Ġera Run

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Is-sinjal għal ĠERA jsir biż-żewġ idejn li jieħdu l-forma ta’ ponn bil-pala ta’ id waħda tħares lejn l-oħra. L-idejn iduru f’linja vertikali fil-ġnub. Id-waħda titla’ waqt li l-oħra tinżel. Dan ifakkar fil-moviment li tagħmel persuna waqt li tkun qed tiġri.

Ir-rata li biha jduru l-idejn (u l-movimenti tal-ġisem) jiddependi minn kif jiġi modifikat dan il-moviment fis-sentenza, per eżempju, mgħaġġel sfrenat, bil-galbu jew bil-pass ta’ atleta fil-maratona, bla grazzja eċċetera.

Ara ukoll ĠERA MADWAR.

The sign for RUN is made with both hands in a fist shape with palms facing each other. The hands rotate in a vertical direction at the side. One hand moves up when the other moves down. This reminds one of the movement one makes whilst running.

The speed and style of hand (and body) movement will depend on the modification of the movement in the sentence. For example, at great speed, elegantly or with the speed of a marathon runner, clumsily etcetera.

See also RUN ROUND.