Eżamina jew check up Examine or check up

Hemm verżjoni waħda ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjow.

There is one version of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and video.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


Is-sinjal għal EŻAMINA isir b’id waħda li tieħu l-forma ta’ 1 bil-pala tħares lejn il-ġenb. Il-werrej imiss taħt l-għajn u l-id mill-ewwel tibdel il-forma għal dik ta’ Y u titbandal kemm kemm laġenba waqt li tinżel ’l isfel. Ir-ras tmil ’il quddiem waqt li jkun qed isir is-sinjal. Dan is-sinjal jintuża għal kull tip ta’ eżaminazzjoni f’kull sfera – sptar, enġinerija, edukazzjoni eċċ.

The sign for EXAMINE or CHECK UP is made with one hand that takes the shape of 1 with the palm facing sideways as the index touches just under the eye. The hand immediately moves into a Y shape and swings slightly sideways as it moves downwards. The head bends forward as the sign is being made. This sign is used for every type of examination in every sphere – hospital, engineering, education etc.