Lukanda Hotel

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Is-sinjal għal LUKANDA jsir biż-żewġ idejn li jieħdu l-forma ta’ U bil-pala ta’ id tħares lejn l-oħra. L-idejn jitilgħu ’l fuq minn livell ’l isfel mill-qadd sa’ livell mar-ras.

Għall-plural, l-istess sinjal jiġi repetut xi tliet darbiet, b’kull moviment ftit iktar fil-ġenb minn dak ta’ qablu.

The sign for HOTEL is made with both hands in the shape of U with palms facing each other. The hands move up from a level lower than the waist to head level.

To express plurality, the sign is repeated about three times with each movement a little further to the side than the previous one.