Żebra Zebra

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal ŻEBRA. L-ewwel sinjal għandu żewġ partijiet. (jew i) Fl-ewwel parti jsir is-sinjal għal ŻIEMEL, jiġifieri d-dirgħajn jintefgħu ’l quddiem u l-idejn jieħdu l-forma ta’ T waqt li l-pala tħares ‘il fuq. L-idejn jitilgħu u jinżlu qishom r-riedni taż-żiemel li jiċċaqilqu mal-moviment tiegħu. (jew ii) Fit-tieni parti id waħda tieħu l-forma ta’ V u togħla sal-ġenb tal-ispalla. Imbagħad tinżel ’l isfel u ’l ġewwa f’linja djagonali.

Fit-tieni sinjal l-ewwel isir is-sinjal għal ŻIEMEL ukoll. Imbagħad id waħda timtedd mill-minkeb waqt li l-id l-oħra tieħu l-forma ta’ V bil-pala tħares ’l isfel u timxi mal-wisgħa tad-driegħ wieqaf xi tlett darbiet. It-tieni parti taż-żewġ sinjali tfakkarna fl-istrixxi taż-żebra.

Għal ŻEBRA żgħir jew kbir, is-sinjali għal ŻGĦIR u għal KBIR isiru b’id waħda li tieħu l-forma ta’ 5 bil-pala ‘l isfel. Id-distanza bejn l-art u l-id tindika d-daqs taż-żebra. Dawn is-sinjali jiġu wara s-sinjal għal ŻEBRA.

GħaIl-plural is-sinjal għal ĦAFNA jiġi wara s-sinjal għal ŻEBRA. Ġieli ukoll tintuża classifier. F’dan il-każ l-id tieħu l-forma ta’ V mgħawġa u titpoġġa f’ħafna punti fiż-żona tas-sinjali qisu hemmhekk qed jitqiegħdu ħafna żebri.

Meta n-nom ŻEBRA jkun is-suġġett ta’ verb ta’ moviment, l-id tieħu l-forma ta’ V mgħawġa, tintuża bħala classifier u timxi skond l-azzjoni.

There are two signs for ZEBRA. The first sign is made up of two parts: (jew i) The first part is the same as the sign for HORSE. The lower arms lie forward almost in horizontal position. The hands are in the T shape with palms facing up. The hands move up and down as though in synchrony with the horse’s reins that move along with the horse. (jew ii)

Then, one hand takes the V shape and moves diagonally from the top of the shoulder down to just under the chest.

For the second sign, the sign for HORSE is made first. Then one hand lies down from the elbow whilst the other hand takes the V shape and, with palm facing downwards, moves along the width of the stationary arm three times or more. This second part of both signs reminds one of the zebra’s stripes.

To refer to a small or large horse, the signs for SMALL and BIG are made with one hand in the shape of 5 palm down after the sign for ZEBRA. The distance between the ground and the hand indicates the relative size of the zebra.

The sign for MANY is used with the sign for ZEBRA to express the plural. A classifier is often used. In this case, one hand in the shape of curved V is placed at various points in the signing space as though several zebras were actually being put into that space.

When the noun ZEBRA is the subject of a verb of movement, one hand in the shape of curved V is used as the classifier, moving according to the action indicated by the verb.