Qiegħed Stay

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Is-sinjal għal QIEGĦED isir biż-żewġ idejn li jieħdu l-forma ta’ Y bil-pala ta’ id tħares lejn il-pala tal-id l-oħra fil-ġnub. L-idejn jitilgħu bis-swaba’ tal-Y jħarsu ’l barra waqt li iduru lura sakemm jaslu bis-swaba’ jħarsu ’l fuq.

The sign for STAY is made with both hands that take the shape of Y with the palms facing each other at the sides. The hands move up with the Y fingers looking outwards whilst they turn back until the fingers face upwards.