Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra G

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
gabinett Gabinetti
Gabinetti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
gawda igaudi
igawdi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
gawda t’gaudi
tgawdi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
gawda iguadi
igawdi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
gawda igaudu
igawdu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
gawda ingaudu
ingawdu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad theiduli
tgћiduli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad inheidlec
ingћidlek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad ihidu
jgħidu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad ihit
jgħid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad inhit
ingћid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad theit
tgћid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad inhedilcom
ingћidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad hettilcom
gћidtilkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad theidu
tgћidu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad theidu
tgħidu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad inhedilcom
ingħidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad inheic
ngħidx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad ihedulcom
jgħidulkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad inheidula
ingħidulha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad thidu
tgħidu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad inhedulu
ingħedulu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad Heidu
Għidu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad thedilcom
tgħidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad inheidu
ingħidu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad hadu
għadu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad inhit
ingħid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad theiduli
tgħiduli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad inheit
ingħid Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad heidu
għidu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad ihidu
jgħidu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad inhit
ngħid Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad inhedilcom
ngħidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad ihedilom
jgħidilhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad Ehit
Għid Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad heidli
għidli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad Ihidila
Jgħidilha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad Theidù
Tgħidlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad ihidom
jgħidhom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad heidlu
għidlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad iheidu
jgħidu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad inhidlu
ingħidlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad ihidlu
jgħidlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad heiduli
għiduli Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad thelidom
tgħidilhom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad hettilcom
għidtilkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad thedinna
tgħidilna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad heidulu
għidulu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad ettilcom
għidtilkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad ihit
jgħid Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad ihidlec
jgħidlek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad ihiduh
jgħiduh Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad heidili
jgħidli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad Theit
tgħid Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad hatcom
għadkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad het
għidt Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad ihidili
jgħidli Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad Ihit
jgħid Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad theidusc
tgħidux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad Sc’in ihidu
Xi ngħidu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għad ettilcom
għedtilkom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad inhed[il]com
ngħidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad ihidilcom
jgħidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad ihidli
jgħidli Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad inheidlec
ingħidlek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għad inedilcom
ingħidilkom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għad theit
tgħid Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għad inheit
ngħid Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għadd Ihodduom
Jgħodduhom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadda ihaddi
jgħaddi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadda hadda
għadda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadda haddeu
gћaddew Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadda thaddi
tgħaddi Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għadda haddei
għaddej Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għadda iddeuh
għaddewh Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għadda immhoddin
imgħoddin Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għadda Inhaddu
Ngħaddu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadda inhaddi
ngħaddi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għadda haddietlec
għaddietlek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għadda inhaddu
ingħaddu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għadda t’haddi
tgħaddi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għadda ihaddi
ngħaddi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għadu adeua
għadewwa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għadu hadu
għadu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għadu ħadu
għadu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għadu hadù
għadu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għadu hadeua
għedewwa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaġeb imhagbin
imgћaġġbin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb imhaggep
imgħaġġeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb nistagbu
nistagħġbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb istagbu
istagћġbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb Taggeb
Tgħaġġeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb Hageb
Għaġeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb Ihaggep
Jgħaġġeb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaġeb hogiubijiet
għeġubijiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaġeb hogiubiet
għeġubijiet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaġeb hagep
għaġeb Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaġeb imagba
imgħaġġba Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għaġeb imhaggeb
imgħaġġeb Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għaġeb imhagbin
imgħaġġbin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għaġla b’hagla
b’għaġla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għajat ihaitu
jgħajtu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għajat ilhaiat
il-għajat Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għajjat haiat
għajjat Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għajjat hajat
għajjat Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għajn tal hainein
tal-gћajnejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għajn Haineiha
Għajnejha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għajn Haineh
Għajnejh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għajn hainein
għajnejn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għajn haineic
għajnejk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal alhaec
gћala hekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal hal
għal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal al
għal- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal alhecda
għalhekda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal al ec
gћalhekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal al
għal Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għal alhecda
għalhekk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għal aliesc
għaliex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għal Hal ecda
Għalhekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal À
Għas- Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għal halina
għalina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għal alec
għalhekk Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għal halchem
għalkemm Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għal halecda
għalhekda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għal alecca
għalhekka Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għal alhecda
ghal hekda Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għal all'
għall- Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għal haliom
għalina Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għala haliesc
gћaliex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għala alies
gћaliex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għala aliesc
għaliex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għala alhaec
għala hekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għala ilhalà
il-għala Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għala halà
għala Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għalaq talac
tagħlaq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għalhekk alhecda
għalhekk da Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għalhekk al hec
għalhekk Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għaliex haliesc
għaliex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaliex Aliesc
għaliex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għalkemm halchem il darba
għalkemm-il darba Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għallem Itthalim
it-tagħlim Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għallem ihallimni
għallimni Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għallem ihallem
jgħallem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għallem hallem
għallem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għallem tallima
tgħallimha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għallem Thalmet
Tgħalmet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għallem Imhallem
Mgħallem Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għallem mhalmu
mgħallmu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għallem ihalmu
jgħallmu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għallem t'hallimna
tgħallimna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għallem Nithalmu
nitgħallmu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għalliem Ihalimna
