Seren Peaceful

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


Hemm żewġ sinjali jixxiebħu għal SEREN(A). L-ewwel sinjal isir biż-żewġ idejn forma ta’ I bis-swaba’ ż-żgħar imsallbin fuq xulxin u l-pala tħares ’il ġewwa. L-idejn jimxu mill-livell tal-għonq ’l isfel. It-tieni sinjal juża l-ewwel sinjal bħala l-ewwel parti. Imbagħad l-idejn jieħdu l-forma ta’ 5 bis-swaba’ mifrudin u ftit imrikkbin u bil-pala tħares ’l isfel u jieħdu skoss żgħir ’l isfel.

There are two similar signs for PEACEFUL. The first sign is made with both hands in the shape of I with the pinkies crossed over each other and the palms facing inwards. The hands move from neck level downwards. The second sign uses the first sign as its first part. Then the hands take the shape of 5 with fingers apart and overlapping a little. With palm facing downwards they make a jerky movement downwards.