Reġistru Register

Hemm 3 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 3 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali jixxiebħu għal REĠISTRU. L-ewwel sinjal isir biż-żewġ idejn. Id waħda tieqaf bil-pala tħares lejn il-ġenb u bil-ponot tas-swaba’ weqfin ’il fuq. L-id l-oħra tieħu l-forma ta’ R bil-pala tħares ’il fuq, titla’u iddur u tolqot il-pala tal-id il-wieqfa. It-tieni sinjal bħall-ewwel wieħed ħlief li t-tieni id tieħu l-forma ta’ V flok ta’ R.

There are two very similar signs for REGISTER. The first sign is made with both hands. One hand is held stationary with palm facing the side and fingertips pointing upwards. The other hand takes the shape of R with palm facing upwards and turns quickly as it moves upwards till it hits the palm of the stationary hand. The second sign is the same except that the shape of the second hand is that of V instead of R.