Kunċett Concept Kategorija Category Varjanti Variants
ambjent (environment) edukazzjoni (education) 1
angolu (angle) edukazzjoni (education) 1
ansjetà (anxiety) edukazzjoni (education) 1
apparat (equipment) edukazzjoni (education) 1
appendiċi (appendix) edukazzjoni (education) 1
approvazzjoni (approval) edukazzjoni (education) 1
arti (art) edukazzjoni (education) 1
assembly (assembly) edukazzjoni (education) 1
assembly hall (assembly hall) edukazzjoni (education) 1
assignment (assignment) edukazzjoni (education) 1
assistent (assistant) edukazzjoni (education) 1
attent (be careful or pay attention) edukazzjoni (education) 0
attenzjoni jew qagħad attent (pay attention or be very careful) edukazzjoni (education) 1
back pack (back pack) edukazzjoni (education) 1
biografija jew cv (biography or cv) edukazzjoni (education) 1
bioloġija (biology) edukazzjoni (education) 2
biro (biro) edukazzjoni (education) 1
boxxla (compass) edukazzjoni (education) 2
break (break) edukazzjoni (education) 1
cd (cd) edukazzjoni (education) 1
ċertifikat (certificate) edukazzjoni (education) 1
ċertifikat tal-attendenza (attendance certificate) edukazzjoni (education) 1
ċertifikat tat-tabib (doctor’s certificate) edukazzjoni (education) 1
chat room (chat room) edukazzjoni (education) 1
ċirkonferenza jew dawra (circumference) edukazzjoni (education) 1
ċirku (circle) edukazzjoni (education) 1
crayon (crayon) edukazzjoni (education) 1
ddivida (divide) edukazzjoni (education) 1
dijagramma (diagram) edukazzjoni (education) 1
dijametru (diameter) edukazzjoni (education) 1
dipartiment (department) edukazzjoni (education) 1
disinn tekniku (graphic design) edukazzjoni (education) 1
djarju (diary) edukazzjoni (education) 1
dramm jew drama (drama) edukazzjoni (education) 1
dvd (dvd) edukazzjoni (education) 1
edukazzjoni (education) edukazzjoni (education) 1
edukazzjoni personali u soċjali (personal and social education) edukazzjoni (education) 1
envelop (envelope) edukazzjoni (education) 1
erja jew area (area) edukazzjoni (education) 2
eżami (exam) edukazzjoni (education) 1
fiżika (physics) edukazzjoni (education) 1
format (format) edukazzjoni (education) 1
franċiż (french) edukazzjoni (education) 1
fuljett (pamphlet or leaflet) edukazzjoni (education) 1
ġermaniż (german) edukazzjoni (education) 1
għaġġel jew ħaffef (hurry up) edukazzjoni (education) 2
għarbi (arabic) edukazzjoni (education) 1
ġibs (chalk) edukazzjoni (education) 1
globu (globe) edukazzjoni (education) 1
ġografija (geography) edukazzjoni (education) 1
gomma (eraser or rubber) edukazzjoni (education) 1
grade (grade) edukazzjoni (education) 1
graph (graph) edukazzjoni (education) 1
gym (gym) edukazzjoni (education) 0
ħabib (friend) edukazzjoni (education) 1
ħafif jew faċli (easy) edukazzjoni (education) 1
ħawwad (confuse) edukazzjoni (education) 1
ħażin (bad) edukazzjoni (education) 2
ideja jew idea (idea) edukazzjoni (education) 1
ikla ta’ nofsinhar (lunch) edukazzjoni (education) 1
ingliż (english) edukazzjoni (education) 1
interessanti (interesting) edukazzjoni (education) 1
introduzzjoni (introduction) edukazzjoni (education) 1
ittra (letter) edukazzjoni (education) 1
kalendarju (calendar) edukazzjoni (education) 1
kaligrafija jew kitba bl-idejn (handwriting) edukazzjoni (education) 1
karta (paper) edukazzjoni (education) 1
karta għat-tpinġija (art paper) edukazzjoni (education) 1
karta tal-graph (graph paper) edukazzjoni (education) 1
kartolerija jew stationery (stationery) edukazzjoni (education) 1
kellem (speak) edukazzjoni (education) 2
kellem lil xi ħadd (speak to someone) edukazzjoni (education) 1
kimika (chemistry) edukazzjoni (education) 1
klassi (classroom) edukazzjoni (education) 3
kliem (words) edukazzjoni (education) 1
kolonna (column) edukazzjoni (education) 1
kompetizzjoni (competition) edukazzjoni (education) 1
komponiment jew essay (essay or composition) edukazzjoni (education) 1
kompożizzjoni (composition) edukazzjoni (education) 1
konklużjoni (conclusion) edukazzjoni (education) 1
korrett (correct) edukazzjoni (education) 1
ktejjeb (booklet) edukazzjoni (education) 1
ktieb (book) edukazzjoni (education) 1
kumpass (compass) edukazzjoni (education) 2
kwadru (square) edukazzjoni (education) 1
laboratorju (laboratory) edukazzjoni (education) 1
lapes (pencil) edukazzjoni (education) 1
lapes tal-kulur (coloured pencil) edukazzjoni (education) 1
latin (latin) edukazzjoni (education) 1
lezzjoni (lesson) edukazzjoni (education) 1
liġi (law) edukazzjoni (education) 1
lingwa (language) edukazzjoni (education) 1
linja (line) edukazzjoni (education) 1
logħob (games) edukazzjoni (education) 1
magazine jew rivista (magazine or journal) edukazzjoni (education) 1
malajr (quickly) edukazzjoni (education) 1
malti (maltese) edukazzjoni (education) 1
ma qabilx jew nuqqas ta’ ftehim (disagree or lack of agreement) edukazzjoni (education) 1
