Mħasseb Worried

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Is-sinjal għal IMĦASSEB isir b’id waħda forma ta’ 5 laxka bis-swaba mifrudin. L-id iddur maġenb ir-ras bis-swaba’ jitgħawġu kif iduru. L-għajnejn normalment jiċkienu waqt is-sinjal.

The sign for WORRIED is made with one hand in the shape of loose 5 with fingers apart. The hand rotates at the side of the head with the fingers twisting as they rotate. The eyes usually decrease in size during the sign.