Flixkun Bottle

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal FLIXKUN. L-ewwel sinjal isir biż-żewġ idejn li jieħdu l-forma ta’ B ftit ikkurvata u bil-pala tħares ’il ġewwa. Id waħda tieqaf livell tal-qadd waqt li l-oħra titla’ dritt ’il fuq sal-livell tal-għonq. It-tieni sinjal għandu żewġ partijiet. (i) L-ewwel isir is-sinjal għal FLIXKUN bħal fl-ewwel sinjal, biss l-idejn jibdew id fuq oħra. (ii) Imbagħad isir wieħed mis-sinjali għal XOROB. Id waħda tieħu l-forma ta’A bis-saba’ l-kbir maħruġ ’il barra u bil-pala tħares lejn il-ġenb waqt li s-saba’ l-kbir jitqiegħed quddiem il-ħalq.

There are two signs for BOTTLE. The first sign is made with both hands that take the shape of slightly curved B with palms facing inwards. One hand is stationary at waist level whilst the other moves straight up to neck level. The second sign has two parts. (i) The first part is the sign for BOTTLE as in the first sign but with one hand over the other. (ii) Then one of the signs for DRINK is made. One hand takes the shape of A with the thumb extended and palm facing the side whilst the thumb is moved to just in front of the mouth.