marki (marks) edukazzjoni (education) 1
matematika (mathematics) edukazzjoni (education) 1
mcast (mcast) edukazzjoni (education) 1
memorja (memory) edukazzjoni (education) 1
mhux ħażin (not bad) edukazzjoni (education) 1
mima (mime) edukazzjoni (education) 1
motivazzjoni (motivation) edukazzjoni (education) 1
motivazzjoni (motivation) edukazzjoni (education) 1
motivazzjoni (motivation) edukazzjoni (education) 1
motivazzjoni (motivation) edukazzjoni (education) 1
multiplikazzjoni (multiplication) edukazzjoni (education) 1
naqqas jew minus (subtract) edukazzjoni (education) 1
notebook (notebook) edukazzjoni (education) 1
nuċċali tal-vista (spectacles or glasses) edukazzjoni (education) 2
nuċċali tal-vista (spectacles or glasses) edukazzjoni (education) 2
nuċċali tal-vista (spectacles or glasses) edukazzjoni (education) 2
overhead projector (overhead projector) edukazzjoni (education) 1
paġna (page) edukazzjoni (education) 2
parents’ day (parents’ day) edukazzjoni (education) 1
pe jew physical_education (pe or physical_education) edukazzjoni (education) 0
pe kit (pe kit) edukazzjoni (education) 1
p.e. or physical education (p.e. or physical education) edukazzjoni (education) 1
periklu (danger) edukazzjoni (education) 1
permissibbli (allowed) edukazzjoni (education) 0
permissible (allowed) edukazzjoni (education) 0
pinzell taż-żebgħa (paintbrush) edukazzjoni (education) 1
pitazz (copybook) edukazzjoni (education) 1
pitazz tat-tpinġija jew sketch book (sketch_book) edukazzjoni (education) 1
pjaċevoli jew divertenti (enjoyable) edukazzjoni (education) 1
poġġi bil-qiegħda (sit down) edukazzjoni (education) 3
poligonu (polygon) edukazzjoni (education) 1
powerpoint presentation (powerpoint presentation) edukazzjoni (education) 1
prize day (prize day) edukazzjoni (education) 2
qam bil-wieqfa (stand up) edukazzjoni (education) 1
radju jew radius (radius) edukazzjoni (education) 1
rakkont jew storja (story) edukazzjoni (education) 1
rapport tal-iskola (school report) edukazzjoni (education) 1
reception (reception) edukazzjoni (education) 1
reċta jew dramm (play or drama) edukazzjoni (education) 1
reġistru jew rreġistra (register) edukazzjoni (education) 3
regoli (rules) edukazzjoni (education) 2
rettanglu (rectangle) edukazzjoni (education) 1
reviżjoni (revision) edukazzjoni (education) 1
riga (ruler) edukazzjoni (education) 1
risponsabbiltà (responsibility) edukazzjoni (education) 1
riżultati (results) edukazzjoni (education) 1
running shoes (running shoes) edukazzjoni (education) 4
rwol (role) edukazzjoni (education) 1
sala tal-iskola (school hall) edukazzjoni (education) 1
sapport (support) edukazzjoni (education) 1
saqsa jew staqsa (ask) edukazzjoni (education) 2
saqsa lil xi ħadd (ask someone) edukazzjoni (education) 1
scanner (scanner) edukazzjoni (education) 1
sempliċi (simple) edukazzjoni (education) 1
sforz jew tħabrik (effort) edukazzjoni (education) 1
skart jew tħalli l-iskart (litter) edukazzjoni (education) 1
skwadra jew tim (team) edukazzjoni (education) 1
snack jew ikel ħafif (snack) edukazzjoni (education) 1
sommarju jew fil-qosor (summary) edukazzjoni (education) 1
spanjol (spanish) edukazzjoni (education) 1
spjega (explain) edukazzjoni (education) 1
sports day (sports day) edukazzjoni (education) 1
stenna (wait) edukazzjoni (education) 1
stil (style) edukazzjoni (education) 1
storja jew history (history) edukazzjoni (education) 1
student (student) edukazzjoni (education) 1
studja (study) edukazzjoni (education) 2
studji soċjali (social studies) edukazzjoni (education) 1
studju tal-ambjent (environmental studies) edukazzjoni (education) 2
suċċess (success) edukazzjoni (education) 1
suġġett (subject) edukazzjoni (education) 1
taljan (italian) edukazzjoni (education) 1
taraġ (stairs) edukazzjoni (education) 1
temprina (sharpener) edukazzjoni (education) 1
test jew eżami (test or exam) edukazzjoni (education) 1
test tube (test tube) edukazzjoni (education) 1
text (text) edukazzjoni (education) 1
traskurat (careless) edukazzjoni (education) 1
trianglu (triangle) edukazzjoni (education) 1
triangular scale ruler (triangular scale ruler) edukazzjoni (education) 1
twissija jew avviż (warning) edukazzjoni (education) 2
uniformi (uniform) edukazzjoni (education) 1
vojt (empty) edukazzjoni (education) 2
waste paper basket (waste paper basket) edukazzjoni (education) 1
weħel (fail) edukazzjoni (education) 1
wieġeb jew rrisponda (reply or answer) edukazzjoni (education) 1
wirja jew spettaklu (show) edukazzjoni (education) 2
xjenza (science) edukazzjoni (education) 2
xjenza tal-ambjent (environmental science) edukazzjoni (education) 1
żball (mistake or error) edukazzjoni (education) 1
żebgħa (paint) edukazzjoni (education) 3
żied jew plus (add or plus) edukazzjoni (education) 1
żied jew plus (add or plus) edukazzjoni (education) 1
żied jew plus (add or plus) edukazzjoni (education) 1