Ljun Lion

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal ILJUN. L-ewwel sinjal għandu żewġ partijiet. (jew i) L-ewwel iż-żewġ idejn jieħdu l-forma ta’ 5 kkurvata u jimxu nofs ċirku mal-ġenb tar-ras darbtejn jew tlieta waqt li jinżlu ’l isfel livell ma’ l-għonq. Dan ifakkar fil-kriniera tal-iljun. (jew ii) Imbagħad, id waħda bl-istess forma ta’ 5 kkurvata timxi nofs ċirku minn ġenb bil-pala tħares lejn il-ġenb l-ieħor u tispiċċa fin-nofs quddiem is-sider bil-pala tħares ’il ġewwa. Il-forma tal-ħalq tifforma parti mis-sinjal – ix-xufftejn jisseparaw waqt li s-snien jibqgħu flimkien.

It-tieni sinjal iktar antik. Jixbaħ dak ta’ ANNIMAL SALVAĠĠ. Isir bl-idejn forma ta’ 5 kkurvat maħruġin ’il quddiem mal-għoli tal-ispalel bil-pala tal-idejn tħares ’il barra. L-idejn jimxu f’kurva ftit ’il fuq u ’l isfel bħall-mossa ta’ ljun li jkun se jattakka.

Is-sinjal għall-FERĦ TA’ LJUN huwa magħmul mis-sinjal għal ILJUN u s-sinjal għal TARBIJA jew għal ŻGĦIR. Is-sinjali għal ŻGĦIR jew is-sinjal għal KBIR, isir minn id waħda bil-forma ta’ 5 bil-pala ‘l isfel. Id-distanza bejn l-art u l-id tindika d-daqs ta’ l-iljun. Dawn is-sinjali jintużaw wara s-sinjal għal ILJUN.

GħaIl-plural, is-sinjal għal ĦAFNA jiġi wara s-sinjal għal ILJUN. Ġieli ukoll jintuża classifier. F’dan il-każ tintuża l-id fil-forma ta’ V mgħawġa u titpoġġa f’ħafna punti fiż-żona tas-sinjali qisu hemmhekk qed jitqiegħdu ħafna ljuni.

Meta n-nom ILJUN ikun is-suġġett ta’ verb ta’ moviment, l-id fil-forma ta’ V mgħawġa jew 5 mgħawweġ tintuża bħala classifier u timxi skond l-azzjoni.

There are two signs for LION. The first sign has two parts. (jew i) Both hands take the shape of curved 5. The hands move in two or three half circles from the top side of the head till they reach neck level. This reminds one of the lion’s mane. (jew ii) Then one hand, in the same shape of curved 5, moves in a half circle from one side as the palm faces the other side and ends up in front of the chest with the palm facing inwards. The shape of the mouth forms part of the sign – the lips separate whilst the teeth are held together.

The second sign is older. It is made with the hands in the shape of curved 5 placed in front at shoulder level, with palms facing outwards. The hands make a curved movement slightly upwards and out, like the lion about to attack.

The sign for CUB is made up of the sign for LION and the sign for BABY or for SMALL. The sign for SMALL or the sign for BIG are made with one hand in the shape of 5, palm down. The distance between the ground and the hand indicates the relative size of the lion. These signs are used after the sign for LION.

The sign for MANY is used with the sign for LION to express the plural. A classifier is often used. In this case one hand in the shape of curved V is placed at various points in the signing space as though several lions were actually being put into that space.

When the noun LION is the subject of a verb of movement, one hand in the shape of curved V or curved 5 is used as the classifier and moves according to the action indicated by the verb.