Foka Seal

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal FOKA. L-ewwel sinjal isir bl-ispalel ftit mgħollijin u bid-dirgħajn jagħfsu mal-ġisem waqt li l-idejn it-tnejn jiltaqgħu f’moviment orizzontali bħal ċapċipa imma bil-pala laxka ħafna kkontrollata mill-minkeb u mhux mill-polz

It-tieni sinjal isir bl-idejn it-tnejn stirati dritti ’l isfel u jħarsu lejn xulxin. L-idejn joħorġu laġenba mill-polz ’l isfel. Imbagħad jersqu għan-nofs lejn xulxin sakemm l-ewwel imissu l-polzijiet imbagħad jiltaqgħu l-ponot tas-swaba’ f’moviment jixbaħ ċapċipa. Dan isir xi tlett darbiet.

Hemm varjant ieħor li jsir biż-żewġ idejn li jieħdu l-forma ta’ Ċ u jħarsu lejn xulxin. Jitqiegħdu fuq l-imnieħer biex jiffurmaw bħal ballun. Ir-ras tintefa’ lura. Dan ifakkrek fil-foka tibbilanċja l-ballun fuq imnieħirha fil-wirja.

Is-sinjal għal ŻGĦIR u għal KBIR isir biż-żewġ idejn li jieħdu l-forma ta’ Ċ jew ta’ 5 u jħarsu lejn xulxin f’linja orizzontali jew vertikali. Id-distanza ta’ l-idejn minn xulxin u ta’ l-id mill-art tindika d-daqs tal-foka. Is-sinjal għal FOKA jiġi qabel is-sinjal għal ŻGĦIR jew għal KBIR.

Għall-plural is-sinjal għal ĦAFNA jiġi wara s-sinjal għal FOKA. Ġieli ukoll tintuża classifier. F’dan il-każ l-id tieħu l-forma ta’ V mgħawġa u titpoġġa f’ħafna punti fiż-żona tas-sinjali qisu hemmhekk qed jitqiegħdu ħafna fokiet.

Meta n-nom FOKA jkun is-suġġett ta’ verb ta’ moviment, l-id tieħu l-forma ta’ V mgħawġa u tintuża bħala classifier. Imbagħad timxi skond l-azzjoni.

There are two signs for SEAL. The first sign is made with slightly raised stiff shoulders and arms pressed to the torso whilst both hands move horizontally in what looks like a clap but with very loose movements controlled from the elbows rather than the wrists.

The second sign is made with both hands stretched downwards with palms facing. The hands, wrist down, move in towards each other until the wrists touch around hip level . The fingertips meet in a clapping-like movement which is repeated about three times.

Another variant is made with the hands in the Ċ shape, palms facing each other and forming the shape of a ball over the nose. The head is thrown back. This reminds one of the seal balancing a ball on its nose at a show.

The sign for SMALL or for BIG is made with both hands in the shape of C or 5, with palms facing each other in a horizontal or vertical direction. The distance between the two hands or between the hand and the ground indicates the relative size of the seal. The sign for SEAL is used before the sign for SMALL or for BIG.

The sign for MANY is used after the sign for SEAL to express the plural. In this case one or both hands in the shape of curved V is placed at various points in the signing space as classifier as though several seals were actually being put into that space.

When the noun SEAL is the subject of a verb of movement, the hand in the shape of curved V functions as the classifier. It then moves according to the action.