Mexa Walk

Hemm 3 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 3 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

 • Sketch
  Stampi, kitba u vidjow 1
  Pictures, signwriting and video 1


 • Sketch
  Stampi, kitba u vidjow 2
  Pictures, signwriting and video 2


 • Sketch
  Stampi, kitba u vidjow 3
  Pictures, signwriting and video 3


Is-sinjal għal MEXA jsir b’id waħda li tieħu l-forma ta’ U rasha bil-maqlub, jiġifieri bis-swaba’ jħarsu ’l isfel. Is-swaba’ jimxu ’l quddiem wieħed ftit wara ’l ieħor, kultant jiċċaqilqu ftit indipendenti minn xulxin.

Dan is-sinjal jinbidel ftit skond kif jiġi modifikat. Għal MEXA MADWAR id-direzzjoni tal-mixja tkun dawra. Ġieli l-entita madwar xiex ikun miexi tiġi indikata bl-id l-oħra li sservi bħala classifier, jiġifieri tirrapreżenta l-persuna jew il-ħaġa li tkun diġa ssemmiet fid-diskors.

The sign for WALK is made with one hand in the shape of upside-down U, that is, with the fingers pointing downwards. The fingers move forward, one slightly after the other, sometimes moving independently of each other.

This sign changes according to how it is modified. For WALK AROUND the direction of the walk is circular. Often the entity around which the walk is made is indicated by the other hand which serves as the classifier, that is, representing the person or object already mentioned in the discourse.