Anniversarju Anniversary

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal ANNIVERSARJU. L-ewwel sinjal għandu żewġ partijiet. (i) L-ewwel isir is-sinjal għal SNIEN jew ETÀ. Il-werrej ikkurvat ta’ id waħda jteptep fuq is-snien waqt li x-xufftejn jinfirdu. (ii) Imbagħad, l-id tinbidel għal forma ta’ 5 bis-swaba’ mifrudin u bil-pala tħares lejn il-ġenb u tferfer vertikalment livell mar-ras fil-ġenb . It-tieni sinjal għandu żewġ partijiet ukoll. (i) L-ewwel parti l-istess bħal tal-ewwel sinjal. (ii) Imbagħad l-idejn jieħdu forma ta’ 5 bis-swaba’ mifrudin u bil-pala ta’ id tħares lejn il-pala l-oħra. L-idejn iferfru fuq quddiem fil-għoli lejn il-ġenb.

There are two signs for ANNIVERSARY. The first sign has two parts. (i) First, the sign for TEETH or AGE is made. The curved index finger taps on the teeth whilst the lips separate. (ii) Then the hand changes to the shape of 5 with fingers apart and palm facing the side whilst fluttering vertically. The second sign also has two parts. (i) The first part is the same as that for the first sign. (ii) Then both hands take the form of 5 with fingers apart and palms facing each other. The hands flutter high up at the front towards the sides.