Dizzjunarju tal-Lingwa tas-Sinjali Maltija Maltese Sign Language Dictionary

Tista' tfittex sinjal billi tikteb il-kelma (eż. ajkla) jew parti minnha (eż. ajk jew jkl). Inkella, uża l-menu ta' fuq biex tara l-kliem skont il-kategorija.

You can search by entering a word (e.g. eagle) or part of a word (e.g. eag or agl). Alternatively, use the top menu to view entries by category.

Dwar dan id-Dizzjunarju

Id-dizzjunarju online tal-Lingwa tas-Sinjali Maltija (LSM) għandu jservi ta’ riżorsa importanti kemm għall-kommunità Deaf kif ukoll għal kull min hu interessat jitgħallem din il-lingwa. Imma għandu jkun ta’ għajnuna wkoll għall-interpreti tal-LSM.

About this Dictionary

The online Maltese Sign Language (LSM) dictionary is intended as an important resource for the Deaf community and all who are learning the language. It should also be useful to LSM interpreters.