Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra H

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
hareġ mahrugin
maħruġin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hares Ihares
ihares Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hawn auna
hawna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hawn aun
hawn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hawn Au
Hawn Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hawn mausc
m’hawnx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hawn mau’sc
m’hawnx Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hawn Auna
hawna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
heda ieħda
jehda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hedded theddit
theddid Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hedded hedded
hedded Ignazio Saverio Mifsud (1741)
heġġ inheggeg
inħeġġeġ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hekk halecda
gћalhekda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hekk ecda
hekda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hekk ec
hekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hekk ech
hekk Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hekk eccu
hekk hu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hekk alhecda
għalhekkda Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hekk Alecda
għalhekda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hekk Ec
hekk Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hekk da Ecda
hekda Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hemm emma
hemma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hemm em
hemm Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hemm em(m)
hemm Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hemm em(m)a
hemma Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hemm em(m)à
hemma Ignazio Saverio Mifsud (1746)
henna hena
hena Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hi isc
hix Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hi ia
hija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hi
hija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hi isc
hiex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hi Ia
hija Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hu musc
mhux Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hu ua
huwa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hu
huwa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hu
hu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hu scinu
x’inhu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hu uma
huma Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hu usc
hux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hu aħna
aħna Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hu
huwa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hu intom
intom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hu mà husc
ma hux Ignazio Saverio Mifsud (1746)
hu mausc
ma’ hux Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hu Ù
hu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hu oht
oħt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hu umà
huma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
hu/huwa
huwa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hu/huwa ua
huwa Ignazio Saverio Mifsud (1739)
hu/huwa Ua
huwa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
hu la ula
hu la Ignazio Saverio Mifsud (1740)
huma umà
huma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
huma Umiesc
humiex Ignazio Saverio Mifsud (1741)
huma uma
huma Ignazio Saverio Mifsud (1741)
huma mà umiesc
mhumiex Ignazio Saverio Mifsud (1746)
huma scinuma
x'inhuma Ignazio Saverio Mifsud (1740)
huma umiesc
humiex Ignazio Saverio Mifsud (1741)