Santa venera Santa venera

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal SANTA VENERA. L-ewwel sinjal jibda b’id waħda forma ta’ S li jinbidel fil-forma ta’ 1. Il-werrej jimxi lejn il-ġenb f’linja żigużajg orizzontali li jfakkar fl-akwidotti li hemm fit-tarf ta’ Santa Venera.

It-tieni sinjal isir b’id waħda li tieħu l-forma ta’ 1 imma bil-pala ta’ l-id tħares ’l isfel. Il-werrej imbagħad jifforma kurvi kbar (tnejn jew tlieta jew iktar) f’linja orizzontali. Ġieli jsir is-sinjal għall-ittra V wara.

There are two signs for SANTA VENERA. The first sign starts with one hand in the shape of S that changes to that of 1. The index finger moves to the side in a zigzag horizontal line. This recalls the aqueducts at the end of Santa Venera.

The second sign is made with one hand in the shape of 1 but with the palm facing downwards. The index finger forms two or three or more curves along a horizontal line. The sign for the letter V is sometimes added.