhux magħruf Sciaba
Xeba’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xaba’ mhux magħruf iscba
jixba’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xagħra mhux magħruf isciahar
ix-xagħar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xahar mhux magħruf sciur
xhur Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xamgħa mhux magħruf Scemhat
Xemgħat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xamgħa mhux magħruf Iscemha
ix-xemgħa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xandar mhux magħruf isciandar
ixxandar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xandar mhux magħruf Sciandar
Xandar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xandar mhux magħruf isciandar
jxandar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq mhux magħruf isctiech
jixtieq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xaq mhux magħruf isctiec
jixtieq Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq mhux magħruf tisctiec
tixtieq Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq mhux magħruf isctiecom
jixtieqhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq mhux magħruf tisctiecom
tixtieqhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq mhux magħruf sceuca
xewqa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq mhux magħruf tisctiecuom
tixtiquhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq mhux magħruf isceuca
ix-xewqa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xaq mhux magħruf tisctiechu
tixtiequ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xara mhux magħruf Isctria
jixtriha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xebah mhux magħruf scbiħa
xbieha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xebah mhux magħruf imscepha
imxebbha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xebah mhux magħruf inscephuh
inxebbhuh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xebaħ mhux magħruf imscebbeh
imxebbeh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xebb mhux magħruf ischbeiba
ix-xbejba Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xebb mhux magħruf iscebba
ix-xebba Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xebb mhux magħruf iscbeibiet
ix-xbejbiet Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xegħel mhux magħruf Schelitom
xegħlithom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xegħel mhux magħruf Scelet
Xegħlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xejn mhux magħruf scein
xejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xellerat mhux magħruf scelerat
xellerat Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xellerat mhux magħruf Scelerata
Xellerata Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xemx mhux magħruf L’iscemsc
lix-xemx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xemx mhux magħruf iscemsc
ix-xemx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xemx mhux magħruf Iscemsc
ix-xemx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xeraq mhux magħruf iscrach
jixraq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xeraq mhux magħruf iscrac
jixraq Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xeraq mhux magħruf tiscrachila
tixraqilha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xeraq mhux magħruf tiscrachiliesc
tixraqilhiex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xeraq mhux magħruf mà isracsc
ma jixraqx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xeraq mhux magħruf mà iscra[c]sc
ma jixraqx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xeħet mhux magħruf Mishut
Mixħut Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xeħet mhux magħruf ninscteħet
ninxteħet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xeħet mhux magħruf miscħut
mixħut Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xeħet mhux magħruf niscthu
Nixtħu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi mhux magħruf fsci
f’xi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi mhux magħruf Sc’Tesori
x’teżori Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi mhux magħruf sci
xi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi mhux magħruf Sc’dignità
x’dinjità Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi mhux magħruf Sc’tistenna
x’tistenna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi mhux magħruf F’sci
F’xi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xi mhux magħruf sc’invenz(io)ni
sc’invenzjoni Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xi mhux magħruf scin umà
x’inhuma Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xi mhux magħruf Sci
Xi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xi mhux magħruf psci
b’xi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xita mhux magħruf Mi scita
mix-xita Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xitan mhux magħruf ta Scitan
tax-xitan Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xitan mhux magħruf Scitan
xitan Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xitan mhux magħruf scitan
xitan Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xiżma mhux magħruf scismi
xiżmi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xmara mhux magħruf scmajar
xmajjar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xmara mhux magħruf scmara
xmara Ignazio Saverio Mifsud (1746)
xogħol mhux magħruf isciohol
ix-xogħol Ignazio Saverio Mifsud (1739)
xtaq mhux magħruf tisctiech
tixtieq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xtaq mhux magħruf isctiec
jixtieq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xtaq mhux magħruf Tisctiecsc
tixtieqx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xtaq mhux magħruf tisctiecu
tixtiequ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
xulxin mhux magħruf Fscilscil
f'xilxil Ignazio Saverio Mifsud (1741)
xwejjaħ mhux magħruf scueiah
xwejjaħ Ignazio Saverio Mifsud (1740)