Kurutur Corridor

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal KURUTUR. L-ewwel sinjal għandu żewġ partijiet. (i) L-ewwel, l-idejn jieħdu l-forma ta’ 5 bil-pala ta’ id tħares lejn il-pala l-oħra u bil-ponot tas-swaba’ jħarsu ’l barra. L-idejn jimxu ’l quddiem flimkien ftit distanza ’l bogħod minn xulxin. (ii) Imbagħad, id waħda tibqa’ fejn hi, ’l barra. L-id l-oħra ddur biex il-ponot tas-swaba’ jħarsu lejn l-ewwel driegħ u timxi ’l quddiem u tolqot id-driegħ wieqaf xi tlett darbiet waqt li tersaq pass pass ’il quddiem. It-tieni sinjal juża l-ewwel parti tal-ewwel sinjal biss.

There are two signs for CORRIDOR. The first sign has two parts. (i) First, the hands take the shape of 5 with palms facing each other and fingertips pointing outwards. The hands move forward together a little distance away from each other. (ii) Then one hand stays in the same outward position. The other hand turns so that the fingertips point towards the first arm and it moves forward and hits the stationary arm at three different points as it moves forward step by step. The second sign uses only the first part of the first sign.