Kont tal-visa Visa account

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal KONT TAL-VISA. L-ewwel sinjal għandu żewġ partijiet. (i) L-ewwel isiru s-sinjali għall-ittri manwali V, I, S u A. (ii) Imbagħad isir s-sinjal għal ACCOUNTS għalkemm dan ifisser xi ħaġa differenti minn KONT. L-idejn li jieħdu l-forma ta’ T bil-pala tħares ’il ġewwa bid-dirgħajn wieqfa dritti fuq quddiem. Driegħ jitla’ ’l fuq waqt li d-driegħ l-ieħor jinżel xi tlett darbiet waqt li s-saba’ l-kbir jogħroq il-werrej. It-tieni sinjal għandu żewġ partijiet ukoll. L-ewwel parti ssir b’id waħda forma ta’ T bil-pala tħares ’il quddiem. L-id tinżel l-isfel bi skoss mill-polz. Imbagħad isir is-sinjal għal ACCOUNTS bħat-tieni parti tal-ewwel sinjal.

There are two signs for VISA ACCOUNT. The first one has two parts. (i) First the signs for the manual letters V, I, S and A are made. (ii) Then the sign for ACCOUNTS is made although the meaning is different from ACCOUNT. The hands take the shape of T with palm facing inwards and the arms upright at the front. One arm moves up whilst the other moves down about three times whilst the thumb and index finger rub against each other. The second sign also has two parts. First, one hand takes the shape of T with palm facing forwards. The hand moves down jerkily at the wrist. Then the sign for ACCOUNTS is made as in the second part of the first sign.