Jgħallimna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għama homia
gћomja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamar hammar
għammar Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamar ihammar
jgħammar Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamar L’amara
għamara Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamar imhamrin
imgħammrin Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamar imhamra
imgħammra Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamar t’ham(m)ar
tgħammar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel tamlu
tagћmlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel hamilt
għamilt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel inhamel
ingħamel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel Iamel
jagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel iamila
jagħmilhiex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamel iamel
jagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamel amillu
għamillu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamel Sc’hamel
X’għamel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel hamluħ
għamluh Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel namillec
nagħmillek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel tinhamel
tingħamel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel Tamliliesc
Tagħmlilhiex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel tamlu
tagħmlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel iamlu
jagħmlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel iamlu
jagћmlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel namlu
nagħmlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel inhamlu
jingħamlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel mamul
magħmul Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel iamillec
jagħmillek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel Amlu
għamlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel iamel
jagћmel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel amluh
gћamluh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel amlitu
għamlitu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel amlu
għamlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel hamelsc
għamilx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel iamiliesc
jagħmiliex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamel Iamlu
Jagħmlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel tamel
tagћmel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel hamlet
għamlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel hamlu
għamlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel inhamlulu
jingħamlulu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel Hamlu
għamlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel inhamlet
ingħamlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel inhamlu
jingћamlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel inhamlu
ingħamlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel inhamlet
ngħamlet Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel amlila
għamlilha Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel sc’hamilt
x’għamilt Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel tamlula
tagħmlulha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għamel thamel
tagћmel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel hamela
għamilha Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel tamel
tagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel namel
nagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel amel
għamel Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għamel sc’tamel
x’tagħmel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel Namlila
Nagħmlilha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel hamel
għamel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għamel ħamel
għamel Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għamel amlet
għamlet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għammiel Ham(m)iela
Għammiela Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għan tihini
tgћinni Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għan Ihina
Jgħinha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għan Ihin
Jgħin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għan sc'hainuna
x'għajnuna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għana hanà
għana Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għana hani
għani Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għana hana
għana Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand handa
għandha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand andna
għandna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand handiesc
għandhiex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand Antcomx
Għandkomx Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand hantcom
gћandkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand handi
għandi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand min hant
mingћand Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand handu
gћandu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand sc'handec
x'għandek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand andnie[sc]
għandniex Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand hantcom
għandkom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand hant
gћand Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand sc’handi
x’għandi Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand Hand
Għand Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand handom
għandhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand andniesc
għandniex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand andiniesc
għandniex Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand hand[n]a
għandna Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand handniesc
għandniex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand handek
għandek Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand mà handusc
m’għandux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand ħandu
għandu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand Handu
għandu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand mà handomsc
m’għandhomx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għand handu
għandu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand minhant
mingћand Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand Handù
Għandu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand sc'hantcom
x'għandkom Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand handi
gћandi Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand Sc’handna
X’għandna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand hant
għand Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għand andec
għandek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand handec
għandek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand handa
gћandha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand handna
għandna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għand ant
għand Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand ande[c]
għandek Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għand ma handusc
m’gћandux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għant hant
għant Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaraf horrief
għorrief Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaraf haref
għaref Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaraf herf
għerf Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaraf hurrief
għurrief Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaraf maruf
magħruf Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għaraf inaraf
ingħaraf Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għaraf taharfu
tagħrfu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għaraf Mahruf
Magħruf Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaraf Harfitu
Għarfitu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaraf haraf
għaraf Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaraf Herf
għerf Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għaraf malharef
mal-għaref Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaref horrief
għorrief Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għaref haref
għaref Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għarr ahar
agħar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għarus Harus
għarus Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għarus herusia
għerusija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għarus harusa
għarusa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għarus haraies
għarajjes Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għasar hasar
għasar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għata irham
imgħottijin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għawġ ihauec
jgħawweġ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għax hasc
għax Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għax Hasc
għax Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għax Asc
għax Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaxra asscar
għaxar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għaxra ascra
għaxar Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għażel masulin
magћżulin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għeja Heia
Għeja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għeja nheieusc
negħjux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għera heruien
għarwien Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għereq iharrac
jgħarraq Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għereq ihircu
jegħerqu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għereq harac
għaraq Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għex ihisc
jgħix Ignazio Saverio Mifsud (1746)
għid inhidu
ingħidu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għodu hodua
għodwa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għodu dalhodu
dalgħodu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għoġob Hogbu
Għoġbu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għoġob Thogob
Togħġob Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għoġob iogop
jogħġob Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għoġob hugb[a]
għoġba Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għoġob togop
togħġob Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għola hali
gћali Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għola Hoglia
gћolja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
għola olia
għolja Ignazio Saverio Mifsud (1740)
għonq honcu
għonqu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
għud huda
għuda Ignazio Saverio Mifsud (1740)
gie igu
jiġu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
gie tigi
tiġi Ignazio Saverio Mifsud (1740)
girgor Girgor
Girgor Ignazio Saverio Mifsud (1740)
glorja gloriusa
glorjuża Ignazio Saverio Mifsud (1741)
glorja Gloria
glorja Ignazio Saverio Mifsud (1741)
glorja gloria