Salott Sitting room

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali jixxiebħu għal SALOTT. L-ewwel sinjal għandu żewġ partijiet. (i) L-ewwel isir is-sinjal għal PÈPÈ. Id waħda tieħu l-forma ta’ 1 bil-pala tħares ’l isfel. Il-werrej iteptep taħt it-tarf tal-imnieħer darbtejn. (ii) Imbagħad isir wieħed mis-sinjali għal PULTRUNA. L-idejn jieħdu l-forma ta’ ponn u d-dirgħajn jimteddu ’l barra mill-minkeb bil-pala ta’ id ftit għola mill-oħra u t-tnejn iħarsu ’l isfel waqt li l-ponnijiet jippuntaw lejn xulxin. It-tieni sinjal isir bid-dirgħajn t’isfel jimteddu u bil-minkeb ta’ kull id maħruġa ’l barra lejn ġenb. Id-dirgħajn joqomsu xi darbtejn mill-minkeb.

There are two similar signs for SITTING ROOM. The first sign has two parts. (i) First the sign for SNOBBERY is made. One hand takes the shape of 1 with palm facing downwards. The index finger flicks the end of the nose twice. (ii) Then one of the signs for ARMCHAIR is used. The hands take the shape of a fist and the arms lie outwards at the elbow with the palm of one hand a little higher than the other and both facing downwards whilst the fists point towards each other. The second sign is made with the lower arms lying horizontally and the elbows extended outwards to the sides. The arms bounce up and down twice or more at the elbows.