Ħenjin Peaceful

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


Is-sinjal għal ĦENJIN magħmul b’id waħda li tieħu l-forma ta’ 5 miftuħ bis-saba’ tan-nofs imniżżel. Dan is-saba’ jersaq lejn ix-xufftejn imbagħad l-id iddur mill-polz biex il-pala tħares lejn il-ġenb waqt illi l-id tersaq lejn il-ġenb l-ieħor. Dan is-sinjal jintuża ukoll għal FORTUNAT.

The sign for PEACEFUL is made with one hand in the shape of open 5 with the middle finger lowered. This finger moves towards the lips then the hand turns at the wrist so that the palm faces sideways whilst the hand turns towards the other side. This sign is also used for LUCKY.