Membri tal-Proġett Project members

Apparti l-kontributuri ewlenija, niżżu ħajr b'mod speċjali lil Fred Bezzina, li kien l-ispirazzjoni għad-dizzjunarju, u lil Norrie, Julia u Matthew Alexander

In addition to the principal contributors, special thanks are due to Fred Bezzina, who was the inspiration behind this dictionary, and to Norrie, Julia and Matthew Alexander.

Riċerkaturi Researchers

Kontributuri mill-komunità Deaf Contributors from the Deaf community

Kontributuri oħra Other cotributors

Kontributuri mill-akkademja Academic contributors

Konsulenza teknika Technical consultancy