Riżultati tat-tfittxija għal kliem li jibdew bl-ittra Q

Lemma Kelma oriġinali Traskrizzjoni moderna Għejun u kuntesti
qabad cabdu
qabdu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qabad Cabduh
qabduh Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qabad Cabdet
qabdet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qabad aqbat
aqbad Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qabad iacbat
jaqbad Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qabar ocbra
oqbra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qabel cabel
qabel Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qabel cabal
qabel Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qaddes imcaddes
imqaddes Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qaddes imcades
imqaddes Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qaddes imcadsin
imqaddsin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qaddes imcazzin
imqaddsin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis Caddisin
qaddisin Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis Imcaddes
imqaddes Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis Caddisa
qaddisa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis chdusia
qdusija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis Caddis
qaddis Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis Imcazza
imqaddsa Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis imcazza
imqaddsa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qaddis Caddisin
Qaddisin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qaddis Caddisa
Qaddisa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qaddis Caddis
Qaddis Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qaddis icaddes
iqaddes Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qaddis Cuddies
quddies Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qaddis caddis
qaddis Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad chieda
qiegћda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad cahat
qagħad Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad iocot
joqgħod Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad chihet
qiegћed Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad chiehet
qiegћed Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad Nocodu
noqogћdu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad iocodu
joqogħdu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qagħad iocodula
joqogħdulha Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qagħad chihet
qiegħed Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qagħad chiet
qiegħed Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qagħad iochot
joqgħod Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qagħad tochot
toqgħod Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qagħad chieda
qiegħda Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qagħad chiedin
qegħdin Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qagħad chieet
qiegħed Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qagħad icheidom
iqegħdhom Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qagħad nocodu
noqogħdu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qagħad cada
qagħda Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qajl Caila
Qajla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qal cal
qal Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal calet
qalet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal callu
qallu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal calla
qallha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal ihit
jgħid Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal ineidula
ngħidula Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal calsc
qalx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal het
għedt Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal heidili
għidli Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal iheic
jgħidx Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal incalu
intqalu Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qal calulu
qalulu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qal calu
qalu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qal Callu
Qallu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal Caltu
Qalitu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal Qalitu
Qalitu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qal callom
qallhom Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qala' tacla
taqla' Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qala' achilinna
aqlgħalna Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qala’ taclalec
taqlalek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qala’ tacla
taqla’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qala’ Calà
Qala’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qala’ Calhet
qalgħet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qalà Calhu
qalgħu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qalb f’calba
f’qalbha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qalb f’calbek
f’qalbek Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qalb club
qlub Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qalb calb
qalb Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qalb clup
qlub Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qalb calp
qalb Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qam Chamet
Qamet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qam cam
qam Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qam Cumu
Qumu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qamar camar
qamar Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qanpiena chniepel
qniepen Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qara Nacraù
naqraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qara nacrau
naqraw Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qara Acraù
Aqraw Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qara Nacra
Naqra Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qara tincara
tinqara Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qarben tcarbina
tqarbina Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben titcarb(n)u
titqarbnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben titcarben
titqarben Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben itcarbnu
tqarbnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben tcarbnu
tqarbnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben tcarbint
tqarbint Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben titcarb[n]u
titqarbnu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben tcarbin
tqarbin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarben itcarben
jitqarben Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarr istcar
jistqarr Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qarr tis[t]carru
tistqarru Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qarraq titcarrac
titqarraq Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qata’ cata
qata’ Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qata’ imcattha
Imqatta’ Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qata’ Cathet
Qatgħet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qata’ Iacthulu
jaqtgħulu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qata’ Iactalu
jaqtagħlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qata’ Cathet
qatgħet Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qata’ Mactuha
maqtuha Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qata’ nacta
naqta’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qata’ catà
qata’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qata’ catalu
qatagħlu Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qata’ imcatthin
imqattgħin Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qata’ imcatta
imqatta’ Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qatel ioctol
joqtol Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qatel mactul
maqtul Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qatel ioctlu
joqtlu Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qatel toctol
toqtol Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qatel Incatel
inqatel Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qatel Catlu
Qatlu Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qatel chtil
qtil Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qatt cat
qatt Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qatt Cat
qatt Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qawsalla Causalla
Qawsalla Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qawwa Cauja
Qawwija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qawwi cauia
qawwija Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qawwi caua
qawwa Ignazio Saverio Mifsud (1740)
qawwi p’cauà
b’qawwa Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qiegħ chih
Qiegħ Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qies chies
qies Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qies tchis
tqis Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qies ichis
iqis Ignazio Saverio Mifsud (1739)
qilla chella
qella Ignazio Saverio Mifsud (1746)
qorob crabatna
qrabatna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qorob Crabatna
qrabatna Ignazio Saverio Mifsud (1741)
qorti Corti
Qorti Ignazio Saverio Mifsud (1741)
quddiem cuddiem
quddiem Ignazio Saverio Mifsud (1741)
quddiem chuddiem
quddiem Ignazio Saverio Mifsud (1739)
quddiem cuddiemom
quddiemhom Ignazio Saverio Mifsud (1739)
quddiem Cuddiema
quddiema Ignazio Saverio Mifsud (1741)
quddiem cuddiemu
quddiemu Ignazio Saverio Mifsud (1746)