Serp Snake

Hemm 2 verżjonijiet ta' dan is-sinjal. Agħfas il-buttuni hawn taħt biex tara l-istampi, il-kitba u l-vidjows.

There are 2 versions of this sign. Use the butttons below to view the photographs, signwriting and videos.

  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 1
    Pictures, signwriting and video 1


  • Sketch
    Stampi, kitba u vidjow 2
    Pictures, signwriting and video 2


Hemm żewġ sinjali għal SERP. L-ewwel sinjal isir b’id waħda forma ta’ 1 bil-pala tħares ’il ġewwa jew laġenba u bid-driegħ mimdud mill-minkeb. Is-saba’ jimxi linja kkurvata lejn il-lemin imbagħad lejn ix-xellug darbtejn jew iktar waqt li jimxi ftit ’il quddiem. Dan il-moviment jixbaħ il-mixja tas-serp mal-art.

It-tieni sinjal għandu żewġ partijiet. L-ewwel parti tintuża għal serp komuni; it-tieni parti tintuża għal serp velenuż. (jew i) Fl-ewwel parti, l-id tieħu il-forma ta’ 1 iserrep lejn in-naħa l-oħra. (jew ii) Fit-tieni parti, id waħda timtedd f’pożizzjoni orizzontali u l-minkeb ta’ l-id l-oħra jistrieħ fuq l-ewwel id f’pożizzjoni vertikali. Din it-tieni id tieħu l-forma ta’ V mgħawġa. Il-V tirrapreżenta il-velenu.

Is-sinjal għal ŻGĦIR jew is-sinjal għal KBIR isir biż-żewġ idejn li jieħdu l-forma ta’ Ċ. L-idejn iħarsu lejn xulxin f’linja djagonali. Id-distanza bejn l-idejn tindika d-daqs tas-serp. Is-sinjal għal KBIR u għal ŻGĦIR jiġi wara s-sinjal għal SERP.

GħaIl-plural is-sinjal għal ĦAFNA jiġi wara s-sinjal għal SERP. Ġieli ukoll tintuża classifier. F’dan il-każ id waħda jew iż-żewġ idejn jieħdu l-forma ta’ 1 mimdud bil-pala ta’ l-id tħares djagonalment lejn il-ġisem. L-idejn jitpoġġew f’ħafna punti fiż-żona tas-sinjali qisu hemmhekk qed jitqiegħdu ħafna sriep.

Meta n-nom SERP ikun is-suġġett ta’ verb ta’ moviment, tintuża l-forma ta’ 1 mimdud bil-pala ta’ l-id tħares djagonalment lejn il-ġisem bħala classifier u l-id jew l-idejn jimxu skond l-azzjoni.

There are two signs for SNAKE. The first sign is made with the hand in the shape of 1 with the palm facing inwards or sideways and the arm lying down at the elbow. The finger moves in a curved line to the right and then to the left twice or more whilst edging forward. This resembles the way the snake moves along the ground.

The second sign is made up of two parts. The first part is used for an ordinary snake; the second part is used for a poisonous snake. (jew i) In the first part, the hand is in the shape of 1 lying with the index finger winding towards the other side. (jew ii) In the second part, the hand lies horizontally and the elbow of the other hand rests on it in a vertical position. This second hand is in a curved V shape. The V stands for “velenu” (jew poison).

The sign for SMALL or the sign for BIG is made with two hands in the shape of Ċ in a diagonal direction. The distance between the hands indicates the relative size of the snake. The sign for SNAKE precedes the sign for SMALL or BIG.

The sign for MANY is used after the sign for SNAKE to indicate the plural. A classifier is often used. In this case, one or both hands in the shape of 1 lying with the palm face the body diagonally. The hands are placed at various points in the signing space as though several snakes were being placed there.

When the noun SNAKE is used as the subject of a verb of movement, one or both hands take the shape of 1 lying with the palms facing the body diagonally. This becomes the classifier and moves according to the action of the verb.