Furketta Fork

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali jixxiebħu għal FURKETTA. L-ewwel sinjal isir biż-żewġ idejn. Id waħda tieqaf forma ta’ 5 bil-pala tħares ’il fuq waqt li l-id l-oħra tieħu l-forma ta’ W u taqbeż fuq il-pala l-wieqfa xi tlett darbiet. It-tieni sinjal isir bl-istess mod imma flok forma ta’ W t-tieni id tieħu l-forma ta’ V.

There are two very similar signs for FORK. The first sign is made with both hands. One hand is held stationary in the shape of 5 with palm facing upwards whilst the other hand takes the shape of W and jumps on the palm of the stationary hand about three times. The second sign is made in the same way. However, the shape of the second hand is that for V not W.