Għażel Choose

Hemm verżjoni waħda ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjow.

There is one version of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and video.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


Is-sinjal għal GĦAŻEL għandu żewġ partijiet. (i) L-ewwel parti ssir b’id waħda forma ta’ F bil-pala tħares l-isfel u bis-swaba’ mbegħdin waqt li s-saba’ l-kbir u l-werrej jinfetħu ftit u jerġgħu jingħalqu bħallikieku qed itellgħu xi ħaġa żgħira. (ii) Imbagħad isir is-sinjal għal LIEMA b’id waħda forma ta’ Y bil-pala tħares ’il barra. L-id titbandal lejn ġenb imbagħad lejn l-ieħor xi darbtejn jew iktar.

The sign for CHOOSE has two parts. (i) The first part is made with one hand in the shape of F with palm facing downwards, fingers apart whilst the thumb and index finger open and close a little as though lifting something small. (ii) Then the sign for WHICH is made with one hand in the shape of Y with palm facing outwards. The hand swings first towards one and then towards the other side twice or more.