Dalmejxin Dalmation

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjal għal DALMEJXIN. L-ewwel sinjal għandu żewġ partijiet: (jew i) Is-sinjal għal KELB, jiġifieri l-id tieħu l-forma ta’ U wieqfa ma’ ġenb in-ngħas, bil-pala tal-id tħares ’il barra. Iż-żewġt iswaba’ jinżlu dritti ’l isfel mingħajr ma timxi l-id. (jew ii) Fit-tieni parti l-istess id tieħu l-forma ta’ O bit-tlett iswaba’ ta’ wara l-werrej stirati. Din il-forma tal-O titqiegħed ’l hawn u ’l hinn fiż-żona tas-sinjali quddiem il-ġisem biex tindika t-tikek tad-dalmejxin.

It-tieni parti tat-tieni sinjal differenti. Isir is-sinjal għan-numru 101 li jirreferi għall-film “101 Dalmatians”.

Is-sinjal għal TARBIJA jew is-sinjal għal ŻGĦIR jintużaw wara s-sinjal ta’ DALMEJXIN biex jirreferi għall-ġeru. Is-sinjali għal ŻGĦIR u għal KBIR huma magħmulin mill-idejn forma ta’ 5 bl-idejn iħarsu lejn xulxin f’linja vertikali. Id-distanza bejn l-idejn tindika d-daqs tad-dalmejxin.

Fil-plural, is-sinjal għal ĦAFNA jintuża wara s-sinjal għal DALMEJXIN. Ġieli ukoll tintuża classifier. Id waħda jew iż-żewġ idejn jieħdu l-forma ta’ V mgħawġa u jitpoġġew f’ħafna punti fiż-żona tas-sinjali qisu hemmhekk qed jitqiegħdu ħafna klieb.

Meta n-nom DALMEJXIN ikun is-suġġett ta’ verb ta’ moviment, il-forma ta’ V mgħawġa jew ta’ 5 ikkurvat bħala classifier u jimxu skond l-azzjoni.

There are two signs for DALMATION. The first sign is made up of two parts: (jew i)The sign for DOG, that is, with the hand in the shape of upright U at the side of the forehead with the palm facing outwards. The two fingers are bent straight over without any hand movement. (jew ii) The second part is made with the same hand in the shape of O but with the three fingers after the index finger stretched out whilst the O shape itself is placed here and there over the chest to indicate the dalmatian’s spots.

The second sign also has two parts: (jew i) The first part consists of the sign for DOG; (jew ii) The second part is the sign for the number 101. This refers to the film “101 Dalmatians”.

The sign for BABY or the sign for SMALL is used after the sign for DALMATION to refer to the puppy. The signs for SMALL and BIG are made with two hands in the shape of 5 with palms facing each other in a horizontal direction. The distance between the hands indicates the relative size of the dalmation.

The plural is formed by adding the sign for MANY after the sign for DALMATION. A classifier is often used. In this case one or both hands take the shape of curved V. They are placed at various points in the signing space as though several dogs were actually being put into that space.

When the noun DALMATION is used as the subject of a verb of movement, the shape of curved V or curved 5 is used as a classifier and moves accordingly.