Santa luċija Santa luċija

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal SANTA LUĊIJA. L-ewwel sinjal għandu żewġ partijiet. (i) L-ewwel, id waħda tieħu l-forma ta’ ponn bis-saba’ l-kbir maħruġ ’il barra. Is-saba’ l-kbir jimxi minn taħt l-ispalla l-oħra san-naħa l-oħra waqt li jżomm kuntatt. (ii) Imbagħad, l-id tinbidel fil-forma ta’ L bil-pala tħares ’l isfel, u tinżel livell tas-sider.

It-tieni sinjal huwa s-sinjal għall-ittra S u għall-ittra L.

There are two signs for SANTA LUĊIJA. The first sign has two parts. (i) First, one hand takes the shape of a fist with the thumb outstretched. The thumb moves along from just below the other shoulder to the other shoulder, brushing against it. (ii) Then the hand changes to an L shape, palm facing downwards, and moves down to chest level.

The second sign is the sign for the letter S followed by the letter L.