Kiesaħ Cold

Hemm 3 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 3 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali jixxiebħu għal KIESAĦ. L-ewwel sinjal isir biż-żewġ idejn li jieħdu l-forma ta’ ponn bid-dirgħajn weqfin mill-minkeb u l-pala tħares lejn il-ġenb. L-idejn jitriegħdu ftit waqt li l-ispallejn jogħlew u jinġibdu ftit ’il quddiem waqt li l-għajnejn jinfetħu beraħ. It-tieni sinjal jixbaħ lil-ewwel wieħed imma jsir b’id waħda. Il-moviment tad-dirgħajn iktar irmazzat u l-għajnejn ma jinfetħux beraħ.

There are two similar signs for COLD. The first sign is made with both hands in the shape of a fist with the arms upright at the elbow and the palms facing the side. The hands shiver a little whilst the shoulders bunch up and forward a little whilst the eyes open wide. The second sign is made in the same way as the first but with only one hand. The arm movement is stiffer than the first one and the shoulders do not bunch up nor do the eyes open wide.