Ħal qormi Qormi

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal ĦAL QORMI: L-ewwel sinjal għandu żewġ partijiet. (i) L-ewwel parti ssir b’id waħda li tieħu l-forma ta’ Q. (ii) Imbagħad isir is-sinjal għal ĦOBŻ. Iż-żewġ idejn jieħdu l-forma ta’ 5 bis-swaba mifrudin u ftit ikkurvati u bil-pala ta’ id tħares lejn il-pala ta’ l-id l-oħra ftit ’il bogħod minnha, qisu xi ħadd qed iżomm ħobża f’idejh.

It-tieni sinjal isir b’id waħda li tieħu l-forma ta’ 5 magħluqa u dritta u titqiegħed bil-pala tmiss mal-ġenb tal-wiċċ immejjla ftit laġenba bħas-sinjal għal RAQAD.

There are two different signs for QORMI. The first sign consists of two parts. (i) First one hand takes the shape for Q. (ii) Then the sign for BREAD is made. The two hands take the shape of 5 with fingers a little apart and curved and with palms facing each other a little apart, as though holding a loaf of bread.

The second sign is made with one hand in the shape of straight, closed 5 which is placed with the palm touching the side of the face which is tilted sideways. This resembles the sign for SLEEP.