Kamra tas-sodda en suite En suite bedroom

Hemm verżjoni waħda ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjow.

There is one version of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and video.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


Is-sinjal għal KAMRA TAS-SODDA EN SUITE għandu żewġ partijiet. (i) L-ewwel isir is sinjal għal KAMRA biż-żewġ idejn forma ta’ 1 bil-pala tħares ’l isfel fin-nofs fuq quddiem. Il-werrejja jersqu lejn il-ġnub imbagħad jersqu lura u wara jersqu fin-nofs fejn jerġgħu jiltaqgħu. (ii) Imbagħad isir is-sinjal għal SNOB. Id waħda tieħu l-forma ta’ 1 bil-pala tħares ’l isfel u l-werrej jaħbat ħafif ma’ taħt l-imnieħer xi darbtejn.

The sign for ENSUITE BEDROOM has two parts. (i) First the sign for ROOM is made with both hands in the shape of 1 with palms facing downwards at the front in the middle. The index fingers move towards the sides then move backwards and finally go back to the middle where they meet again. (ii) Then the sign for SNOB is made. One hand takes the shape of 1 with palm facing downwards and the index finger hits below the nose lightly twice or more.