Denfil Dolphin

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali differenti għal DENFIL. L-ewwel sinjal isir biż-żewġ idejn forma ta’ 5 dritti. Id waħda mimduda bil-pala ’l fuq. L-id l-oħra, bil-pala tħares lagenba, togħla ’l fuq imbagħad tinżel b’dawra ’l isfel u ’l quddiem u tmiss l-id il-minduda darbtejn jew iktar. Dan is-sinjal jixbaħ lid-denfil jaqbeż f’ wiċċ il-baħar.

It-tieni sinjal isir b’id waħda li tieħu l-forma ta’ 5 kkurvata u bil-pala tħares ’l isfel. L-id togħla ’l fuq imbagħad tinżel b’dawra ’l isfel darbtejn jew iktar waqt li timxi minn naħa għall-oħra.

Is-sinjali għal ŻGĦIR u għal KBIR huma magħmulin mill-idejn forma ta’ Ċ, bl-idejn iħarsu lejn xulxin f’linja orizzontali. Id-distanza bejn l-idejn tindika d-daqs tad-denfil. Is-sinjal għal DENFIL jintuża qabel is-sinjal għal ŻGĦIR jew KBIR.

Is-sinjal għal ĦAFNA jintuża wara s-sinjal ta’ DENFIL għaIl-plural. Ġieli ukoll tintuża classifier. F’dan il-każ, id waħda jew iż-żewġ idejn jieħdu l-forma ta’ Ċ u jiġu ppustjati f’ħafna punti fiż-żona tas-sinjali qisu hemmhekk qed jitqiegħdu ħafna dniefel.

Meta n-nom DENFIL ikun is-suġġett ta’ verb ta’ moviment, id waħda tieħu l-forma ta’ 5 laġenba, tintuża bħala classifier u timxi skond l-azzjoni.

There are two different signs for DOLPHIN. The first sign is made with both hands in the shape of 5. One hand lies with the palm upwards and the other with the palm sideways on top of the other hand. The hand resting sideways moves up and then curves downwards and forward again two or more times. This sign resembles the dolphin jumping up from the sea.

The second sign is made with one hand in the shape of curved 5 with palm facing downwards. The hand moves up and down in a curved movement twice or more as it moves from one side to the other.

The signs for SMALL and BIG are made with both hands in the shape of Ċ, with palms facing each other in a horizontal direction. The distance between the two hands indicates the size of the dolphin. The sign for DOLPHIN is used before the sign for SMALL or BIG.

The sign for MANY is used after the sign for DOLPHIN to express the plural. A classifier is often used. In this case one or both hands take the shape of Ċ. They are placed at various points in the signing space as though several dolphins were actually being put into that space.

When the noun DOLPHIN is the subject of a verb of movement, the hand in the shape of 5 held sideways is used as the classifier and moves according to the action.