Kelb tal-but Pocket dog

Hemm verżjoni waħda ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjow.

There is one version of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and video.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


Dan is-sinjal huwa magħmul minn żewġ partijiet: (jew i) L-ewwel isir is-sinjal għal KELB, jiġifieri l-id tieħu l-forma ta’ U wieqfa ma’ ġenb in-ngħas, bil-pala ta’ l-id tħares ‘il barra. Iż-żewġt iswaba’ jinżlu dritti ’l isfel mingħajr ma timxi l-id. (jew ii) Imbagħad l-istess id fil-forma ta’ 5 (jew magħluq) tinżel minn wara l-id l-oħra li tkun mimduda u li jkollha l-forma ta’ 5 bil-pala ’l ġewwa tistrieħ livell tal-qadd.

Is-sinjal għal-ĠERU huwa s-sinjal għal KELB TAL-BUT u s-sinjal għal TARBIJA jew għal ŻGĦIR. Is-sinjali għal ŻGĦIR u għal KBIR isiru mill-idejn forma ta’ 5 bl-idejn iħarsu lejn xulxin f’linja vertikali jew djagonali. Id-distanza bejn l-idejn tindika d-daqs tal-kelb tal-but. Is-sinjal għal KELB TAL-BUT jiġi qabel is-sinjal għal ŻGĦIR jew għal KBIR.

Fil-plural, is-sinjal għal ĦAFNA jiġi wara s-sinjal għal KELB TAL-BUT. Ġieli ukoll tintuża classifier. F’dan il-każ id waħda jew iż-żewġ idejn jieħdu l-forma ta’ V mgħawġa imma jitpoġġew f’ħafna punti fiż-żona tas-sinjali qisu hemmhekk qed jitqiegħdu ħafna klieb tal-but.

Meta n-nom KELB TAL-BUT ikun is-suġġett ta’ verb ta’ moviment, tintuża l-forma ta’ V mgħawġa bħala classifier u l-id jew l-idejn jimxu skond l-azzjoni.

The sign is made up of two parts: (jew i) The sign for DOG, that is, with the hand in the shape of upright U at the side of the forehead and with the palm facing outwards. The two fingers are bent straight over without any hand movement. (jew ii) The hand in the shape of (jew closed) 5 moves down to behind the other hand in the same 5 shape at waist level at one side as though placing something inside the pocket formed by the other hand.

The sign for PUPPY is the sign for POCKET DOG followed by that for BABY or SMALL. Alternatively, the signs for SMALL and BIG are made with two hands in the shape of 5 with palms facing each other in a vertical or diagonal direction. The distance between the hands indicates the relative size of the dog. The sign for POCKET DOG precedes the signs for SMALL or BIG.

The plural is formed by adding the sign for MANY after the sign for POCKET DOG. A classifier is often used. In this case one or both hands take the shape of curved V. They are placed at various points in the signing space as though several pocket dogs were actually being put into that space.

When the noun POCKET DOG is used as the subject of a verb of movement, one hand in the shape of curved V is used as a classifier and moves accordingly.