Portugall Portugal

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal PORTUGALL. L-ewwel sinjal isir b’id waħda li tieħu l-forma ta’ 1. L-id titqiegħed quddiem il-wiċċ bil-pala tħares laġenba. Il-werrej imiss in-nofs tal-ġbin bil-ponta u jibqa’ nieżel mill-livell tal-ġbin sa’ taħt il-geddum. Varjazzjoni ta’ dan is-sinjal tispiċċa tmiss il-geddum bil-ġenb tal-werrej.

It-tieni sinjal isir b’id waħda bl-ewwel tlett is-swaba’ maħruġin ’il barra. L-id tagħti qabża żgħira minn quddiem is-sider għan-naħa ta’ barra.

There are two signs for PORTUGAL. The first sign is made with one hand in the shape of 1. The hand is placed in front of the face with the palm facing sideways. The index fingertip touches the middle of the forehead and continues downwards from the forehead to below the chin. A variation of this sign ends with the side of the index finger touching the chin.

The second sign is made with one hand with the first three fingers protruding. The hand jumps from the front of the chest outwards.